Каноны

Канон на третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Минея, 25 Мая, Канон Предтечи

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спа́се,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Глас Сло́ва быв, разреши́ безгла́сие мое́, я́ко отцу́ дре́вле,/ ра́достным гла́сом восхвали́ти тя в настоя́щее обре́тение главы́ твоея́,/ блаже́нне Предте́че, Небе́сный челове́че.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
На главу́ ру́ку положи́вый, Предте́че, Це́ркви Бо́жии,/ твою́ честну́ю главу́, позна́вшую Тро́ицы явле́ние,/ проявля́еши се тре́тие, прея́вственно освяща́ющую правосла́вных собра́ния.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Не терпя́ на мно́зе сокрыва́тися, Госпо́день Предте́че,/ устроя́еши па́ки яви́тися дне́сь,/ не в ста́мне затворе́н, сре́брене же сосу́де в свяще́нном ме́сте положе́н,/ священноде́йственнику извеще́н.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ца́рствующий я́ве град ны́не прие́млет свяще́нный дар,/ и́же пре́жде лише́н быв главы́ твоея́, Предте́че,/ тоя́ вхо́дом крася́ся, ны́не ра́дуется и достодо́лжно ублажа́ет тя.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: От чре́ва непло́дныя прозя́бл еси́,/ гото́вя Творцу́ сло́вом пути́, всехва́льне/ от Де́вы возсия́вшему Пресвяты́я несказа́нно,/ Ю́же Богоро́дицу ве́дуще, вси ро́ди, ублажа́ем.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Блу́дным пляса́нием, свяще́нная глава́ твоя́,/ скве́рней жене́ вдана́ бы́вши, рука́ма ноша́шеся,/ ны́не же целому́дренно священноде́йственника дла́ньми/ свяще́нно во святу́ю це́рковь вно́сится.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Благоче́стно срета́ет тя ве́рных совокупле́ние,/ с священноде́йственником же ца́рь, сла́вне Предте́че, пою́ще ра́достию,/ и предваря́ет тя любо́вию, освяща́емь прише́ствием твои́м.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
От незаходи́мых свяще́нных, я́ко светоза́рное со́лнце,/ свяще́ннейшая глава́ твоя́ возсия́вши, всю просвети́ вселе́нную,/ проро́че Христо́в и Предте́че, Боже́ственными светлостьми́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: От непло́дных чресл светоявле́нна возсия́л еси́ звезда́ Со́лнца сла́вы,/ предходя́й Возсия́вшаго от Деви́ческа о́блака, Крести́телю,/ и разре́шшаго но́щь многобо́жную.

Седален, глас 4

Изда́вшися, я́ко зла́то от руды́,/ свяще́нная твоя́ глава́ пресла́вно от незаходи́мых недр земны́х,/ обогати́, Христо́в Крести́телю, всех притека́ющих в тоя́ обре́тение,/ пе́сньми велича́ющих Спа́са и Зижди́теля,/ подаю́щаго нам тебе́ ра́ди ве́лию ми́лость. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху: Проро́че Бо́жий и Предте́че благода́ти,/ главу́ твою́, я́ко ши́пок свяще́ннейший, от земли́ обре́тше,/ исцеле́ния всегда́ прие́млем,/ и́бо па́ки, я́коже пре́жде,/ в ми́ре пропове́дуеши покая́ние.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Грехолюби́в сый, молю́ Тя,/ безгре́шнаго Бо́га ро́ждшую, взе́млющаго грехи́ ми́ра, Пречи́стая,/ многогре́шную ду́шу мою́ уще́дрити и грехи́ моя́ мно́гия очи́стити:/ гре́шных бо Ты еси́ очище́ние, и спасе́ние ве́рных, и заступле́ние.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Проро́ков я́ко превы́шший, Прорече́ннаго ви́дети сподо́бился еси́,/ Илиино́ю предыды́й си́лою пред Ним, блаже́нне Предте́че.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Пресла́вную главу́ твою́, ми́ры исцеле́ний источа́ющу,/ тре́тие уже́ яви́л еси́, смра́дныя стра́сти отгоня́ющую.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Не в ста́мне, я́коже пе́рвее, в сосу́де же сребрене погребе́на/ явля́ется глава́ твоя́ в свяще́нней ме́сте, досточу́дне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Соше́дшеся, почерпи́те вси исцеле́ния неистощи́мая от исто́чника издава́ема,/ честны́я главы́ Предте́чи Христо́ва.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Смири́вшагося спаси́ мя, высокому́дренно пожи́вшаго,/ ро́ждшая Возне́сшаго смири́вшееся естество́, Пречи́стая.

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Я́ко хода́тай ве́тхаго и но́ваго быв свяще́ннейший,/ хода́тайствы Боже́ственными на́ше обветша́ние обнови́,/ обновле́ние соверша́ющих но́вым явле́нием главы́ твоея́, блаже́нне Предте́че.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
От Кома́н прине́сшую благода́ть исцеле́ний главу́ твою́ к Ца́рскому гра́ду, Предте́че,/ созыва́еши гра́ды дне́сь к той прише́ствию:/ собира́ются ве́рных мно́жества, просвеще́ния нетле́ннаго исполня́ема.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ца́рь вхо́ду главы́ твоея́ мно́жае, не́же багряни́це, ра́дуется,/ свяще́нник же, Боже́ственный Богоно́сца тезоимени́тый, Предте́че,/ дла́ньми сию́ обдержа́, соблагословля́ет, благословя́ ве́рных соверше́нства.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Влады́ку ро́ждши, яви́лася еси́ превы́шшая Го́рних сил/ и земны́х естество́ богосоде́лала еси́, Отрокови́це Всенепоро́чная./ Те́мже Богоро́дицу всеи́стинную душе́ю и язы́ком, ве́рнии, Тя, Де́во, сла́вим.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, И к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
И́стина от земли́,/ глава́ возсия́вшая Крести́теля Твоего́, Христе́, лжу отгна́,/ ересе́й разори́ го́рькую зи́му и мир просвети́ла е́сть.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Почерпи́те просвеще́ние, и благода́ть Бо́жию, и ми́лость/ и главы́, и ду́ши освяти́те, главе́ прикосну́вшеся Предте́чи благода́ти,/ Боже́ственному верху́ прикосну́вшагося в вода́х.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Главы́ враго́в под но́зе сокруши́ти во́инству на́шему, моли́ся, Предте́че,/ любо́вию честну́ю твою́ главу́ чту́щему,/ И́рода обличи́вшую.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Су́щим во а́де Свет пропове́дал еси́,/ приходя́щаго от крове́й Деви́ческих, пло́тию обложе́на бы́вша Челове́ка,/ на благодея́ние челове́ков, блаже́нне Предте́че.

Кондак, глас 2

Светоявле́нный и Боже́ственный в ми́ре столп,/ со́лнца свети́льник,/ Предте́ча, главу́ светоно́сную и Боже́ственную свою́ показа́вый в конце́х,/ освяща́ет той ве́рно покланя́ющихся и взыва́ющих:/ Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ всех нас.

Икос

От земли́, я́коже исто́чник ра́йский,/ глава́ боголюби́вая Предте́чева струи́ испуща́ет благода́ти/ и чуде́с то́ки подава́ет всем тре́бующим./ Присту́пим у́бо вси, почерпе́м усе́рдно исцеле́ний Боже́ственныя сея́ пото́ки:/ напоя́ет бо души́ дарова́нии непреста́нными, и потопля́ет теле́сныя боле́зни,/ и всяк неду́г благовре́мение отъе́млет./ Сию́ у́бо воспое́м любо́вию, и целу́ем ве́рою, че́стно облобыза́юще,/ и пе́сньми, я́ко венцы́, сию́, ве́рнии, венча́ем./ Предочи́стим на́ша скве́рны мы́сленныя,/ и Боже́ственными доброде́тельми украси́м души́ и вопие́м тве́рдо:/ Христо́в прему́дрый Крести́телю, спаси́ всех нас.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Со́лнца сла́вы пресве́тлый све́щник был еси́, Предте́че,/ тьму́ отгоня́я ле́сти и просвеща́я ве́рою зову́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Пра́здник моле́бен Честна́я Це́рковь сей, Предте́че, све́тло соверша́ет,/ главу́ твою́ чту́щи и обы́чно зову́щи:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Провозвести́л еси́ Сло́ва стра́шное прише́ствие Боже́ственными игра́нии,/ возвеща́еши твоея́ главы́ обре́тение, проро́че,/ нело́жными усты́ тя жела́ющему те́пле священнодейственному па́стырю.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Де́вство и рождество́ па́че естества́ и сло́ва в Тебе́ стече́ся,/ Бо́га бо воплоще́нна родила́ еси́ несказа́нно, Богоро́дице,/ Ему́же пое́м: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Крести́тель и Предте́ча, земны́й А́нгел, беззако́ния изве́стный укори́зник,/ Тро́ицы явле́ние пре́жде ви́дяй, тре́тие явля́ет главу́ свою́ всем, любо́вию пою́щим:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Срета́ет усе́рдно тебе́ ца́рь кротча́йший вку́пе со христолюби́выми людьми́, прехва́льне,/ па́стырей же пе́рвейший простира́ет ру́це к тебе́,/ и, свои́ прилага́я пе́рси, игра́ет с весе́лием, и вопие́т благода́рно:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Па́че зла́та глава́ твоя́ просия́вши, Предте́че,/ сокро́виществованна в сре́бренных сосу́дех,/ я́ко бога́тство многоце́нно, Ца́рскому гра́ду даде́ся./ Тоя́ дарова́нии богате́я Боже́ственными, усе́рдно пое́т:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Во чре́ве носи́мому, вся́ческая нося́щему,/ блаже́нне Иоа́нне, поклони́лся еси́, ра́дуяся,/ во чре́ве кры́ем непло́днем, прехва́льне./ Его́же, ро́ждшася от Святы́я Де́вы, А́гнца Бо́жия пропове́дая, благоче́стно возопи́л еси́:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от Деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Непло́дныя преподо́бен плод, в рожде́нных жена́ми превы́шший,/ Царя́ Христа́ во́ин, вели́кий Предте́ча,/ пропове́давый А́гнца, ми́ра прегреше́ния взе́млющаго,/ да восхва́лится свяще́нными пе́сньми.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Ча́шу испо́лнив бога́тно,/ созывае́ши с высо́ким пропове́данием Це́рковь Христо́ву обре́тением главы́, Предте́че:/ прииди́те, насы́титеся пития́ кра́сных, и́хже угото́вах,/ и возвели́чите Су́щаго, челове́ком подае́маго.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Ца́рь тя, А́нгеле Бо́жий, ангелоимени́тый в свое́ ца́рство, ра́дуяся, прие́млет,/ сослужа́щаго с сим добре́йша пастыренача́льника благоче́стно/ и зва́нием, и благода́тию украша́ема я́ве Богоно́снаго свяще́нника и Богому́дреннаго.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Облиста́л еси́ Боже́ственное просвеще́ние главы́ твоея́ вхо́дом, сла́вне,/ и уясни́л еси́ ве́рных се́рдца, вопию́щих ти:/ Со́лнца незаходи́мый свети́льниче, всесвяты́й Предте́че,/ страсте́й мглы нас, и ве́сь град, и лю́ди изба́ви.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Пощади́ мя, Спа́се, рожде́йся и сохра́нь ро́ждшую Тя нетле́нну по рождестве́,/ егда́ ся́деши суди́ти де́лом мои́м, беззако́ния пре́зри и грехи́ моя́,/ я́ко безгре́шен и ми́лостив Бог и Человеколю́бец.

Светилен

Не терпя́ше на мно́зе кры́ти земля́ главу́ твою́, я́коже глас вопию́щаго;/ ты обре́тение ея́ о́бразом не́коим возвести́л еси́, Предте́че Иоа́нне,/ во́ньже тя почита́ем. Слава: Во обре́тении, Предте́че, честны́я твоея́ главы́/ ца́рь христолюби́вый мно́жае ра́довашеся, я́коже о свое́й ца́рской порфи́ре./ Его́же возме́здия побе́дами свы́ше укрепля́емь, и нас соблюди́,/ покры́й твои́ми моли́твами, Крести́телю прехва́льне Иоа́нне,/ све́тло пра́зднующих и любо́вию тя чту́щих.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: На Тя с Бо́гом упова́ем, Пречи́стая,/ из Тебе́ проше́дшему, сраспина́емии Христу́,/ Твои́ми к Нему́ мольба́ми невре́дны до конца́ ны сохрани́.
Праздникам