Каноны

Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Козельщанская»

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отрыгну́ Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся светло́ торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, То́я чудеса́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
А́нгел вопия́ше Тебе́, Де́во Чи́стая: ра́дуйся!/ Мы же, что Ти принесе́м, Блага́го Царя́ Блага́я Ма́ти,/ я́ко яви́ла еси́ нам в сия́ после́дняя времена́ сокро́вище неоску́дное –/ чудотво́рную ико́ну Твою́ на освяще́ние и исцеле́ние душ и теле́с на́ших.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Ты буди́ нам утвержде́ние и в бе́дах ско́рое заступле́ние,/ Цари́це Небесе́ и земли́,/ на Тебе́ наде́емся, непреста́нно моля́ще Твою́ благосты́ню.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Я́ко стра́ждущей Мари́и ско́ро яви́ла еси́ ве́лию ми́лость Твою́, Пречи́стая Де́во,/ та́кожде не отступа́й, Милосе́рдая Богома́ти, и от нас,/ бла́годатное утеше́ние в бе́дах и злоключениих су́щим подающи,/ да Тя при́сно велича́ем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Я́же Бо́га Сло́ва челове́ком/ пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, Де́во Богоневе́сто,/ утоли́ церко́вныя собла́зны/ и пода́ждь мир ми́рови, я́ко Блага́я.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ ве́нцев сла́вы сподо́би.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Бога́тство духо́вное неиждива́емое дарова́ла еси́ рабо́м Твои́м,/ Жизнь ро́ждшая, Пренепоро́чная Чи́стая Де́во,/ ико́ну Твою́ свяще́нную,/ прославле́ние светло́ пра́зднующе, ве́рнии,/ избавля́емся от вся́ких бед и ско́рбных обстоя́ний.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Свята́я Влады́чице Пречи́стая Бо́га на́шего Ма́ти,/ всех Творца́ неизрече́нно ро́ждшая,/ моли́ всегда́ бла́гость Его́ страсте́й нас изба́вити/ и оставле́ние грехо́в нам дарова́ти.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Не оскуде́й, Пренепоро́чная Де́во, моли́твами Твои́ми/ и сохрани́ ста́до Твое́, е́же собра́ти благоизво́лила еси́,/ Ма́ти Пастыренача́льника Го́спода Иису́са Христа́,/ да ни еди́на поги́бнет от ове́ц Твои́х.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О Богоблаже́нная Де́во,/ простри́ всеблагомо́щную десни́цу Твою́,/ во е́же по́мощи на и́збранном пути́ жития́ и́ноческаго,/ вве́рившим спасе́ние свое́ оби́тели Твое́й/ и моли́ся приле́жно Сы́ну и Бо́гу Твоему́ спасти́ся ста́ду Твоему́ невреди́му.

Седален, глас 4

Ри́торов глаго́лы не довле́ют воспе́ти по достоя́нию,/ о Ма́ти Бо́га на́шего,/ ди́вная чудеса́ и неисчисли́мая благодея́ния Твоя́ от ико́ны се́я явля́емая,/ мы же во смире́нии се́рдца та́йно веща́ем Ти, А́нгелов Честне́йшей:/ ра́дуйся, Бла́годатная,/ пребу́ди, Милосе́рдая, с на́ми неотсту́пно во ве́ки.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Кий ум пости́гнути возмо́жет си́лу благода́тных исцеле́ний,/ исходя́щую от ли́ка Твоего́ свята́го,/ в Боже́ственнем сем хра́ме пребыва́ющаго,/ слепе́ц бо Иоа́нн, подо́бно ева́нгельскому слепцу́,/ ве́рою кре́пкою и моли́твою непрестаю́щею/ взыва́ше к Тебе́, Многоми́лостивой Цели́тельнице, да отве́рзутся о́чи его́,/ и исцеле́н быв а́бие и узре́в свет, умиле́нно возопи́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Озари́, Всепе́тая Де́во, чи́стшая све́тлостей со́лнечных,/ слепоству́ющий ум наш ра́зумом и́стиннаго Богове́дения,/ да не поги́бнем лю́те во гресе́х на́ших:/ по́мыслы благоче́стия сердца́ на́ша просвети́,/ да, спа́сшися Тобо́ю, ра́достно возгласи́м:/ сла́ва си́ле, сла́ва и милосе́рдию Твоему́, Го́споди, Благоде́телю Всеблаги́й.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чу́до бя́ше зре́ти,/ ка́ко и́нокиня оби́тели се́я, зело́ разсла́блена,/ сподо́бися лобыза́ти цельбоно́сную ико́ну Твою́, Ма́ти Божия,/ во мгнове́ние о́ка ощути́в кре́пость теле́сную и соверше́нное здра́вие, со умиле́нием вопия́ше:/ сла́ва си́ле, сла́ва снизхожде́нию Твоему́, Го́споди Преми́лости́ве.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Мо́лим Тя, я́же пре́жде век и́збранная в Ма́терь Го́спода,/ исцели́ разсла́бленныя грехо́м ду́ши на́ша,/ оживи́ росо́ю покая́ния серде́чнаго и моли́твы сле́зной,/ укрепи́ в сердца́х рабо́в Твои́х ве́ру и́стинную и любо́вь нелицеме́рную,/ да сподо́бимся по́двигом до́брым по́двизатися,/ ве́ру непоро́чну соблюсти́,/ житие́ ми́рно сконча́ти, хваля́ Го́спода:/ сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Спа́се наш.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и роди́ла еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Ни ум А́нгельский, ниже́ язы́к челове́ческий возмо́жет изрещи́/ мно́жества зна́мений ди́вныя по́мощи Твое́я, Пренепоро́чная Влады́чице,/ подава́емый ро́ду челове́ческому в ну́ждах душе́вных и теле́сных:/ благодея́ния Твоя́ па́че зве́зд небе́сных сия́ют во все́м ми́ре Твое́м./ Те́мже у́бо приими́ благода́рственная моле́ния сия́ недосто́йная,/ не преста́нно сла́вимая Го́рними Си́лами, Богоневе́стная Де́во.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Коль чу́дны дела́ Твоя́, Го́споди,/ се бо, я́ко со́лнце, ми́рови возсия́ пречестна́я ико́на Преблагослове́нныя Ма́тере Твое́й,/ ве́рных мы́сли просвеща́ющи велича́ющих Тя, Христе́, при́сно.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Сей святы́й день ра́достный, Богому́дреннии,/ прииди́те пе́сньми и пе́нии духо́вными воспое́м светло́,/ ны́не всеблаголе́пно зря́ще храм Пречи́стыя ико́ною светови́дною украша́ем,/ я́ко пребыва́ние сла́вы Присноде́вы зде яви́ся./ Мо́лим Ти ся приле́жно, Богороди́тельнице,/ я́ко су́щей с на́ми Твое́ю благода́тию озари́тися нам.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ны́не Не́бо и земля́ весели́тся/ и чини́ А́нгелов и челове́ков собра́ние,/ изря́дно пра́зднующе, воспои́м Христа́, дарова́вшаго нам Боже́ственное наслажде́ние?/ о́браз Свой свяще́нный и Пречи́стыя Ма́тере Свое́я.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Не́я Ро́ждшаго ся Бо́га сла́вим.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дицу,/ дарова́вшую пречи́стый о́браз Свой в по́мощь и Боже́ственное заступле́ние/ святе́й оби́тели сей от враг ви́димых и неви́димых.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Досто́йно есть велича́ти Тя,/ Я́же в Вы́шних Престо́лу Живонача́льныя Тро́ицы в моли́твах о нас предстоя́щая,/ от А́нгел воспева́емую Де́ву Пречи́стую/ и от земны́х я́ко Богоневе́стную Ма́терь при́сно прославля́емую.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во,/ и почита́ем светоно́сный о́браз Твой,/ его́же во утвержде́ние оби́тели се́я положи́ла еси́,/ да пребу́дет непрекло́нна в век ве́ка от смяте́ния е́ресей.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Всей земли́ Росси́йстей возсия́/ свы́ше да́нный благоче́стно покланя́емый о́браз Твой че́стный,/ Богои́збранная Отрокови́це,/ и Боже́ственною благода́тию покрыва́ется оби́тель Богома́терня, ве́рно Бо́га прославля́ющая.

Кондак, глас 3

Боголе́пно во смире́нии красу́ется оби́тель Красного́рская,/ осеня́емая и спаса́емая преди́вным о́бразом Влады́чицы Пречи́стыя,/ Небесе́ и земли́ Цари́цы Богоро́дицы,/ от него́же исто́чники благода́ти и ча́ша чуде́с оби́льно излива́ются,/ и усе́рдно притека́ющии исцеле́ния ве́рою прие́млют,/ и неве́рнии ве́рою кре́пкою сердца́ исполня́ют/ и мы, раби́ Твои́, Богома́ти, благода́рив вопие́м Ти:/ ра́дуйся, Предста́тельство христиа́н непосты́дное и оби́тели Твое́й красото́ и ра́дование.

Икос

Высоту́ Небе́снаго жития́ и сла́вы присносу́щныя Боже́ственное осия́ние/ дару́й рабо́м Твои́м, любоблагоутро́бная Ма́ти Де́во Марие,/ и сподо́би соверши́ти пресла́вное торжество́ во све́те добродея́ний/ и помышле́ний, духо́вно сия́ющих,/ свы́ше бо облагода́тствовала еси́ живоно́сный о́браз Твой, Богои́збранная Неве́сто,/ и, я́ко луча́ ми со́лнечными, чуде́сными зна́мениями согре́вавши сердца́/ благоче́стно почита́ющих и ве́рою покланя́ющихся,/ я́коже Тебе́ Самой су́щей с на́ми, святе́й ико́не Твое́й,/ ю́же неви́димо со стра́хом окружа́ют от Небе́с лик А́нгел святы́х:/ сия́ у́бо, я́коже луна́ по́лная пресве́тлая в но́щи,/ отго́нит тьму боле́зней и скорбе́й,/ и́же жела́нием серде́чным умиле́нно притека́ют ко благосе́рдию Твоему́,/ ра́дующеся о Боже́ственней благода́ти, велича́ют Тя, зову́ще:/ ра́дуйся, предста́тельство христиа́н непосты́дное и оби́тели Твоея́ красото́ и ра́дование.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшего,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вите,/ ра́довахуся пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Да сликовству́ет церко́вной све́тлости любо́вию Боже́ственною/ А́нгельское во́инство, Богому́дренно воспева́юще:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твое́я, Го́споди.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Па́че вы́шних ликостоя́ний вознесла́ся еси́, Влады́чице,/ еди́на бы́вши Ма́ти Вседе́теля,/ те́мже у́бо ра́дующеся, взыва́ем:/ благослове́нна Ты еси́ в же́нах, Всенепоро́чная Влады́чице.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Це́рковь земноро́дных торжеству́ющи ра́дует ся,/ зрящи Боже́ственную ико́ну Ма́тери Госпо́дней,/ и единому́дренно воспева́ет:/ благослове́нна еси́ Ты, Влады́чице Пречи́стая,/ просвети́ ны све́том Сы́на Твоего́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
По́честь и поклоне́ние вознося́щи Тебе́, де́вственная Похвало́,/ о Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь,/ А́нгельский собо́р и челове́ческий род, досто́йно взыва́ющи:/ благослове́нна еси́ Ты, Влады́чице, Де́во Неискусобра́чная.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́вый в пе́щи,/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть:/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Луча́ми све́та у́мнаго освеща́ем,/ Боже́ственный дом Твой осеня́ет ны́не всех о́блаком Ду́ха Свята́го/ и освяща́ет ве́рныя, согла́сно пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Честь и сла́ву стяжа́вше священнопи́санный о́браз/ Богоро́дицы и Предве́чнаго Богомладе́нца Христа́ Жизнода́вца,/ со благогове́нием притеце́м, ве́рнии, воспева́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Умиле́нно про́сим Тя, Влады́чице,/ освяти́ Боже́ственною благода́тию Твое́ю нас, моля́щихся,/ и ополче́ньми непобеди́мыми А́нгел Свои́х огради́ оби́тель Твою́,/ враго́в свире́пство покаря́ющи, да благослови́м Го́спода во ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Це́рковь Свою́ обручи́вшаго Себе́ Кро́вию че́стною/ Боже́ственнаго Младе́нца Иису́са Христа́ и Пречи́стыя Ма́тере Его́/ свяще́нное изображе́ние любе́зно лобыза́ем и мо́лим,/ сподо́би нас, Христе́ Спа́се, воскресе́ние улучи́ти вопию́щих:/ благослове́н еси́, Го́споди, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный,/ да взыгра́ется Ду́хом просвеща́емь,/да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Богонача́льным манове́нием свята́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ от лет дре́вних храни́мая,/ ны́не, я́ко ча́ша, благода́ть Твою́ оби́льно излива́ющая,/ есть достоя́ние оби́тели Твое́й,/ те́мже благоче́стно прославля́юще Тя, Богоро́дице, досто́йно велича́ем.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Я́коже дре́вле во́лны морски́я и бу́рю уста́вила еси́, Богоро́дице,/ егда́ чу́дный о́браз Твой, ше́ствоваше по Ру́сскому мо́рю ко бре́гу Оте́чества на́шего,/ та́ко и ны́не мо́лим Тя, Богоневе́сто,/ укроти́ во́лны неве́рия, е́ресей и раско́лов,/ да Тя, Бо́жию Ма́терь, испове́дающе, Це́рковь во ве́ки велича́ет.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Из ро́да в род храни́мая святы́ня –/ о́браз сей че́стный,/ мо́лим Тя, Цари́це Преблага́я,/ да бу́дет во освяще́ние и исцеле́ние и спасе́ние душ и теле́с на́ших,/ да Тя во ве́ки велича́ем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
При́зри благосе́рдием Твои́м, Всепе́тая Де́во, на лю́ди Твоя́,/ цельбоно́сному о́бразу Твоему́ покланя́ющияся, я́коже Тебе́ Само́й,/ на нем изображе́нной, Ма́тери Госпо́дней и Предве́чному Младе́нцу Твоему́,/ Его́же любо́вию объя́ла еси́ на пречи́стых ру́цех Твои́х,/ моли́, да сохрани́т оби́тель сию́ неврежде́нну, да Тя во ве́ки веко́в велича́ем.

Светилен

День светлопра́зднственный и весе́лия испо́лненный яви́ся днесь:/ воспо́йте Го́сподеви песнь хвале́бную в це́ркви преподо́бных,/ я́ко благоволи́ Госпо́дь в людех Свои́х/ просла́вити чу́дную ико́ну Ма́тере Свое́й, исцеле́ния всем источа́ющую,/ коль стра́шна дела́ Твоя́, Христе́,/ и кто возмо́жет изрещи́ милосе́рдие Твое́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Небе́сная пою́т Ти, обра́дованная Ма́ти Богоневе́стная,/ и мы славосло́вим неизсле́дованныя Твоя́ ми́лости, Богоро́дице,/ те́мже моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Каноны пред иконами Пресвятой Богородицы