Каноны

Канон предпразднству Воздвижения Креста Господня

Минея, 13 Сентября, Кано́н предпра́зднства

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Девы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́// побе́дное воспою́ пе́ние.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Весели́ся, Не́бо, и земле́, ра́дуйся:/ пресвяты́й бо Крест происхо́дит,/ освяща́я ны благода́тию, сего́ целу́ющия,/ я́ко исто́чника святы́ни и всех обожа́ния вину́.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Ше́ствовати благоче́стно небе́сную стезю́/ укрепи́ нас, пресвяты́й Кре́сте, ве́рно покланя́ющияся тебе́,/ я́ко да проти́вных укло́ньшеся про́пастей,/ о́бщницы Боже́ственныя сла́вы бу́дем.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Зна́нны Творцу́ тобо́ю бы́вше, всечестны́й Кре́сте,/ се́рдцем и душе́ю объе́млем, всегда́ тя предлежа́ща зря́ще,/ и умо́м просвеща́емся, всевино́вное Сло́во сла́вяще.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Град Бо́га Всецаря́, благоприя́тное сокро́вище честно́е, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ сохрани́ Твой жре́бий, всегда́ благохва́лящий Тя/ и почита́ющий ве́рою Рождество́ Твое́.

Песнь 3

Ирмос: Не му́дростию и си́лою и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, о́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:// несть бо свят па́че Тебе́, Человеколю́бче.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Сла́ву Христо́ву тя, быва́ющу ве́рою, сла́вим,/ прославля́еми твои́м, пресла́вне Госпо́день Кре́сте, честны́м объя́тием/ и просвеща́еми.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
В весе́лии прише́дше, ве́рнии,/ почерпе́м, я́ко от исто́чника чи́ста, Креста́, присноживу́щия во́ды/ и, спаса́еми, Бо́га восхва́лим.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Жизнь сый Иису́с, пове́шен, умертви́ся на Дре́ве кре́стнем,/ его́же ны́не ве́рно объе́млюще,/ стра́сти отгоня́ем, сме́рти хода́таи.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Яви́вшися, души́ моей тьму отжени́,/ грехо́вныя у́зы, Чи́стая Де́во, расто́ргни/ и спаса́ мя, ро́ждшая Всеще́драго.

Седален, глас 4

Просте́р Моисе́й ру́ки к высоте́ небе́сней,/ прообразова́ше Крест, Боже́ственное ору́жие ве́рных,/ на не́мже Христо́с грехи́ пригвозди́./ Тем враг пла́каше, стражда́ боле́зненно чу́вствы, глаго́лаше:/ древяно́е мя копие́ прободе́ посреде́ се́рдца моего́./ Христо́с вся от а́дских уз реши́т.

Песнь 4

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,// кре́пость моя́ и хвале́ние.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Солнцезра́чен ви́дится/ покланя́емый от ве́рных челове́ков Крест Госпо́день,/ его́же целу́юще, душа́ми просвеща́емся.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Бог Госпо́дь, воплоща́ем яви́ся/ и возвы́сився на Дре́ве,/ тому́ покланя́ющияся просвеща́ет,/ при́сно от лю́тых избавля́яй.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Очище́ние нам и оставле́ние согреше́ний,/ Сло́ве Бо́жий, пода́ждь,/ ве́рно покланя́ющимся днесь/ предлежа́щему Кресту́ Твоему́ честно́му.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Не истощи́в Оте́ческих недр,/ Сло́во в Твои́х не́дрех, Отрокови́це,/ восклони́ся, я́ко Младе́нец,/ хотя́ обнови́ти мя, тли подлежа́щаго.

Песнь 5

Ирмос: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ нам/ и от мглы прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же,// Твой мир да́руяй.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
На стра́сти укрепи́ нас тлетво́рныя,/ тя почита́ющих и целу́ющих, честны́й Кре́сте,/ святы́я Стра́сти святе́йшее зна́мение.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Просвеще́ние днесь, сердцы́ и душа́ми,/ до́брыми ви́ды присту́пим, ве́рнии,/ и свяще́нному и боже́ственному Дре́ву Креста́ поклони́мся.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ме́ррския ослажда́я пре́жде во́ды Моисе́й,/ зна́менуя дре́вом тебе́, честны́й Кре́сте,/ и́мже сла́дость спаси́тельную челове́ком иска́пал еси́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: За ны помоли́ся Христу́,/ от Твои́х чи́стых крове́й, Пречи́стая Отрокови́це,/ Пло́тию веще́ственною оде́янну и земныя обно́вльшу.

Песнь 6

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,// но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Прободе́н на тебе́ в ре́бра, Зижди́тель, Кре́сте, во́льно пове́шен,/ Кровь и во́ду источа́ет,/ и́миже назда́хомся, ве́рно тя целу́ющий.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Дре́во Госпо́дне жизнода́рное,/ исто́чник безсме́ртия, избавле́ние всего́ ми́ра,/ спаси́ ны, целу́ющия тя, я́ко храни́теля на́шего спаси́тельнаго.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ору́жие нам кре́пкое показа́лся еси́,/ и́мже побежда́ем вся наве́ты проти́вных, боже́ственный Кре́сте,/ пра́востию душе́вною свяще́нно тя целу́ющий.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Святый храм во святы́х Почива́ющаго/ была́ еси́, Богороди́тельнице:/ те́мже ны, ве́рно пою́щия Тя, освяща́еши, Де́во Ма́ти.

Песнь 7

Ирмос: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, // Бо́же оте́ц на́ших.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Дре́вле в благослове́ниих дете́й Иа́ков тя проначерта́, честны́й Кре́сте,/ но мы тя ны́не покланя́ющеся чтим,/ просвеще́ние почерпа́юще.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Глаго́лы прия́ша коне́ц ны́не/ боже́ственных проро́ков, Кре́сте свяще́ннейше:/ всех бо Госпо́дь на тебе́ возвы́сися,/ вся от тли избавля́я.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Усты́ тя и се́рдцем, всечестны́й Кре́сте, ны́не объе́млюще,/ освяще́ние, здра́вие и спасе́ние всегда́ почерпа́ем,/ души́ же и телесе́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Де́во Благослове́нная, моли́ся о нас, моля́щихся Тебе́,/ на Тя бо наде́емся вси и Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, не пре́зри па́ствы Твоея́.

Песнь 8

Ирмос: Изба́вителю всех всеси́льней посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:// вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Спаси́тельному ору́жию и нерасте́рзному,/ ве́рных гото́вой по́мощи, кре́пкому защище́нию,/ Кресту́ Госпо́дню ны́не поклони́мся, пред все́ми предлежа́щу.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Высо́це на дре́ве возве́си впреки́ зми́я, я́ко писа́ся, Моисе́й,/ пропису́я тя, всечестно́е Дре́во,/ и́мже пре́лести мы́сленных змие́в избавля́емся.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свеще́ние душ на́ших еси́, светода́вче Кре́сте всече́стне:/ тя бо объе́млюще, нача́ла тьмы же и вла́сти отража́ем/ Боже́ственною твое́ю си́лою.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Чи́стую и Де́ву почти́м,/ безнача́льное Сло́во и несозда́нное преесте́ственно ро́ждшую в на́ше спасе́ние,/ пе́сненно вопию́ще: благослови́м, Де́во, Рождество́ Твое́.

Песнь 9

Ирмос: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю про́йде,/ я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́.// Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Христо́с, на тебе́ пове́шен, мир возвы́си, па́дший поги́бели во глубину́,/ и́стинно Кре́сте Госпо́день:/ те́мже тебе́ любо́вию ны́не покланя́емся, и чтим, и сла́вим.
Припев: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.
Ду́ши да очи́стим и сердца́/ до́брыми еди́неми дея́нии/ и, предлежа́щее посреди́ спаси́тельное зря́ще Дре́во Креста́,/ ве́рою и любо́вию богому́дренно поклони́мся.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Я́ко со́лнце вели́кое, блиста́ньми твои́ми озаря́вши су́щия во тьме/ и де́моны попаля́еши, красне́йший Кре́сте./ Те́мже вопие́м:/ просвети́ вся ве́рою покланя́ющияся тебе́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Све́том мя озари́ Боже́ственным, Све́та прия́телище, Де́во,/ страсте́й мои́х тьму и сласте́й глубоча́йшую и́стинно нощь,/ Богороди́тельнице Всесвята́я, отгоня́щи.

Светилен

Светода́тельными сия́ньми Крест Госпо́день, в того́ вознесе́ние,/ вся любо́вию боже́ственною, предлежа́, призыва́ет:/ прииди́те, сего́ вси ра́достию, и любо́вию, и стра́хом целу́ем ве́рно/ и просла́вим Еди́наго Творца́ и Влады́ку
Праздникам