Каноны

Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Державная»

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Самоизмышле́нная па́губа покры́ла е́сть всю зе́млю Твою́,/ и мрак ве́лий воцари́ся дне́сь в вертогра́де Твое́м./ Тя́жко ми е́сть, и рыда́ю Тебе́, Ма́ти Пречи́стая,/ и, а́ще услы́шиши, ничесо́же устрашу́ся, и воспою́ и́мя Твое́,/ сла́вно бо просла́вися.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Покая́нию научи́ мя, Влады́чице,/ да де́нь и но́щь излию́ сле́зы моя́/ и да смире́н от враг мои́х воскли́кну Тебе́:/ никто́же чист, ра́зве Тебе́, Отрокови́це Чи́стая,/ и сохрани́т мя Держа́ва Твоя́,/ сла́вно бо просла́вися.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Аз из глубины́ зол мои́х вопию́ Ти,/ и не премолчи́т стон мой пред Тобо́ю:/ ви́ждь, о, ви́ждь, Влады́чице Де́во, и не отве́ржи мене́,/ услы́ши у́бо во́пль гла́са моего́ и покры́й мя ри́зою смиренному́дрия Твоего́,/ сла́вно бо просла́вися.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Суд гне́вен прии́де на ны,/ и разсы́пася ра́дость люде́й Твои́х,/ вси бо пла́чем и рыда́ем и та́ко глаго́лем:/ о мечу́ Бо́жий, доко́ле не упоко́ишися?/ Преста́ни у́бо, пощади́ ны, и воспое́м Держа́ву Влады́чицы на́шея,/ сла́вно бо просла́вися.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Из но́щи дел пре́лести погуби́ша ны,/ пал е́сть Сио́н, и заключе́ни есмы́;/ Иерусали́ме, Иерусали́ме, почто́ та́ко омрачи́лся еси́?/ Того́ же ра́ди и возопии́м Влады́чице си́це:/ то́кмо Твоя́ Держа́ва сохрани́т ны, сла́вно бо просла́вися.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Обольсти́ мя змий, клеветни́к бо е́сть,/ и, душевре́дное в себе́ насажда́я, смути́лось се́рдце мое́./ Я́ко мертв, пребыва́ю и ки́ими словесы́ о себе́ возрыда́ю?/ Но Тя молю́, Влады́чице, молю́ и глаго́лю:/ облада́й над ним и от греха́ моего́ очи́сти мя.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Го́рьким пла́чем мои́м, я́ко во́ду, излию́ се́рдце мое́,/ сокруше́ние мое́ я́ко же́ртва Тебе́, и молю́ Тя, Пречи́стая:/ ей, не отврати́ мене́, раба́ Твоего́,/ сохрани́ у́бо и до после́дняго дне.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
О́чи мои́ поме́ркнусте от я́звы моея́,/ и утруди́ мя бре́мя мое́./ Иде́же е́сть сла́ва моя́?/ И заключи́ мене́ не́друг и враг,/ аз же, я́ко ми́лость, прие́млю у́зы моя́ и пою́, веселя́ся:/ никто́ у́бо, я́ко Бог, вознесе́т Сый Христа́ Своего́ и Ма́терь Его́, Влады́чицу на́шу.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Руковожде́ние пода́ждь ми, Нищепита́тельнице,/ и озари́ мя све́том, е́же от Тебе́ во истоща́нии просия́вшим./ О Богоро́дице и Ма́ти Бо́га моего́,/ бу́ди же и мне заступле́нием ве́рным.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Душетле́нными по́мыслы лю́те стужа́емь е́смь, и тя́жко ми е́сть./ Не ли пре́зриши раба́ Твоего́?/ Мо́лю у́бо Тя, Пречи́стая:/ изведи́ мя от гно́ища моего́,/ исцели́ ра́ны моя́ и спаси́ мя, Влады́чице, спаси́ мя.

Седален, глас 3

О Ле́ствице неизрече́нна и преизря́дна,/ я́ко же и ле́ствица, ю́же ви́де пра́отец, с Небеси́ нисходя́щу,/ та́ко и Ты, Богоневе́сто, Не́бо и зе́млю сочета́вшая,/ Восхожде́ние Ты еси́, и́мже и упасе́мся от бед.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Истоща́ние прии́де на рабы́ Твоя́,/ и дом наш оста́вися пра́зден и пуст./ Хожду́ и взыва́ю, но не́сть ми спаса́юща,/ еди́на у́бо сме́рть отвещава́ет на глас мой,/ и, рыда́я, молю́ Тя и глаго́лю:/ не отве́ржи мене́ и Ты, Де́во Чи́стая,/ да спасе́н бу́ду.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Цветоно́сную простри́, Влады́чице, ру́ку Твою́, и оживе́т вертогра́д Твой,/ и ни́щии обря́щут хле́бы своя́, и убо́зии ри́зы своя́,/ и вси восхва́лят и́мя Твое́,/ я́ко вои́стинну неизрече́нна е́сть ми́лость Твоя́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Егда́ восхо́щеши, никто́же сокруши́т ны,/ я́ко вели́кое дерзнове́ние обрела́ еси́ у Христа́ Бо́га, Сы́на Твоего́,/ и, сие́ зря́ще, вопие́м Ти, Влады́чице,/ да сохрани́ши и ны под кро́вом Твои́м.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Правосла́внии христиа́ны, под Твою́ ми́лость дне́сь притека́ем/ и, явле́ние честны́я ико́ны Твоея́ све́тло праздну́юще, си́це глаго́лем Тебе́:/ простира́еши и нам, Благода́тная, необори́мую ри́зу Свою́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Разуме́йте, непокори́вии язы́цы,/ и не хвали́теся о мы́шце свое́й,/ зане́ еди́н е́сть град несокруши́м,/ и сия́ Твоя́, Присноде́во Влады́чице, Держа́ва и Ца́рство,/ е́же и стои́т до сконча́ния ве́ка.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аз, егда́ и во у́зех, но Тобо́ю, Отрокови́це Чи́стая, вы́ну свобо́дь е́смь,/ и не в страх ми умале́ние мое́ е́сть,/ но я́ко зла́ту – горни́ло и о́гнь,/ сие́ бо разуме́я, сла́влю у́зы моя́/ и велича́ю Тя, Непоро́чную Де́ву.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Водворя́ет ны змий во юдо́ль пла́ча и ча́яний злых./ Не мо́жем у́бо терпе́ти ско́рби своя́,/ но Ты, Богороди́тельнице, простира́еши нам покро́в Свой,/ и спасе́ни бу́дем от зол.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Отрокови́це Де́во, спасла́ еси́ нас от рабо́ты вра́жия,/ и тем красно́ написа́ся и́мя Твое́:/ Цари́ца ми́рови Ты еси́, и Держа́ва Твоя́ да́же до после́дняго дне.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Све́та непристу́пна Ма́ти Ты еси́,/ и всу́е дне́сь подви́жися тьма́ супроти́вная,/ никто́ же возмо́жет на ны, я́ко с на́ми Влады́чица на́ша,/ и сла́ва Твоя́ несконча́ема е́сть.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Лю́дие Бо́жии, дру́зи моя́,/ уве́руйте во Христа́, Бо́га на́шего, и в преди́вно Его́ Ро́ждшую,/ храня́ще у́бо за́поведи Бо́га Вы́шняго/ и обря́щете душа́м ва́шим мир и ве́лию ми́лость.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
А́нгели, и ти́и просла́виша Тя, Влады́чицу вся́ческих и па́че Не́ба Превознесе́нную,/ пою́т бо Христу́, Сы́ну Твоему́:/ искупи́л еси́ лю́ди Твоя́, и в челове́цех благоволе́ние.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Вели́чие Твое́ кто испове́сть, Богоро́дице,/ я́ко па́че смы́сла родила́ еси́ Бо́га Сло́ва,/ и не мо́жет язы́к челове́ч досто́йно Тя пе́ти,/ но приими́ ми́лостивно моли́тву мою́/ и сохрани́ раба́ Твоего́.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Но́щь, и мрак, и во́ды пререка́ния лю́те истязу́ют зе́млю Твою́,/ се у́бо преще́ние Бо́жие и гнев Того́ е́сть,/ но молю́ Тя, Пречи́стая, молю́ и глаго́лю:/ а́ще хо́щеши – мо́жеши,/ и вем, я́ко умоли́т Отрокови́ца за Держа́ву Свою́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Уязви́хомся от зми́я, лю́ди Твоя́,/ и, я́ко из а́дова чре́ва, вопие́м Ти, Благода́тная Де́во:/ не нам, но ра́ди от Тебе́ избра́нных и а́нгельское житие́ возлюби́вших,/ спаси́, Богоро́дице, и вся правосла́вныя.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Ю́зники окова́нныя 6,/ что, о Цари́це, без Тебе́ возмо́жем/ и ка́ко от грех свои́х упасе́мся?/ Но Ты, я́ко Блага́я, утверди́ в нас святы́ню Свою́/ и не отве́ржи моля́щихся Ти.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Затми́ся со́лнце мое́ и дух мой изы́де в непотре́бие земли́,/ но те́мже и вознепщева́х 7 о све́те Со́лнца Пра́вды и смири́х горды́ню мою́,/ Тебе́ взыва́ю, Де́во Чи́стая, да спасе́ши раба́ Твоего́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Единому́дренни да пребу́дем, лю́дие,/ и да возра́дуемся о ра́нах, и́же от Сотво́ршаго су́ть,/ я́ко, наказу́я, наказа́ ны Госпо́дь,/ не сме́рти у́бо предаде́/ и научи́ разуме́ти во́лю Свою́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ме́ртвии возста́нут, и изве́ржет земля́ ко́сти своя́,/ зане́ всех совоскреси́т нас истоща́ние Претерпе́вый,/ и Сей е́сть Ца́рь ми́рови, и Ма́терь Его́ – Влады́чица на́ша.

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельныя пе́сни прино́сим,/ я́ко дарова́ся нам Держа́ва Твоя́, и ничесо́же устраши́мся,/ не от ми́ра бо спасе́ние на́ше,/ но Превознесе́нныя Влады́чицы милосе́рдием огражда́емся/ и тому́ дне́сь ра́дуемся,/ я́ко прии́де Засту́пница на стра́жу земли́ Своея́.

Икос

Зря́ще ико́ну Твою́: во о́блацех – Бо́га и Отца́/ и на ру́цех Твои́х – Христа́ Бо́га, Сы́на Твоего́ и Спа́са ми́рови,/ покланя́емся ко хра́му Твоему́/ и, лобыза́я честны́я но́зи Твоя́, взыва́ем Ти си́це:/ вои́стинну дарова́ся нам спасе́ние ве́лие/ и наде́жда на́ша вы́ну пред на́ми,/ я́ко прии́де Влады́чица на стра́жу земли́ Своея́.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Ликовству́йте, ве́рних собо́ри, и по́йте Царе́ви, И́же на Го́рних седя́щу,/ я́ко благослове́н и ди́вен е́сть Бог наш, Ве́лий Ревни́тель,/ и стра́шен Го́рний Сио́н и просла́влен во ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Юдо́лию пла́ча земля́ показа́ся Твоя́,/ о́гнь паля́щ прии́де и объя́т ю,/ но не рыда́йте, бра́тие,/ и́бо, я́ко купина́ неопали́ма, храм от Сио́на и просла́влен во ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
И́мамы Тя, Росода́тельницу,/ и николи́же устраши́мся ве́тров, от пу́стынь воздвиза́емых,/ Тя бо, Пречи́стую, мо́лим и та́ко зове́м Ти:/ оживи́ вертогра́д Твой, и бу́дет просла́влен во ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Сло́во ле́стче положи́ша на мне врази́ моя́,/ и сокруша́ет мя рог непокори́вых./ Дру́зи мои́, и ти́и оста́виша мя;/ но не оста́ви мене́ и Ты, Влады́чице,/ и спаси́ мя, я́ко Ма́ти Бо́га моего́ Ты еси́,/ и храм Твой просла́влен во ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Обручи́ мя, о Присноде́во, святы́не Свое́й,/ и не убою́ся от тем враг мои́х, лю́те напа́дших на мя, и та́ко возопию́ Ти:/ Иерусали́ме, Иерусали́ме, святы́й еси́ град и просла́влен во ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Херуви́ми, и Серафи́ми, и вся Небе́сныя во́и/ пою́т Тя, Преблагослове́нную, и, вопию́ще, глаго́лют:/ не́сть храм ины́й, ра́зве Тебе́,/ и сей препросла́влен во ве́ки.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Рыда́ние мое́ приими́, Влады́чице моя́,/ и угаси́ о́гнь, е́же от супоста́т разжже́н е́сть,/ да позна́ю Бо́га моего́ и со тща́нием воскли́кну Ему́:/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
А́лчущ е́смь, и взыва́ю Ти, Влады́чице, и молю́ Тя,/ да не нетле́ние бу́дет ми в че́сть, но ми́лость Твоя́,/ та́ко о ней возглаго́лю:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Непрестаю́щу горды́ню отжени́ от Мене́, Благода́тная,/ и угаси́ о́гнь я́звы моея́,/ и, не я́ко дым, но я́ко благоуха́ние Го́сподеви, воспою́ бра́тием мои́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, по́йте,/ лю́дие, превозноси́те Го́спода во ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Из пещи́ разжже́ния моего́, я́ко из а́дова пла́мени, вопию́ Ти:/ о Влады́чице Де́во, окропи́ мя росо́ю слез Твои́х,/ у Креста́ Сы́на Твоего́ излия́нных, и воскли́кну, взыва́я:/ благослови́те Ма́терь Бо́га Вы́шняго,/ Го́спода по́йте и превозноси́те во ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Любомра́чное о́ко мое́ просвети́ све́том смиренному́дрия Твоего́,/ и позна́ю во́лю Сотвори́вшаго мя,/ и не от мудрова́ния моего́, но се́рдцем мои́м воскли́кну о Нем:/ Его́ по́йте и превозноси́те во ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ю́дуже грех, та́мо и скре́жет зубо́м,/ но не премолчи́, Де́во Чи́стая, и да́ждь ми глаго́л разуме́ния,/ да потерплю́ бре́мя мое́ и воскли́кну о Бо́зе, Спа́се мое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тери и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Дыха́ние бу́рное не сокруши́т и еди́наго от забра́л стены́ Твоея́./ Храм Твой утвержде́н е́сть и не подви́жится вы́ну,/ и, тому́ ра́дующеся, пое́м Ти:/ сла́ва Держа́ве Твое́й.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Та́йная вся обнаже́нии показу́ются дне́сь./ Свят е́сть суд Твой, о Го́споди, и свя́то И́мя Твое́;/ но ви́ждь, Бо́же, я́ко среди́ бра́тий мои́х Ма́терь Твоя́,/ и преложи́ гнев Твой.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Всеору́жием ве́ры опоя́ши мене́, Благода́тная,/ и смиренному́дрием укрепи́ десни́цу мою́,/ да, я́ко страж, пребу́ду, воспева́я и́мя Твое́,/ и, а́ще помо́жеши ми, не подви́жуся да́же до сме́рти.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Огнезра́чный жезл Твой, я́ко пла́мень чист,/ и сим веде́ши, Путеводи́тельнице, лю́ди Твоя́,/ да соблюду́тся от бед христиа́ны.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Я́рость а́дова и та не возмо́жет на ны,/ зане́ свят е́сть храм Твой/ и о се́мени Твое́м кля́тся Дави́д,/ непрестаю́ща хвала́ Твоя́ и Держа́ва Твоя́ до сконча́ния ве́ка.

Светилен

Ублажа́т Тя, Богороди́тельнице, вси ро́ди,/ я́ко смире́ние Твое́ па́че всех предукраси́ся,/ и увенча́ся и́мя Твое́,/ и просла́ви Тя Бог, я́ко Ма́терь Свою́.
Каноны пред иконами Пресвятой Богородицы