Каноны

Канон святому апостолу и евангелисту Матфею

Минея, 16 Ноября, Канон апостола

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Духа,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжествуя́,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Бога́тно пода́ждь ми все́льшуюся в тя благода́ть, Матфе́е всесла́вне и слуго́ Христо́в,/ да вопию́, све́тло пропове́дая,/ и воспою́, ра́дуяся, твоя́ чудеса́.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Весьма́ оста́вил еси́ земны́х смуще́ние,/ Сло́ва бо я́ко услы́шав вопло́щшагося глас,/ и благода́ти яви́лся еси́ строи́тель/ и пропове́датель Богоприя́тен, Богоблаже́нне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Самови́дец быв и слуга́ возсия́вшаго Сло́ва, апо́столе, Преве́чнаго Отца́,/ и проте́кл еси́, Того́ прише́ствие благовеству́я всем язы́ком.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Сме́рти потребле́ние и тли разруше́ние,/ Жи́зни же явле́ние благовести́л еси́, му́дре,/ Де́ва бо во утро́бе заче́нши Непости́жнаго и мир обнови́.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Твои́ апо́столы, Сло́ве Бо́жий, свети́льники показа́л еси́ жи́зни,/ мрак отгоня́ющия безбо́жия, Влады́ко,/ и Боже́ственною Твое́ю сла́вою мир весь просвеща́ющия.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Твои́м вооружи́в всеору́жием Матфе́я храбре́йшаго, Спа́се,/ мучи́телей крепча́йша сего́ соде́ял еси́, Влады́ко,/ и потреби́теля показа́л еси́ и́дольския ле́сти, Человеколю́бче.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Язы́ка твоего́ о́гненнаго веща́ние/ де́монская пожже́ ка́пища, Матфе́е Богодохнове́нне, Паракли́тов орга́не,/ чрез Его́же Христо́с пропове́дается, всех Жизнь Ипоста́сная.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Труба́ Богосло́вная, веща́ющая кре́пко,/ просвети́ лю́ди, Матфе́я Богому́драго,/ Тро́ицы сия́ние, па́че ума́ же воплоще́ние Сло́ва из Тебе́, Пречи́стая.

Седален, глас 8

Во вся концы́ протече́ му́дрых твои́х глаго́л я́ко вои́стинну веща́ние,/ всехва́льне Госпо́день апо́столе,/ Боговиде́ние всем я́сно пропове́дал еси́/ и язы́ков неразу́мие в ра́зум приве́л еси́./ Те́мже, и́дольское омраче́ние отгна́в,/ свет зна́ния во тьме су́щим возсия́л еси́,/ Матфе́е всехва́льне,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище/ и де́моном игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная, Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й, и Вы́шняго прича́стия сподо́би,/ и све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Песнь 4

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния/ Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м, усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Ипоста́сному Твоему́ Сло́ву, Бо́же, науче́н,/ мирску́ю му́дрость разруши́ Богови́дец учени́к, велегла́сно зовя́ Тебе́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Ублаже́ному от Христа́,/ ко́е благохвале́ние принесе́м тебе́, Богоглаго́ливе?/ не мо́жет бо челове́к цветя́щия на тебе́ благода́ти сло́вом изрещи́, досточу́дне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Нескве́рный твой и чи́стый ум ви́дев Высоча́йший,/ я́коже свещу́ на све́щник высо́кий,/ су́щим во тьме светя́щую, всем, Богоявле́нне, предложи́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Умерщвле́ное естество́ челове́ческое, Благослове́нная, возвы́сила еси́,/ я́ко Высоча́йшаго ро́ждшая кре́пость па́че естества́, всепе́тая Отрокови́це,/ я́коже Матфе́й научи́.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Благода́ть прие́м Всесвята́го Ду́ха,/ Боже́ственное оби́телище показа́лся еси́;/ Боже́ственно научи́в Богозна́ния све́ту,/ вве́рен был догма́ты Христо́вы пи́смены изложи́ти,/ я́ко самови́дец Богоизбра́нный.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Язы́к твой трость Паракли́та бысть,/ ско́рое избавле́ние даю́щаго позна́вшим влады́чество Его́/ и му́дрых вды́шущаго душа́м ра́зум Небе́сный,/ о Матфе́е всече́стне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Сия́юща чудесы́ и исцеле́ний благода́тьми,/ тя Христо́с посла́ ми́ру, де́монскую попира́юща кре́пость/ и ду́ши просвеща́юща ве́рных, всех пою́щих тя, ми́ра пропове́дника.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Де́ва родила́ еси́ Сы́на Преве́чнаго,/ в естество́ обле́кшася челове́ческое,/ я́коже науча́я, Богоглаго́ливый рече́,/ и спа́сшаго сие́ от тли коне́чною благосты́нею,/ и Де́ва пребыла́ еси́.

Песнь 6

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой,/ Многоми́лостиве.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Евангели́ст от мыта́рства я́ко после́дова Тебе́,/ претвори́ся Богоглаго́ливый всеси́льною Твое́ю, Вседе́телю, кре́постию,/ Матфе́й всеизря́днейший.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Управля́ется твоего́ благове́стия душепита́тельными словесы́ язы́ков мно́жество,/ возвыша́емо к доброде́телей высо́кому верху́,/ о Матфе́е всеблаже́нне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Матфе́я уловля́ются Богоплете́нными ученика́ мре́жами/ собо́ры ве́рующих всегда́,/ к Твоему́ позна́нию, Благоде́телю, наставля́еми.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Де́ву ро́ждшую воспису́я,/ благовеству́ет Тя, вся́ческая Сотво́ршаго,/ без се́мене и тли, Всенепоро́чная, Матфе́й всеизя́щнейший.

Кондак, глас 4

Мыта́рства и́го отве́рг,/ пра́вды и́гу притя́глся еси́/ и яви́лся еси́ купе́ц всеизря́днейший,/ бога́тство прине́с ю́же с высоты́ прему́дрость./ Отону́дуже пропове́дал еси́ и́стины сло́во/ и уны́лых воздви́гл еси́ ду́ши,/ написа́в час су́дный.

Икос

Вра́жие мучи́тельство ну́дит мя несы́тно/ и души́ мое́й все се́мя восхища́ет,/ Матфе́е, дру́же Христо́в./ Но сам, се́мя моли́тв твои́х дав,/ уплоди́ к твоему́ служе́нию/ и покажи́ мя песнопе́вца твоего́ мале́йшаго/ и сказа́теля мно́гих твои́х и вели́ких исправле́ний;/ и ко Христо́ве любви́ ка́ко, вся а́бие оставив,/ после́довал еси́ те́пле Зва́вшему,/ пе́рвый быв благове́стник в ми́ре,/ написа́в час су́дный.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшего,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Был еси́ пе́рваго осия́ния Боже́ственное изображе́ние,/ я́ко учени́к Того́ светлостьми́ распаля́емь,/ Ему́же, поя́, глаго́лал еси́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Я́ко слуга́ Сло́ва, всеблаже́нне,/ в Боже́ственныя оби́тели, иде́же Христо́с обита́ет, ты всели́лся еси́,/ я́коже тебе́ обеща́ Пребоже́ственный отце́в Госпо́дь и Бог еди́н всех.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Неду́зи, Матфе́е, отго́нятся,/ и отбегае́т мно́жество де́монов/ су́щими в тебе́ дарова́ньми Боже́ственнаго Ду́ха,/ в ни́хже пел еси́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Всепе́тую Де́ву написа́л еси́ Боже́ственными твои́ми словесы́,/ Творца́ всех ро́ждшую, апо́столе,/ Ему́же вси пое́м:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Манове́ньми, я́же в Тебе́ неосла́бными, Матфе́й свяще́ннейший обожа́емь,/ положе́нием же быв, естество́м е́же был еси́,/ вселе́нную, Влады́ко, привлече́ пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те во вся ве́ки.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Я́коже мо́лнию вселе́нней, Сло́во Богосло́ва посла́,/ мрак у́бо отгоня́юща, язы́ки же просвеща́юща Богосло́вия догма́ты./ Те́мже и поя́ше:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Сло́вом чи́стым и умо́м Бог с тобою́ бесе́довал есть,/ ти́ну бо я́ко изсе́кл еси́, Тому́ прибли́жился еси́/ и примеси́лся еси́, сла́вне./ Те́мже и пое́ши:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: На благодея́ние челове́ков Сло́во воплоти́тися изво́ли:/ дверь бо де́вства про́йде Госпо́дь и Богоро́дицу показа́./ Те́мже зове́м:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, всеблаже́нная/ Богоро́дице, чи́стая Присноде́во.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Добро́ты у́мныя прия́л еси́ диади́му Боже́ственную, апо́столе,/ и Ца́рствия же благоле́пнейшим венце́м украси́лся еси́ десни́цею Вседержи́телевою,/ и све́тишися, му́дре, со Ангелы Престо́лу предстоя́ Влады́ки Христа́, всеблаже́нне.
Припев: Святы́й апо́столе Матфе́е, моли́ Бо́га о на́с.
Дре́ва жи́зни досто́йно получи́л еси́, пропове́дник Жива́го Бо́га,/ благовествова́в жизнь ми́ру Боже́ственное посеще́ние:/ са́дом бо зна́ния не растли́л еси́ ум,/ пребы́в незы́блен и неколе́блен Це́ркве степе́нь, всеблаже́нне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Неве́сту Христо́ву Боже́ственно украси́л еси́ Ева́нгелием твои́м,/ яко диади́мою, Це́рковь, Богоблаже́нне,/ и ны́не Боже́ственную твою́ па́мять торжеству́ет све́тло,/ ю́же изба́вити вся́каго обстоя́ния и бед лю́тых моли́, Матфе́е апо́столе.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Недр не отступи́в Безнача́льнаго Роди́теля, Сло́во Безнача́льное,/ я́коже благовеству́ет Матфе́й, пиша́,/ Бог воплоти́ся из Тебе́, Чи́стая, Всепе́тая,/ в челове́чь о́браз всеобра́зно весь оде́явся/ и того́ прие́м сво́йства.

Светилен

Сказа́ нам Боже́ственная чудодея́ния, сла́вный Христо́ва Ева́нгелия списа́тель,/ Матфе́й Богоприя́тный,/ его́же, любо́вию чту́ще, благосочета́нно воспои́м.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Мыта́рства и́го отве́рг разу́мно,/ Христу́ после́довал еси́, о Матфе́е Богому́дре!/ Следо́м же Того́ чу́дно после́дуя,/ в прича́стии был еси́ Того́ Ца́рствия/ и сла́вы о́бщник, и таи́нник неизрече́нных
Апостолам