Акафистник

Акафисты

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Спорительница хлебов»

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небесе́ и земли́,/ избавля́ющей нас от вся́кия ну́жды,/ благода́рственное прино́сим пе́ние./ Ты же, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице,/ приими́ на́ше усе́рдное моле́ние,/ сохрани́ нас от гла́да и па́губы, да́руй земли́ на́шей плодоно́сие,/ Пита́тельнице и Спори́тельнице нив и хлебо́в на́ших,/ да ра́дующеся всегда́ зове́м Ти:// Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

И́кос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ Тя, Влады́чице, к благода́тному челове́ков спасе́нию и дарова́ Тя Помо́щницу лю́дем, избавля́ющую нас от гла́да и вся́ких напа́стей, житие́ на́ше до́бре устроя́ющую в ми́ре и вся́ком дово́льстве. Те́мже со умиле́нием взыва́ем Ти:
Ра́дуйся, благода́тное челове́ков от вся́кия ну́жды избавле́ние;
ра́дуйся, достоя́нию Твоему́ по́мощь и заступле́ние.
Ра́дуйся, христолюби́выя лю́ди от вся́ких бед спаса́ющая;
ра́дуйся, а́лчущих пита́ющая.
Ра́дуйся, си́рых заступле́ние;
ра́дуйся, наги́х одея́ние.
Ра́дуйся, израсти́вшая нам Плод Живота́;
ра́дуйся, ро́ждшая Спа́са душ на́ших.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 2

Ви́дев Сын Твой, Богома́ти, вели́кое Твое́ к лю́дем милосе́рдие, глаго́лет Тебе́: проси́, Ма́ти Моя́, зане́ не отвращу́ся Тебе́, но испо́лню вся проше́ния Твоя́. Мы же, прославля́юще сие́ ди́вное промышле́ние о ро́де челове́честем, вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум Небе́сный дарова́ся преподо́бному ста́рцу Амвро́сию, е́же водрузи́ти во оби́тели, им созда́нней, ико́ну Пресвяты́я Богоро́дицы и нарещи́ ю́ Спори́тельница хлебо́в, я́ко Ты, Пресвята́я Де́во, спаса́еши лю́ди Твоя́ от гла́да, защища́еши я́ от смертоно́снаго вре́да и па́губы, да́руеши земли́ плодоно́сие, посыла́еши дождь ра́нний и по́здний на ни́вы и поля́ на́ша. Те́мже вопие́м Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́;
ра́дуйся, я́ко блажа́т Тя вси ро́ди.
Ра́дуйся, я́ко Ты хле́бы на́ша благословля́еши и споря́еши;
ра́дуйся, я́ко Ты нас от гла́да избавля́еши.
Ра́дуйся, пита́ющая нас Хле́бом Жи́зни;
ра́дуйся, млеко́м пита́вшая Пита́теля вселе́нныя.
Ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние;
ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 3

Си́лою свы́ше укрепи́ нас, благода́тная Влады́чице, во дни гла́да и па́губы, да не поги́бнем лю́те без покая́ния во уны́нии и отча́янии, но утверди́ и наста́ви нас в терпе́нии и благоугожде́нии Бо́гови, да разуме́ем в напа́стех и ско́рбех во́лю Его́ святу́ю, благу́ю и соверше́нную, непреста́нно взыва́юще к Нему́ хвале́бным гла́сом: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́щи любо́вь ве́лию к лю́дем, искупле́нным Честно́ю Кро́вию Сы́на Твоего́ и Бо́га, Богома́ти Пречи́стая, прия́ла еси́ от Него́ власть устроя́ти и покрыва́ти род христиа́нский. Ты бо бе́дствующим Помо́щница еси́ ско́рая, градо́м и ве́сем, се́лам и ни́вам и всему́ ми́ру покро́в. Тебе́, Милосе́рдной и Боголюби́вой Ма́тери на́шей, устроя́ющей и направля́ющей ко спасе́нию земну́ю жизнь на́шу, со смире́нием глаго́лем:
Ра́дуйся, Блага́го Сы́на Блага́я Ма́ти;
ра́дуйся, непреста́нно моля́щаяся о спасе́нии нас гре́шных.
Ра́дуйся, о всем ми́ре христиа́нстем к Бо́гу Хода́таице;
ра́дуйся, благ вся́ческих Всеблага́я Пода́тельнице.
Ра́дуйся, плене́нных и в темни́цах заключе́нных Пита́тельнице;
ра́дуйся, телесе́м на́шим здра́вие и душа́м спасе́ние.
Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши;
ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 4

Бу́ря проти́вных ве́тров, егда́ на́йдет на ны внеза́пно, гро́мы и мо́лнии, град и вода́ мно́гая устремя́тся на зе́млю, тогда́, Госпоже́ Всеми́лостивая, ускори́ на по́мощь нам безпомо́щным, защити́ и изба́ви нас от дожде́внаго лия́ния, его́же сотвори́хомся досто́йни грех ра́ди на́ших, и да бу́дут поля́ и ни́вы невреди́мы от сих, и да не потопи́т нас бу́ря водна́я. Тебе́ бо гре́шнии и́мамы Засту́пницу непосты́дную, на Тя упова́ние на́ше возлага́ем и, прославля́юще си́лу моли́тв Твои́х, ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су ми́ра зове́м: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шаще и ви́дяще Твое́ сострада́ние, Влады́чице, к бе́дствующим и ги́бнущим лю́дем, мы гре́шнии прибега́ем к Тебе́ и мо́лимся: о Пресвята́я Де́во, услы́ши нас, и во дни, егда́ со́лнце изсуши́т зе́млю и от су́хости зной бу́дет, и прозябе́ния земна́я начну́т увяда́ти, тогда́, Влады́чице, ро́су благода́ти Твоея́ низпосли́ на тре́бующия и прося́щия ми́лости, возвесели́ лице́ земли́ люде́й ра́ди Твои́х, и младе́нец их, и ското́в, и ины́х всех, и́же ча́ют к Бо́гу да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя, и от святы́я ико́ны Твоея́ Спори́тельницы яви́ милосе́рдие Твое́ вопию́щим Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, Моли́твеннице неусыпа́ющая ко Христу́ Бо́гу, на ми́лость к нам Его́ преклоня́ющая;
ра́дуйся, гнев Бо́жий, на ны пра́ведно дви́жимый, от глав на́ших отводя́щая.
Ра́дуйся, Ма́терним покро́вом Твои́м от вся́ких несча́стий нас охраня́ющая;
ра́дуйся, поля́ и ни́вы на́ша от запале́ния со́лнечнаго и зно́я спаса́ющая.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Услы́шательнице гласо́в на́ших моле́бных в ско́рби и обстоя́ниих;
ра́дуйся, жили́ща на́ша от огня́ спаса́ющая.
Ра́дуйся, держа́вная Скоропомо́щнице на́ша во дни тя́жких испыта́ний;
ра́дуйся, от всех бед ско́рое избавле́ние.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́ ико́на Твоя́, Богома́ти, лю́дем, прося́щим хле́ба насу́щнаго, немерца́емо сия́ет. Покро́вом бо Твоея́ ми́лости соблюда́еши поля́ и ни́вы на́ша и плодоноси́ти их устроя́еши, подвиза́ющи ве́рныя вопи́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дя Тя Сын Твой при Кресте́ стоя́щую с возлю́бленным ученико́м, глаго́лет Тебе́: Же́но, се сын Твой. И ученику́: се Ма́ти твоя́, – всыновля́я Тебе́ вся ве́рующия в Него́. Мы же, ча́да Твоя́ су́ще, на Твой покро́в наде́ющеся, Тебе́, я́ко Ма́тери на́шей, глаго́лати дерза́ем:
Ра́дуйся, Судии́ Пра́веднаго умоле́ние;
ра́дуйся, грехо́в на́ших проще́ние.
Ра́дуйся, наде́ждо на́ша изве́стная;
ра́дуйся, упова́ние на́ше непосты́дное.
Ра́дуйся, скорбе́й на́ших разреше́ние;
ра́дуйся, печа́лей на́ших утоле́ние.
Ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая;
ра́дуйся, всех родо́в весе́лие.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 6

Пропове́дует Це́рковь Христо́ва чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, от восто́к бо до за́пад хва́льно и́мя Твое́, и несть гра́да или́ страны́, иде́же не яви́шася Тобо́ю де́йства си́лы Бо́жия, во избавле́ние и спасе́ние, просвеще́ние и исцеле́ние люде́й христоимени́тых, наипа́че же чрез ико́ны Твоя́ святы́я обы́кла еси́ чудотвори́ти, излива́ющи от них струи́ ми́лостей и щедро́т бе́дствующему и тре́бующему по́мощи челове́честву. Сего́ ра́ди славосло́вяще Тя, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ла еси́ от И́стиннаго Со́лнца заря́, Де́во Богоотрокови́це, просвеща́ющи ду́ши всех томи́мых гла́дом душе́вным, рече́ бо Госпо́дь: не о хле́бе еди́нем жив бу́дет челове́к, но о вся́ком глаго́ле, исходя́щем из уст Бо́жиих. Оба́че помрачи́шася о́чи на́ши и окамене́ша сердца́ на́ша, и не ви́дим очи́ма свои́ма и не разуме́ем се́рдцем суде́б Бо́жиих. Томи́мии же душе́вным гла́дом к Тебе́ прибега́ем, Пречи́стая Де́во, и про́сим Сло́вом Жи́зни утоли́ти глад душе́вный нас, вопию́щих Тебе́ такова́я:
Ра́дуйся, от убо́жества душе́внаго нас воздвиза́ющая;
ра́дуйся, пита́ющая нас Сло́вом Жи́зни.
Ра́дуйся, трапе́зо пресве́тлая, Хлеб Жи́зни носи́вшая;
ра́дуйся, пи́ще, ма́нны Прие́мнице.
Ра́дуйся, земле́ блага́я, Клас Боже́ственный израсти́вшая;
ра́дуйся, ни́во, растя́щая многопло́дие щедро́т.
Ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни;
ра́дуйся, ми́лость сугу́бо нам подаю́щая.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 7

Хотя́щи жа́ти спасе́ние, я́ко село́ сла́дкое показа́лася еси́, Влады́чице, от него́же пита́ющеся, и́мамы пи́щу ве́чную и нетле́нную. Мы же, земни́и су́ще, мо́лим Тя, Пречи́стая Де́во: покажи́ си́лу Твою́ в дни жа́твы нив и поле́й на́ших, да всяк злак изоби́лует на утеше́ние нас, пою́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вно просла́вилася еси́, Богома́ти, в защище́нии люде́й правосла́вных. Возстаю́щии на Бо́га не познаю́т, коль сильна́ есть моли́тва Бо́жия Ма́тере. Мы же, о Твое́м всемо́щнем заступле́нии, по́мощи и благослове́нии до́бре ве́дуще, си́це к Тебе́ со умиле́нием зове́м:
Ра́дуйся, чи́стых рука́ма и се́рдцем земледе́льцев благослове́нными плода́ми венча́ющая;
ра́дуйся, бе́дствующим среди́ напа́стей и трудо́в внеза́пное вспоможе́ние.
Ра́дуйся, безма́терних сиро́т незри́мая Воспита́тельнице;
ра́дуйся, Помо́щнице всех безпомо́щных.
Ра́дуйся, Корми́тельнице вдов и сиро́т;
ра́дуйся, подаю́щая си́лу, пи́щу и отра́ду боля́щим и разсла́бленным.
Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния;
ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 8

Я́коже дре́вле соде́йствовала еси́ схожде́нию на зе́млю Спаси́теля ми́ра, си́це и ны́не, я́ко со́лнце светоза́рное, восхо́диши над созрева́ющею ни́вою, предше́ствующи прихо́ду Господи́на с жа́тельми. Тому́ и мы со стра́хом вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 8

Все упова́ние на́ше на Тя возлага́ем, Ма́ти Бо́жия, и в ско́рбех на́ших ко святе́й ико́не Твое́й усе́рдно притека́ем, ча́юще получи́ти от Тебе́ утеше́ние благода́тное и вспоможе́ние во оскуде́нии и нищете́ на́шей, сего́ ра́ди взыва́ем Ти:
Ра́дуйся, ми́лости превели́кия сокро́вище;
ра́дуйся, пи́ще и утеше́ние к Тебе́ прибега́ющих.
Ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих;
ра́дуйся, ско́рое ни́щих услы́шание.
Ра́дуйся, от гла́да и ну́жды скорбя́щих прия́тное попече́ние;
ра́дуйся, к Све́ту Непристу́пному нас изводя́щая.
Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва;
ра́дуйся, наде́ждо благ ве́чных.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 9

Вси лю́дие дивя́тся вели́чию чуде́с Твои́х, Пресвята́я Де́во, излива́емых Тобо́ю от святы́х Твои́х ико́н, я́ко всем да́руеши по коего́ждо проше́нию, устроя́еши до́мы на́ша, посыла́еши благослове́ние земли́ де́лателем и дае́ши лю́дем вся́кое дово́льство. Те́мже вопие́м Сы́ну Твоему́: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии не мо́гут воспе́ти чуде́с Твои́х, Богома́ти Влады́чице, я́ко всем конце́м земли́ простира́еши ру́ку по́мощи и низпосыла́еши ве́рным земли́ плодоно́сие, благорастворе́ние возду́хов и вся́кое изоби́лие плодо́в и благ земны́х. Мы же, во смире́нии свое́м испове́дающе Твое́ вели́кое заступле́ние нас гре́шных и непреста́нную по́мощь в ну́ждах на́ших, вопие́м Ти:
Ра́дуйся, досто́йно восхваля́емая от Арха́нгел и А́нгел;
ра́дуйся, велича́емая от всех Небе́сных Сил.
Ра́дуйся, честне́йшая Херуви́м;
ра́дуйся, сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м.
Ра́дуйся, Влады́чице Не́ба и земли́;
ра́дуйся, Роди́тельнице Ве́чнаго Царя́.
Ра́дуйся, ве́рная Рабо́ Госпо́дня;
ра́дуйся, ублажа́емая на Небеси́ и на земли́.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 10

Спаси́тельное прибе́жище в ско́рбех и напа́стех Ты еси́, Богоро́дице, те́мже испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего ми́лости нам гре́шным, пою́щим: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ похваля́ющим чудеса́ Твоя́, Богоро́дице Де́во, и всем с ве́рою притека́ющим и покланя́ющимся Тебе́ и ико́не Твое́й, Спори́тельница хлебо́в имену́емой, и глаго́лющим:
Ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче ми́лостей и щедро́т;
ра́дуйся, любве́ Боже́ственныя проявле́ние.
Ра́дуйся, чуде́с пресла́вных соверше́ние;
ра́дуйся, тружда́ющихся и обремене́нных сла́дкий поко́ю.
Ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев да́ры благода́тными ущедря́ющая;
ра́дуйся, о хра́мех Бо́жиих попече́ние иму́щих духо́вною ра́достию утеша́ющая.
Ра́дуйся, несумне́нная на́ша наде́ждо;
ра́дуйся, ти́хое и до́брое приста́нище.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 11

Пе́ние на́ше не пре́зри, Пресвята́я Де́во, и сокро́вище любве́ Твоея́ не затвори́ от нас; ще́друю ру́ку Твоея́ по́мощи простри́ нам, да, прославля́юще ми́лости и чудеса́ Твоя́, пое́м Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х просвеща́еши весь мир христиа́нский и заступа́еши лю́ди правосла́вныя, искупле́нныя Кро́вию Сы́на Твоего́. Те́мже, припа́дающе ко свято́му о́бразу Твоему́, на не́мже зрим Тя, Богома́ти, на возду́се над поля́ми и ни́вами на́шими, благословля́ющую со́бранныя снопы́ хле́ба, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: род челове́ческий, осужде́нный в по́те лица́ своего́ сне́сти хлеб, в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да своя́, ми́лостивно пощади́ и заступи́. Да́руй нам здра́вие и благомо́щие, да, пита́емии Тобо́ю, от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дем и вси испо́лнимся ра́дости и утеше́ния от щедрода́тельныя десни́цы любве́ Твоея́, зову́ще Тебе́:
Ра́дуйся, младе́нцев Млекопита́тельнице;
ра́дуйся, усты́ дете́й хвалу́ Бо́гови соверша́ющая.
Ра́дуйся, росо́ небото́чная в зно́и трудо́в су́щим;
ра́дуйся, подаю́щая тре́бующим благострое́ние.
Ра́дуйся, прося́щим изоби́лие уготовля́ющая;
ра́дуйся, мно́гажды проше́ния предваря́ющая.
Ра́дуйся, печа́льных утеше́ние;
ра́дуйся, скорбя́щих весе́лие.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 12

Благода́тную по́мощь низпосли́ нам, Ма́ти Бо́жия, и, егда́ изы́дет се́яй се́яти, да не паду́т се́мена при пути́, или́ посреде́ те́рния, или́ на ка́мени, но на земли́ до́брей. Сотвори́ восхо́д их, да произрасти́т земля́ плод стори́цею, и мы вси в ра́дости се́рдца благода́рными усты́ вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще чудеса́ Твоя́ и ми́лости, Влады́чице Богоро́дице, хва́лим Тя вси, я́ко вои́стину еси́ на́ша Помо́щница, Засту́пница, Пита́тельница и Домострои́тельница, житие́ на́ше ко спасе́нию устроя́ющая. Те́мже вопие́м Ти:
Ра́дуйся, бога́тство нетле́нное нам подава́ющая;
ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим пра́вды.
Ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́зни;
ра́дуйся, земле́ обетова́ния, из нея́же тече́т мед и млеко́.
Ра́дуйся, ве́рных спаси́тельное прибе́жище;
ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака.
Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние;
ра́дуйся, отча́янных спасе́ние.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 13

О всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее на́ше прие́мши приноше́ние, изба́ви лю́ди, к Тебе́ прибега́ющия, от вся́кия ну́жды, гла́да душе́внаго и теле́снаго, смертоно́сных боле́зней и вся́каго зла и ве́чныя изми́ му́ки, да с ли́ки А́нгельскими непреста́нно пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.
[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ Тя, Влады́чице, к благода́тному челове́ков спасе́нию и дарова́ Тя Помо́щницу лю́дем, избавля́ющую нас от гла́да и вся́ких напа́стей, житие́ на́ше до́бре устроя́ющую в ми́ре и вся́ком дово́льстве. Те́мже со умиле́нием взыва́ем Ти:
Ра́дуйся, благода́тное челове́ков от вся́кия ну́жды избавле́ние;
ра́дуйся, достоя́нию Твоему́ по́мощь и заступле́ние.
Ра́дуйся, христолюби́выя лю́ди от вся́ких бед спаса́ющая;
ра́дуйся, а́лчущих пита́ющая.
Ра́дуйся, си́рых заступле́ние;
ра́дуйся, наги́х одея́ние.
Ра́дуйся, израсти́вшая нам Плод Живота́;
ра́дуйся, ро́ждшая Спа́са душ на́ших.
Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небесе́ и земли́,/ избавля́ющей нас от вся́кия ну́жды,/ благода́рственное прино́сим пе́ние./ Ты же, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице,/ приими́ на́ше усе́рдное моле́ние,/ сохрани́ нас от гла́да и па́губы, да́руй земли́ на́шей плодоно́сие,/ Пита́тельнице и Спори́тельнице нив и хлебо́в на́ших,/ да ра́дующеся всегда́ зове́м Ти:// Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Моли́тва

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и всех люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля вселе́нныя, и Спори́тельнице хлебо́в на́ших, Ты, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, се́лам и ни́вам и коему́ждо до́му, на Тя упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя: бу́ди и нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельница, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Всех же прибега́ющих к покро́ву Твоему́, вся́кий дом и семе́йство во благоче́стии и Правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, всех вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: хлеб наш насу́щный даждь нам днесь. Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели [или́: ве́си] на́шей [или́: гра́ду на́шему], домо́м и семе́йством, и вся́кой души́ христиа́нской, и всей стране́ на́шей исхода́тайствуй мир и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя, Преми́лостивую Пита́тельницу и Спори́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Акафисты Богородице пред иконами