Каноны

Канон Благовещению Пресвятой Богородицы

Минея, 25 Марта, Канон праздника

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуйся, Тоя́ чудеса́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Да пое́т Тебе́, Влады́чице, движа́ свире́ль духо́вную, Дави́д, пра́отец Твой:/ послу́шай, Дщи, ра́дованнаго гла́са от А́нгела,/ ра́дость бо возвеща́ет Тебе́ неизглаго́ланную.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Вопию́ Тебе́, веселя́ся,/ приклони́ у́хо Твое́ и вонми́ ми,/ Бо́жие возвеща́ющу безсе́менное зача́тие,/ обрела́ бо еси́ благода́ть пред Бо́гом,/ ея́же никогда́же обре́те друга́я, Всечи́стая.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Да разуме́ю, А́нгеле, твои́х глаго́л си́лу,/ ка́ко бу́дет, е́же рекл еси́, глаго́ли я́вственнейше?/ Ка́ко зачну́, Де́ва су́щи, Отрокови́ца?/ Ка́ко же и Ма́ти бу́ду Зижди́теля Моего́?
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ле́стно мя веща́ти помышля́еши, я́ко мню,/ и ра́дуюся, зря Твое́ утвержде́ние./ Дерза́й, Влады́чице,/ Бо́гу бо хотя́щу, удо́бь сконча́ются и пресла́вная.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Оскуде́ кня́зь от Иу́ды, вре́мя наста́ про́чее,/ в не́же яви́тся язы́ков наде́жда, Христо́с;/ ты же, ка́ко Сего́ рожду́, Де́ва су́щи, скажи́?
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
И́щеши от Мене́ уве́дети, Де́во, о́браз зача́тия Твоего́,/ но той несказа́нен е́сть:/ Дух же Святы́й, зижди́тельною си́лою осени́в Тя, соверши́т.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Моя́ прама́ти, прие́мши ра́зум змии́н, пи́щи Боже́ственныя изгна́на бы́сть,/ те́мже и Аз бою́ся целова́ния стра́ннаго твоего́,/ стыдя́щися поползнове́ния.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Бо́жий предста́тель, по́слан е́смь Боже́ственный пове́дати Тебе́ сове́т./ Что мене́ бои́шися, Всенепоро́чная, па́че Тебе́ боя́щагося?/ Что благогове́еши мне, Влады́чице,/ Тебе́ че́стно благогове́ющему?

Седален, глас 8

Сло́во Бо́жие на зе́млю ны́не сни́де, А́нгел предста́, вопия́ Де́ве:/ ра́дуйся, Благослове́нная, Я́же печа́тию еди́на сохра́ншися,/ во утро́бе прие́мши предве́чнаго Сло́ва и Го́спода,/ да от пре́лести спасе́т, я́ко Бог, род челове́ческий.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: По́слан бы́сть с Небесе́ Архистрати́г Гаврии́л от Бо́га,/ ско́ро предста́ ко одушевле́нному гра́ду, глаго́ля к Ней я́вственно:/ Зижди́теля прии́меши, Де́во, во утро́бе/ и роди́ши Сего́ непрело́жне с пло́тию./ Те́мже по́слан е́смь возвести́ти Тебе́ стра́нное рождество́, Чи́стая,/ и стою́, зовя́ Тебе́:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Свяще́нную не́кую Де́ву ражда́ющую слы́шах проро́ка, дре́вле Емману́ила проре́кша;/ хощу́ же разуме́ти, ка́ко Божества́ растворе́ние естество́ челове́ческое претерпи́т?
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Яви́ла е́сть купина́, неопа́льна пребы́вши,/ прие́мши пла́мень, обра́дованная Всепе́тая, на Тебе́ та́инства пресла́вное:/ по рождестве́ бо пребу́деши Чи́стая Присноде́ва.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Освеща́емь сия́нием Бо́га Вседержи́теля,/ и́стины пропове́дниче, глаго́ли, Гаврии́ле, и́стиннейшя:/ ка́ко, нетле́ние бы́вши чистоте́ Мое́й,/ Сло́ва рожду́, с пло́тию Безпло́тнаго?
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Со стра́хом Тебе́, я́ко раб Госпоже́, предстою́,/ с боя́знию, Отрокови́це, ны́не смотри́ти стыжду́ся Тебе́,/ я́ко бо до́ждь на руно́, сни́дет на Тя Сло́во О́тчее, я́ко благоволи́.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й;/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Разуме́ти не могу́ Твои́х слове́с изве́стия:/ чудеса́ бо бы́ша мно́жицею,/ Боже́ственною си́лою чудоде́йствуема,/ зна́мения и о́бразы зако́ннии,/ роди́ же де́ва неискусому́жне никогда́же.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Диви́т, Всенепоро́чная, и стра́нно бо чу́до Твое́,/ еди́на бо Ты всех Царя́ прии́меши во утро́бе, воплоща́ема,/ и Тя прообразу́ют проро́ческая рече́ния, и гада́ния, и зако́ннии о́бразы.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Все́ми Невмести́мый и все́ми Неви́димый,/ ка́ко сей мо́жет во чре́ве деви́че всели́тися, е́же Сам созда́?/ Ка́ко же и зачну́ Бо́га Сло́ва, собезнача́льна Отцу́ и Ду́ху?
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
К Твоему́ пра́отцу Дави́ду обеща́вся/ посади́ти от плода́ Твоего́ чре́ва на престо́ле ца́рства его́,/ Иа́ковлю Тя добро́ту, еди́ну избра́ в слове́сное селе́ние.

Песнь 6

Ирмос: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное,/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя,/ Иису́се, Царю́ сил.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Глаго́л твои́х, Гаврии́ле, глас ра́дованен прие́мши, весе́лия Боже́ственнаго испо́лнихся:/ ра́дость бо пове́даеши и весе́лие возвещаеши безконе́чное.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Тебе́ даде́ся ра́дость, Богома́ти Боже́ственная,/ Тебе́, е́же ра́дуйся, вся тва́рь вопие́т, Богоневе́сто:/ Ты бо еди́на Ма́ти Сы́на Бо́жия пронарече́ся, Чи́стая.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Е́вы Мно́ю ны́не да упраздни́тся осужде́ние,/ да возда́стся Мно́ю долг дне́сь,/ Мно́ю заи́мствование дре́внее да да́стся преиспо́лнено.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Обеща́ся Бог Авраа́му пра́отцу/ благослови́тися в се́мени его́ язы́ком, Чи́стая,/ Тобо́ю же коне́ц обеща́ние прие́млет дне́сь.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Икос

А́нгел предста́тель с Небесе́ по́слан бы́сть рещи́ Богоро́дице: ра́дуйся!/ и со безпло́тным гла́сом воплоща́ема Тя зря, Го́споди, ужаса́шеся/ и стоя́ше, зовы́й к Ней такова́я:/ ра́дуйся, Е́юже ра́дость возсия́ет;/ ра́дуйся, Е́юже кля́тва исче́знет./ Ра́дуйся, па́дшаго Ада́ма воззва́ние;/ ра́дуйся, слез Е́виных избавле́ние./ Ра́дуйся, высото́ неудобовосходи́мая челове́ческими по́мыслы;/ ра́дуйся, глубино́ неудобозри́мая и А́нгельскима очи́ма./ Ра́дуйся, я́ко еси́ Царе́во седа́лище;/ ра́дуйся, я́ко но́сиши нося́щаго вся./ Ра́дуйся, звездо́, явля́ющая Со́лнце;/ ра́дуйся, утро́бо Боже́ственнаго воплоще́ния./ Ра́дуйся, Е́юже обновля́ется тва́рь;/ ра́дуйся, Е́юже покланя́емся Творцу́./ Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Свет невеще́ственный пове́дая, в веще́ственне телеси́ совокупля́емь за милосе́рдие мно́гое,/ све́тлое благове́щение, Боже́ственная пропове́дания, ны́не взыва́еши Ми:/ благослове́н, Всечи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Ра́дуйся, Влады́чице Де́во,/ ра́дуйся, Пречи́стая, ра́дуйся, прия́телище Бо́жие,/ ра́дуйся, све́щниче Све́та, Ада́мово воззва́ние,/ Е́вы избавле́ние, горо́ свята́я,/ прея́вственное свяще́ние и черто́г безсме́ртия.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ду́шу очи́сти, те́ло освяти́,/ це́рковь сотвори́ мя вмести́тельну Бо́га,/ ски́нию Богоукраше́ну, одушевле́н храм наи́тием Пресвята́го Ду́ха/ и Жи́зни чи́стую Ма́терь.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Я́ко многосве́тлую свещу́ и Богоде́ланен черто́г,/ ви́жу Тя ны́не, я́ко злат киво́т,/ зако́на Пода́теля приими́, Богоневе́сто,/ благоизво́лившаго челове́ческое изба́вити Тобо́ю тле́нное существо́.

Песнь 8

Ирмос: Слы́ши, Отрокови́це, Де́во чи́стая,/ да рече́т у́бо Гаврии́л/ сове́т Вы́шняго дре́вний и́стинный:/ бу́ди к прия́тию гото́ва Бо́жию,/ Тобо́ю бо Невмести́мый с челове́ки поживе́./ Тем и, ра́дуяся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Ум всяк побежда́ется земны́х, – отвеща́ Деви́ца, –/ и́щущи, я́же Мне веща́еши, пресла́вная:/ слы́шах твоя́ словеса́, но бою́ся, ужаса́ющися,/ да не ле́стию Мя, я́ко Е́ву, дале́че по́слеши от Бо́га./ Но оба́че се вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Се Тебе́ недоуме́нное разреши́ся, – глаго́лет к сим Гаврии́л, – до́бре бо рекла́, еси́, ве́щь неудобопости́жна./ Словесе́м Твои́х усте́н повину́ющися про́чее,/ не сумни́ся, я́ко ле́сти, я́коже ве́щи, ве́руй./ Аз бо, ра́дуяся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Зако́н сей от Бо́га е́сть челове́ком, – Непоро́чная а́бие глаго́лет, –/ от о́бщия любве́ рождество́ происхо́дит./ Не вем супру́жника сла́сти всеконе́чно,/ ка́ко, у́бо глаго́леши, я́ко рожду́?/ Бою́ся, еда́ ле́сть глаго́леши?/ Но оба́че се вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Глаго́лы, я́же мне веща́еши, Чи́стая, –/ А́нгел па́ки глаго́лет, –/ обы́чая е́сть рождества́ челове́ков сме́ртных,/ и́стинно Бо́га Тебе́ обещава́ю,/ па́че сло́ва же и смы́сла воплоща́ема, я́ко ве́сть, из Тебе́./ Те́мже и, ра́дуяся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Явля́ешися Мне и́стины веща́тель, – рече́ Де́ва, –/ ра́дости бо о́бщия прише́л еси́ благове́стник./ Ду́шу у́бо очи́стих с те́лом, и по глаго́лу твоему́ бу́ди Мне,/ да всели́тся Бог в Мя, к Нему́же вопию́ с тобо́ю:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных./ Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно,/ глас А́нгела воспева́юще,/ с ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Па́че смы́сла заче́нши Бо́га, естества́ обы́чая утаи́ся, Отрокови́це,/ Ты бо в рождестве́ ма́терскаго избежа́ла еси́ тле́ннаго естества́/ и превы́шши су́щи./ Те́мже досто́йно слы́шиши:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Ка́ко то́чиши млеко́, Де́во Чи́стая, не мо́жет изрещи́ язы́к зе́млен,/ стра́нну бо естества́ показу́еши ве́щь, зако́ннаго рождества́ уста́в прехо́диши./ Те́мже досто́йно слы́шиши:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Та́йно во свяще́нных писа́ниях/ глаго́лася о Тебе́, Ма́ти Вы́шняго,/ ле́ствицу бо дре́вле Иа́ков, Тя образу́ющую, ви́дев, рече́:/ степе́нь Бо́жия сия́./ Те́мже досто́йно слы́шиши:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чу́дное священноявле́нному Моисе́ю/ купина́ и о́гнь показа́ чу́до,/ ища́й же конца́ в прехожде́нии време́н, во Отрокови́це чи́стей, рече́, узрю́./ Е́йже, я́ко Богоро́дице, да рече́тся:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Дании́л Тя го́ру нарече́ мы́сленную,/ роди́тельницу же Бо́жию Иса́ия,/ ви́дит же, я́ко руно́, Гедео́н,/ Дави́д же свяще́ние глаго́лет, две́рь же Тя ин./ Гаврии́л же Тебе́ взыва́ет:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Светилен

А́нгельских сил Архистрати́г/ по́слан бы́сть от Бо́га Вседержи́теля к Чи́стей и Де́ве/ благовести́ти стра́нное и неизрече́нное чу́до:/ зане́ Бог, я́ко Челове́к, из Ней младоде́йствуется без се́мене,/ назида́яй ве́сь челове́ческий род./ Лю́дие, благовести́те обновле́ние ми́ра.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Е́же от ве́ка дне́сь познава́ется та́инство Бо́жие:/ Бог Сло́во Сын Де́вы Мари́и за милосе́рдие быва́ет,/ и ра́дость благове́щения Гаврии́л провещава́ет./ С ни́мже возопие́м Ей:/ ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.
Праздникам