Акафистник

Акафисты

Акафист Божией Матери пред иконой «Трубчевская»

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Пречи́стей Влады́чице на́шей Богоро́дице, Засту́пнице христиа́н ско́рей, изба́вльшей зе́млю Ска́нову от смертоно́сныя я́звы хода́тайством Свои́м ко Всеми́лостивому Бо́гу, благода́рственное пе́ние прино́сим недосто́йнии раби́ Твои́. Ты же, я́ко имуща́я держа́ву непобеди́мую, от вся́ких зол и скорбе́й спаса́й нас моли́твами Твои́ми, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Икос 1

Арха́нгелов и А́нгелов превы́шшую вся Си́лы Небе́сныя немо́лчно воспева́ют Тя, Всеми́лостивая Влады́чице, и мы, гре́шнии, дивя́щеся ско́рому заступле́нию Твоему́, чрез о́браз чудотво́рный Твой Трубче́вский избавля́емся бед и зол. Те́мже в ра́дости серде́чней, с любо́вию припа́дающе ко пречестно́му о́бразу Твоему́, со умиле́нием прино́сим Ти благохвале́ния сицева́я:
Ра́дуйся, Боже́ственное обетова́ние;
ра́дуйся, проро́честв исполне́ние.
Ра́дуйся, несве́домая Та́йно Боговоплоще́ния;
ра́дуйся, с Бо́гом вражды́ прекраще́ние.
Ра́дуйся, ми́ра всего́ от греха́ очище́ние;
ра́дуйся, нам в Ма́терь Богодарова́нная.
Ра́дуйся, ра́йских врат отверзе́ние;
ра́дуйся, Небе́сных и земны́х при́сное ра́дование.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 2

Ви́дящи, Пресвята́я Де́во, скорбь бра́тии пу́стыни Ска́новы, от запале́ния о́гненнаго быва́емую, благоволи́ла еси́ во гра́де Трубче́вске Евфи́мием иере́ем о́браз Свой написа́ти и оби́тели Ска́новой дарова́ти, да и мы, избавля́еми и храни́ми Твои́м заступле́нием и Покро́вом, вы́ну зове́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Чу́до ве́лие дре́вле бысть, Богоро́дице, егда́ Огнь Божества́, прише́дша в мир изба́вити лю́ди от неду́га грехо́внаго, неопа́льно в ложесна́х Твои́х вмести́ла еси́; ны́не же мы немощни́и зрим, ка́ко Ты, Влады́чице, ико́ною Твое́ю Трубче́вскою мно́гия неду́ги врачу́еши, от огня́ и гро́ма защища́еши. Сего́ ра́ди вопие́м Ти такова́я:
Ра́дуйся, Купино́ несгара́емая;
ра́дуйся, Богоро́дице Присноде́вственная.
Ра́дуйся, от о́гненнаго запале́ния сохраня́ющая;
ра́дуйся, пла́мень страсте́й на́ших угаша́ющая.
Ра́дуйся, любве́ к Бо́гу огнь воспламеня́ющая;
ра́дуйся, на ны дви́жимый гнев Бо́жий утоля́ющая.
Ра́дуйся, Хода́таице к нам Бо́жия благоволе́ния;
ра́дуйся, всего́ ми́ра умире́ние.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго осени́ зе́млю Ска́нову, егда́ изнесе́нием из оби́тели о́браза Твоего́ Трубче́вскаго с пе́нием моле́бным на сто́гны гра́да Наровча́та па́губа смертоно́сная прекрати́ся и множа́йшая скорбь рабо́в Твои́х в ра́дость ве́лию преложи́ся, и ти́и возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи Богоприя́тное дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, Богоневе́стная Ма́ти и Де́во, чудотвори́ти не престае́ши ны́не, я́коже и дре́вле, ико́ною Твое́ю пречестно́ю, исцеле́ние, отра́ду и утеше́ние е́ю стра́нником земны́м в юдо́ли ско́рби и пла́ча да́руеши. Сего́ ра́ди вопие́м Ти умиле́нно:
Ра́дуйся, я́ко Рождество́м Твои́м тля сме́ртная попра́ся;
ра́дуйся, я́ко Тобо́ю от земли́ Ска́новы смерть отгна́ся.
Ра́дуйся, милосе́рдие Твое́ ико́ною запечатле́вшая;
ра́дуйся, оби́тели Ска́новой Стено́ неруши́мая.
Ра́дуйся, зной страсте́й на́ших охлажда́ющая;
ра́дуйся, грехо́вныя я́звы на́ша врачу́ющая.
Ра́дуйся, люде́й Твои́х печа́ль на ра́дость прелага́ющая;
ра́дуйся, на ми́лость к нам гре́шным Бо́га приклоня́ющая.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 4

Бу́ря недоуме́ний смуща́ет нас, о, Преблагослове́нная Цари́це, ка́ко возмо́жем воспева́ти недосто́йными усты́ вели́чие сла́вы Твоея́; ико́ною бо Твое́ю свято́ю мно́жество чуде́с нам яви́ла еси́. Сего́ ра́ди, со умиле́нием взира́юще на ико́ну святу́ю Твою́, я́ко от исто́чника неоскудева́емаго в ско́рбех отра́ду почерпа́ем, в печа́лех утеше́ние, в неду́зех тя́жких врачевство́ оби́льное, и взыва́ем благода́рственными гла́сы Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́ша, Всеми́лостивая Госпоже́, о чудесе́х мно́гих, от ико́ны Твоея́ явля́емых, строи́тель оби́тели Ска́новы Филаре́т о́браз Твой чудотво́рный ри́зы драгоце́нными украси́. Мы же, Пречи́стая, любве́ его́ подража́юще, похвалы́ от благода́рных серде́ц на́ших я́ко ри́зы слове́сныя усты́ ску́дными прино́сим Ти:
Ра́дуйся, Боже́ственною сла́вою преукраше́нная;
ра́дуйся, доброде́тельми, я́ко ря́сны златы́ми, преиспещре́нная.
Ра́дуйся, пречи́стая Порфи́ро Боготка́нная;
ра́дуйся, Светоно́сная Неве́сто Неневе́стная.
Ра́дуйся, я́ко ико́на Твоя́ оби́тели огражде́ние есть и украше́ние;
ра́дуйся, я́ко подоба́ет Тебе́ достоле́пное че́ствование.
Ра́дуйся, оскуде́ние душ на́ших еле́ем ми́лости восполня́ющая;
ра́дуйся, ду́ши на́ша благоукраша́ющая.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 5

Боготе́чная звезда́ яви́ся нам, Богоро́дице, честна́я ико́на Твоя́ Трубче́вская, луча́ми чуде́с Твои́х всех осиява́ющи, мрак печа́лей и уны́ния прогоня́ющи, всем ко спасе́нию ве́чному путь указу́ющи, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим и пою́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя ве́лия чудеса́, в земли́ Ска́новой от ико́ны Твоея́ явля́емая, возра́довася зело́ Преосвяще́нный Амвро́сий, и ра́ди чудотво́рнаго о́браза Твоего́ Трубче́вскаго созда́ храм святы́й близ оби́тели, да́ вси с любо́вию возсыла́ют Ти похвалы́ сия́:
Ра́дуйся, Храме всесвяты́й, Божества́ Прия́телище;
ра́дуйся, одушевле́нная Ски́ние Бо́жия снисхожде́ния.
Ра́дуйся, Неви́димаго Царя́ Престо́ле Богоно́сный;
ра́дуйся, Черто́же Ца́рский и Святы́й.
Ра́дуйся, руководи́тельнице к Богове́дению;
ра́дуйся, ра́досте Богопозна́ния.
Ра́дуйся, высото́ Богомы́слия;
ра́дуйся, всех ве́рных воскликнове́ние.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 6

Пропове́дует земля́ Наровча́тская богатыя ми́лости Твоя́ и ско́рое предста́тельство пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом, Пресвята́я Влады́чице, зане́ изба́вила еси́ от смертоно́сныя я́звы ве́рныя лю́ди, к о́бразу Твоему́ честно́му притека́вшия и по́мощи проси́вшия. Та́ко и нас, призыва́ющих и́мя Твое́ свято́е, ми́лостивно уврачу́й от вся́кия боле́зни душе́вныя и теле́сныя, да, не тая́ще Твои́х к нам благодея́ний, благода́рственно прославля́ем Бо́га, вопию́ще Ему́: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ наро́ду на́шему ра́дость ве́лия, егда́ благоволи́ла еси́, Хода́таице Преблага́я, по ле́тех мно́зех, ско́рбех лю́тых и злых обстоя́ниих и́га богобо́рственнаго и запусте́ния ме́рзскаго, умоли́ти Христа́ Бо́га на́шего оби́тель Ска́нову возроди́ти и лю́ди Своя́ возвесели́ти. Сего́ ра́ди вопие́м Ти такова́я:
Ра́дуйся, благоволе́ния Бо́жия возвраще́ние;
ра́дуйся, Про́мысла Бо́жия исполне́ние.
Ра́дуйся, на́ше с Бо́гом примире́ние;
ра́дуйся, ве́ры Правосла́вныя возрожде́ние.
Ра́дуйся, богопроти́вных низложе́ние;
ра́дуйся, бесо́в прогна́ние и устраше́ние.
Ра́дуйся, богобо́рных попра́ние;
ра́дуйся, правосла́вных ликова́ние.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 7

Хотя́ всем челове́ком спасти́ся и в ра́зум И́стины приити́, Преми́лостивый Госпо́дь и Спас наш возврати́л есть во оби́тель Ска́нову ико́ну святу́ю Трубче́вскую, да вси, моля́щиися пред не́ю, утеша́ются, иму́ще по́мощь и ми́лость Ма́тере Бо́жия, и вопию́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое се́рдце и но́вый дух по проро́ку возсозида́я Госпо́дь в челове́цех, жен благочести́вых и дев благогове́йных во оби́тель Ска́нову призва́, да вси, взира́юще на ико́ну обновле́нную Трубче́вскую, вопию́т благода́рне ко Преблагослове́нней:
Ра́дуйся, Пречестна́я Игу́мение и́ноческих оби́телей;
ра́дуйся, во́ли Бо́жия в лю́дех соверше́ние.
Ра́дуйся, ко и́ноческому по́двигу Бо́жие призыва́ние;
ра́дуйся, Богоизбра́нная, избира́ющая из ми́ра Бо́гу на служе́ние.
Ра́дуйся, и́ночествующим о́браз во спасе́ние;
ра́дуйся, святы́м де́вам Предводи́тельнице.
Ра́дуйся, подвиза́ющихся смиренному́дрие и духо́вное трезве́ние;
ра́дуйся, душ на́ших преображе́ние и обновле́ние.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное сотвори́ Госпо́дь, егда́ богобо́рнаго зми́я попра́, и лю́ди к Себе́, моли́твами Богоро́дицы, а́ки из небытия́, па́ки призва́. Сея́ ми́лости ра́ди устрани́мся су́етнаго и многомяте́жнаго ми́ра сего́, ум на Небеса́ прело́жше, и вопию́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Вся к Небе́сным взята́ еси́, но и земны́х не оставля́еши, Пречи́стая Богома́ти, те́мже утверди́ в Правосла́вии наро́д наш и в ве́рности Влады́це Христу́ сохрани́, да, восхваля́юще, воспева́ем Ти сицева́я:
Ра́дуйся, земли́ Ру́сския держа́вная Храни́тельнице;
ра́дуйся, наро́да на́шего ми́лостивая Покрови́тельнице.
Ра́дуйся, христиа́н му́жество и на враги́ одоле́ние;
ра́дуйся, Святы́я Руси́ возстановле́ние.
Ра́дуйся, ма́терей му́дросте и благо́е наставле́ние;
ра́дуйся, младе́нцев послуша́ние и благогове́ние.
Ра́дуйся, дев правосла́вных кро́тосте и целому́дрие;
ра́дуйся, всем ве́рным Покро́ве и свяще́нное прибе́жище.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 9

Всяк земноро́дный да возра́дуется, Богома́териею утеша́емь, да ра́дуются безпло́тных собо́ри, я́ко дарова́л еси́, Всеми́лостиве Го́споди, те́плую Засту́пницу ро́ду христиа́нскому, Пречи́стую Влады́чицу Богоро́дицу, ми́лостию Свое́ю с на́ми вы́ну сопребыва́ющую, слы́шащую же Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́йства многовеща́нная не довле́ют благохвали́ти по достоя́нию Тя, Пренепоро́чная Ма́ти Де́во, я́ко ико́ною Твое́ю, Трубче́вскою имену́емою, зна́мения ди́вная и чудеса́ пресла́вная в земли́ Ска́новой сотвори́ла еси́. Те́мже за премно́гую любо́вь Твою́ к нам ико́ну Твою́ благоче́стно почита́ем и, ра́дующеся благода́тному заступле́нию Твоему́, благода́рственную песнь воспева́ем Ти си́це:
Ра́дуйся, ико́ну честну́ю во оби́тели чудесы́ мно́гими просла́вльшая;
ра́дуйся, притека́ющим к Тебе́ ми́лость излива́ющая.
Ра́дуйся, неду́ги теле́сныя исцеля́ющая;
ра́дуйся, грехо́вную скве́рну омыва́ющая.
Ра́дуйся, обурева́емых страстьми́ небу́рное Приста́нище;
ра́дуйся, из пле́на грехо́внаго избавле́ние.
Ра́дуйся, неви́нных ве́рная Засту́пнице;
ра́дуйся, в ско́рбех утеше́ние.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ лю́ди Твоя́ от искуше́ний, бед и собла́знов, и́же в ми́ре сем, благослови́л еси́, Го́споди, достоя́ние Твое́ дарова́нием Предста́тельницы о нас, Препе́тыя Богоро́дицы, Ея́же моли́твами, Спа́се, душ на́ших боле́зни исцели́, прича́стники насле́дия Небе́снаго покажи́, да пое́м Ти: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ лю́дем Твои́м, Богоро́дице Де́во, от по́хоти, гне́ва и го́рдости житейския, в сыне́х противле́ния де́йствуемых; низложи́, Влады́чице, прило́ги бесо́вския, огнь нечистоты́ угаси́, от растле́ния ду́хом ми́ра сего́ сохрани́, вся́кий вид зло́бы, гнездя́щийся в нас, искорени́, да прославля́ем Тя си́це:
Ра́дуйся, оби́тели Ска́новы Сто́лпе целому́дрия;
ра́дуйся, Взбра́нная Воево́до непобеди́мая.
Ра́дуйся, дев богому́дрых велича́ние;
ра́дуйся, и́ночествующих Боже́ственное увенча́ние.
Ра́дуйся, хла́дность душе́вную благода́тно возгрева́ющая;
ра́дуйся, окамене́ние серде́чное умягча́ющая.
Ра́дуйся, чистоту́ душе́вную нам да́рующая;
ра́дуйся, изнемога́ющих си́лою свы́ше укрепля́ющая.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 11

Пе́ние хвале́бное и благода́рственное прино́сим Ти, Ма́ти Всепе́тая, велегла́сно пропове́дуем чудеса́ Твоя́ и мно́гую ми́лость к ро́ду христиа́нскому, чрез о́браз чудотво́рный Трубче́вский и ины́я ико́ны святы́я Твоя́ явля́емыя. Те́мже пе́сньми хвале́бными велича́юще Тя, взыва́ем к Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоно́сная лампа́да, еле́ем ми́лости к ро́ду челове́ческому преиспо́лненная, яви́лася еси в Це́ркви Христо́вой, Госпоже́ Богоро́дице, дарова́вши оби́тели Тро́ицкой изображе́ние честна́го ли́ка Твоего́, да вси, ви́дяще ми́лость Бо́жию, Тобо́ю нам явля́емую, со слеза́ми мо́лятся: помози́, Преблага́я, напо́лни сосу́ды душ на́ших благи́ми де́лы, па́че же милосе́рдием и смире́нием, да ра́достно вопие́м Ти си́це:
Ра́дуйся, уныва́ющих благо́е упова́ние;
ра́дуйся, правосла́вных жен тишино́ и незло́бие.
Ра́дуйся, даю́щая любо́вь и смире́ние;
ра́дуйся, храня́щая в ми́ре милосе́рдие.
Ра́дуйся, мир с Бо́гом храни́ти науча́ющая;
ра́дуйся, во благоче́стии укрепля́ющая и утвержда́ющая.
Ра́дуйся, подаю́щая благоду́шное терпе́ние;
ра́дуйся, Отра́до на́ша и Умиле́ние.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 12

Благода́ть Бо́жия подае́тся оби́льно от честны́я ико́ны Твоея́ Трубче́вския, Богоро́дице, лю́дие же христолюби́вии, с любо́вию ей покланя́ющеся, прие́млют да́ры щедро́т Твои́х, и́бо всем вся блага́я и душеполе́зная да́руеши и побужда́еши воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще чудеса́, от ико́ны Твоея́ быва́емая, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, припа́даем Ти, и мо́лим Ти ся пред о́бразом Твои́м чудотво́рным: не отврати́ Пречи́стаго Ли́ка Твоего́ от оби́тели Ска́новы, и от всех ве́рных рабо́в Твои́х. Бу́ди, Влады́чице, нам защище́ние по исхо́де души́ из ми́ра сего́ и, егда́ и́мамы предста́ти на Суди́щи Стра́шнем пред Го́сподем и Сы́ном Твои́м, спаси́ ны, Госпоже́, от ве́чнаго осужде́ния и муче́ния гее́нскаго, да со умиле́нием и тре́петом душе́вным воспое́м Ти такова́я:
Ра́дуйся, А́нгельских умо́в удивле́ние;
ра́дуйся, пра́отцев и проро́ков Ча́яние.
Ра́дуйся, Апо́столов Ра́досте благовествова́ния;
ра́дуйся, му́чеников дерзнове́ние и ликова́ние.
Ра́дуйся, преподо́бных Бо́гу уподобле́ние;
ра́дуйся, гре́шных к Бо́гу обраще́ние и всыновле́ние.
Ра́дуйся, де́вствующих благоле́пная чистото́;
ра́дуйся, всех святы́х Сла́во и Похвало́.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 13

О Премилосе́рдая Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, честне́йшая Херуви́м и сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м, Де́во Богоро́дице! Приими́ ми́лостивно моле́бное пе́ние, с ве́рою и благогове́нием Тебе́ возноси́мое пред чудотво́рным Твои́м о́бразом. Защити́ нас от враго́в ви́димых и неви́димых, сохрани́ от искуше́ний и грехопаде́ний, и гряду́щаго пра́веднаго гне́ва Бо́жия, и́же за лю́тая беззако́ния на́ша, ми́лостию Твое́ю изба́ви. Умоли́ Го́спода Сла́вы изба́вити нас ве́чнаго муче́ния, да спасе́ннии Тобо́ю, с ли́ки А́нгельскими воспое́м Бо́гу: Аллилу́иа.
[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Арха́нгелов и А́нгелов превы́шшую вся Си́лы Небе́сныя немо́лчно воспева́ют Тя, Всеми́лостивая Влады́чице, и мы, гре́шнии, дивя́щеся ско́рому заступле́нию Твоему́, чрез о́браз чудотво́рный Твой Трубче́вский избавля́емся бед и зол. Те́мже в ра́дости серде́чней, с любо́вию припа́дающе ко пречестно́му о́бразу Твоему́, со умиле́нием прино́сим Ти благохвале́ния сицева́я:
Ра́дуйся, Боже́ственное обетова́ние;
ра́дуйся, проро́честв исполне́ние.
Ра́дуйся, несве́домая Та́йно Боговоплоще́ния;
ра́дуйся, с Бо́гом вражды́ прекраще́ние.
Ра́дуйся, ми́ра всего́ от греха́ очище́ние;
ра́дуйся, нам в Ма́терь Богодарова́нная.
Ра́дуйся, ра́йских врат отверзе́ние;
ра́дуйся, Небе́сных и земны́х при́сное ра́дование.
Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Пречи́стей Влады́чице на́шей Богоро́дице, Засту́пнице христиа́н ско́рей, изба́вльшей зе́млю Ска́нову от смертоно́сныя я́звы хода́тайством Свои́м ко Всеми́лостивому Бо́гу, благода́рственное пе́ние прино́сим недосто́йнии раби́ Твои́. Ты же, я́ко имуща́я держа́ву непобеди́мую, от вся́ких зол и скорбе́й спаса́й нас моли́твами Твои́ми, да зове́м Ти: Ра́дуйся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Молитва

О Пречи́стая Госпоже́, ми́ра Засту́пнице, Ма́ти Всепе́тая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия со стра́хом лю́ди Твоя́ и с ве́рою и любо́вию припа́дающия пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю. Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на о́браз Твой честны́й, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, смире́нная моле́ния прино́сим Тебе́, Влады́чице. Мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, бу́ди Хода́таица и Покрови́тельница за нас гре́шных пред Бо́гом, и гнев Его́ пра́ведный, за беззако́ния на́ша дви́жимый на нас, ско́ро ути́ши, и к покая́нию наста́ви нас. Я́коже не́когда поми́ловала еси́ прибега́вших к Тебе́ люде́й земли́ Ска́новы, и изба́вила еси́ их от смертоно́сныя я́звы, та́ко и нас всех, с ве́рою моля́щихся Тебе́, изба́ви от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от собла́знов ми́ра и искуше́ний, скорбе́й и бед, и от внеза́пныя сме́рти. Вразуми́ и научи́ ходи́ти без поро́ка по пути́ земна́го сего́ жития́, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух кро́тости, смире́ния, терпе́ния, непамятозло́бия, умягчи́ зла́я сердца́ на́ша, низпосли́ ре́вность о спасе́нии душ на́ших и бли́жних на́ших. Да́руй всем нам, моля́щимся Тебе́, христиа́нскую кончи́ну жития́ на́шего, и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве. Вруча́ем бо живо́т свой Твоему́ Покро́ву и промышле́нию, да ра́достно всегда́ пое́м Тебе́ со все́ми святы́ми: ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, ра́дуйся, Препросла́вленная во ве́ки. Ами́нь.
Акафисты Богородице пред иконами