Каноны

Канон собору святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна

Минея, 7 Января, Кано́н Предте́чи

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Непроходи́мое волня́щееся мо́ре,/ Бо́жиим Свои́м веле́нием изсуши́вшему,/ и пешеше́ствовати сквозе́ е́ изра́ильтеския лю́ди наста́вльшему,/ Го́сподеви пои́м: сла́вно бо просла́вися.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Погружа́ема мя страсте́й бу́рею, Предте́че,/ моли́твами твои́ми предвари́в спаси́:/ безстра́стия бо сам был еси́ прия́телище че́стно́е и чисте́йшее,/ Го́споду свы́ше от младе́нства возложе́н.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Ра́дуяся Богу предстоя́й А́нгел, равноа́нгельнаго бла́говести́ Заха́рии честно́му,/ твоему́ свяще́нствующу отцу́,/ тя всебла́же́нне, Госпо́дня Предте́чу, и дру́га бы́вша.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Испо́лнен был еси́ Всесвя́та́го Ду́ха, еще́ во чре́ве твоея́ ма́тере вну́трь носи́мь,/ и взыгра́нием кра́сным Де́вственный Пло́д ра́дуяся возвести́л еси́,/ и поклони́лся еси́, проро́че всече́стне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Непрохо́дный всем челове́ком пе́рвее, стра́нный пу́ть жития́ просе́кшаго,/ и крести́вшаго Христа́ во Иорда́нских струя́х,/ восхва́лим Госпо́дня Предте́чу, Бо́же́ственнаго и Богому́драго.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Всеосвяще́нный Де́вства храм, во чре́ве Бога Сло́ва чревоноси́вшая,/ притека́ющия к Тебе́ и призыва́ющия, Чи́стая, спаси́ моли́твами Твои́ми,/бе́д разруша́ющи нахожде́ние, Всенепоро́чная.

Песнь 3

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя на враги́ моя,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свя́т, я́коже Бог наш, и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Непло́дствия поноше́ние разреши́л еси́, позна́в Де́вы Боже́ственное Рождество́,/ взыгра́л еси́ ра́дуяся во чре́ве ма́терни, всехва́льне,/ А́нгелов сожи́телю, Госпо́день Предте́че блаже́ннейший.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Стези́ предугото́вив Госпо́дни, ше́ствовал еси́ пред лице́м Его́, проро́че:/ я́ко свети́льник бо всем явля́яй сла́вы О́тчее сия́ние,/ я́вльшееся пло́тию нас ра́ди,/ показа́лся еси́ всех изя́щнейший.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Возсия́л еси́, я́ко у́тро, пра́вды Со́лнце возвеща́я су́щим во тьме:/ всех бо спасе́ния ты был еси́ пропове́дник и Предте́ча,/ и всем глаго́лал еси́:/ ко Христу́ приступи́те ве́рою, и спасетеся.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Ра́дость неизглаго́ланную прие́мши,/ зачала́ еси́ безсе́менно Твоего́ Влады́ку, всю́, Богома́ти, вселе́нную призва́вшаго./ Ему́же и взыва́ем:/ я́ко несть свя́т па́че Тебе́, Го́споди.

Седален, глас 8

Иорда́н струя́ми слу́жит, и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную,/ я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию. Но ов у́бо возвраща́шеся вспять со стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с тре́петом Тя Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́гнец Бо́жий, Исто́чник присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́, и челове́ки освяти́в:/ Тро́ица бо просия́ свы́ше, Сына Тя имену́ет Роди́тель, и Свя́тый Дух схо́дит.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Иорда́н струя́ми слу́жит, и Иоа́нн простира́ет ру́ку тле́нную,/ я́вльшуся Тебе́, Неви́диме, пло́тию ко Креще́нию. Но ов у́бо возвраща́шеся вспять со стра́хом,/ ов же а́бие держа́ше с тре́петом Тя Нетле́ннаго./ Вои́стинну А́гнец Бо́жий, Исто́чник присноживо́тный,/ исто́чники же и моря́, и челове́ки освяти́в:/ Тро́ица бо просия́ свы́ше, Сына Тя имену́ет Роди́тель, и Свя́тый Дух схо́дит.

Песнь 4

Ирмос: Пою́ тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до ме́не бо и́деши, мене́ ищя́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя, прославля́ю, Многоми́лостиве.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Оскверне́нныя омы́ти водо́ю посла́лся еси́,/ от Влады́ки уготовля́я прия́ти, взе́млющаго грех Христа́,/ и лесть отгоня́ща богоразу́мия заре́ю, всече́стне.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Я́да мя змии́на угрызе́ния исцели́ти, бла́же́нне, моли́, и́же Христа́ вода́ми крести́в Иорда́нскими,/ в ни́хже змие́в возгнезди́вшуюся зло́бу Спа́с сокруши́.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Му́дростию бо́жиею укра́шен, прише́л еси́ Христопропове́дник:/ Вопию́щаго бо был еси́ зову́щий, – пока́йтеся! -/ глас, я́ко проро́к провозгласи́,/ Су́щаго па́че всех человек Тя показу́я на́м.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Стра́нное и челове́ки нетре́нное живы́й житие́,/ предста́л еси́ вода́м, всеизря́днейше, Иорданским,/ глас О́тчий слы́шав, и прише́ствие Духа узре́в.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: И́же вся созда́вый Госпо́дь, по на́м Сам зи́ждется,/ всели́вся, Всечи́стая, во утро́бу Твою́ всесвя́ту́ю,/ во о́браз челове́чь оде́яся, и Сво́й о́браз спасе.

Песнь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю Ца́рю́ мира,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м:/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бога не зна́ю.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Преесте́ственныя доброде́тели светлостьми́ озаре́н,/ я́ко от Небе́снаго тайновожде́ние вода́м предста́л еси́ Иорданским,/ креща́я и очища́я водо́ю, Предте́че,/ве́рою душе́вною приступа́ющия тебе́.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Чи́стый и Нетле́нный Свет хотя крести́ти,/ сосу́д чисте́йший показа́лся еси́, Иоа́нне:/ бо́лий бо всех от Него́ предызбра́лся еси́, проро́ков же честне́йший,/ Проро́чествованнаго бо сподо́бился еси́ ви́дети.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
По́слан бы́в пред лице́м Госпо́дним,/ всего́ всем стези́ челове́ком показу́я,/ прикаса́ется трепе́щя верху́ Влады́чню, и кре́ща́ет глаго́ля Предте́ча:/ ино́го ра́зве Тебе́ бога не вем.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Кто́ ви́де, или́ кто́ слы́ша,/ когда́ Безскве́рнаго созда́нию ве́рх преклоня́юща, руко́ю вся Содержа́щаго?/ Тем тре́петно Крести́тель вопия́ше:/ ино́го па́че Тебе́ бога не вем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Сын Бо́жий, Сын Твой, Де́во, я́ве показа́ся,/ дела́ я́ко Бог соверша́я во́лею еди́ною./ Те́мже тя вси́ и́стинно Богородицу и госпо́дственно имену́ем:/ ины́я бо ма́тере Бо́жия не вемы.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосердия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли́, Бо́же, мя возведи́.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Ты Сло́ва глас предше́ствовал еси́,/ и я́ко светоно́сная звезда́ возсия́л еси́,/ провозвеща́я, Предте́че, ты пра́вды со́лнца.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Земны́х попече́ний не уве́дел еси́,/ и Небе́сными наде́ждами обогати́лся еси́:/ на земли́ я́ко А́нгел жи́знь соверши́л еси́, всебла́же́нне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Проро́ков тя печа́ть зна́ем,/ я́ко ве́тхаго и но́ваго хода́тая,/ и Крести́теля и Предте́чу, Спа́са Христа́ предвозвеща́ем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Несказа́нно вои́стинну зача́тие,/ неизрече́нно Рожде́ство́ Твое́ и непостижи́мо всем верным познава́ется и ве́руется,/ Еди́на Богоневе́сто.

Кондак, глас 6

Плотска́го Твоего́ прише́ствия убоя́вся,/ Иорда́н, стра́хом возвраща́шеся:/ проро́ческое же служе́ние исполня́я,/ Иоа́нн, тре́петом спря́ташеся;/ А́нгельския чи́ни ужаса́хуся,/ зря́ше Тя во струя́х пло́тию креща́ема;/ и вси́ су́щии во тьме озаря́хуся,/ воспева́юще Тя, я́вльшагося, и просвети́вшаго вся.

Икос

Осле́пшу Ада́му во Еде́ме, яви́ся Со́лнце из Вифлее́ма,/ и отве́рзе ему́ зеницы, омы́в сия Иорда́нскими вода́ми./ Очерне́вшему и омраче́нному Свет возсия́ неугаси́мый./ Уже́ ему́ несть но́щь, но всегда́ де́нь,/ е́же ко у́тру у́тро,/ его́ ра́ди роди́ся:/ к ве́черу бо сокры́ся, я́коже пи́шет,/ обре́те зарю́ возставля́ющую того́./ И́же к ве́черу пады́й, измени́ся мра́ка,/ и дости́же ко у́тру Явльшагося, и Просвети́вшаго вся.

Песнь 7

Ирмос: Купина́ в горе́ огнеопа́льная/ и росоно́сная пе́щь халде́йская, я́ве предписа́ Тя, Богоневе́сто:/ Боже́ственный бо, Невеще́ственный в веще́ственнем чре́ве О́гнь неопа́льно прия́ла еси́./ Те́мже из Тебе́ Ро́ждшемуся пое́м: бла́гослове́н еси́, Бо́же оте́ц наших.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Священноде́йствовав креще́ние, и соверши́в, Предте́че,/ я́же от Бога я́ве данныя тебе́ тайны,/ я́ко а́гнец незло́бив, свя́щенноде́йствуемый прине́слся еси́ же́ртва./ Темже с тобо́ю согласно пое́м:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Но́вый Илиа́ ты был еси́,/ со дерзнове́нием, Предте́че, и царя́ облича́я беззако́нновавша,/ и житие́ невеще́ственно показу́я на́м, я́коже о́н, требла́же́нне./ Темже с тобо́ю, проро́че, пое́м: бла́гослове́н Бог оте́ц наших.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
И́же проро́ков бо́льший, и апо́столов, Предте́че, Христо́вых/ Боже́ственную честь насле́довав,/ ты зако́на исполне́ние, и нача́ло я́ве но́выя бла́года́ти яви́лся еси́./ Темже с тобо́ю, требла́же́нне, пое́м:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Песнослове́ньми Всечи́стую и Богоприя́тную Влады́чицу,/ бла́гочести́вии досто́йно вси́ воспои́м,/ я́ко Бога ро́ждшую Единороднаго на́м челове́ком я́вльшася. К Нему́же, ве́рнии, согласно пое́м:/ бла́гослове́н Бог оте́ц наших.

Песнь 8

Ирмос: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не действа разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ верныя же ороша́ющая, пою́щия:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Тя и́же на земли́ равноа́нгельна я́вльшася премене́нным житие́м,/ и всех вы́шша, Иоа́нне всебла́же́нне, ра́достно почита́ем, зову́ще:/ бла́гослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Еди́но в Тре́х Боже́ства́ Существо́, Единосу́щными Ипоста́сьми, проро́че, научи́л еси́:/ гласом бо Роди́теля, и прише́ствием Духа позна́л еси́ Креща́емаго:/ сло́ва Бо́жия Присносу́щнаго.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
У́тро мы́сленное, Со́лнце возвеща́я, е́же из Де́вы возсия́вшее,/ из непло́дныя предте́кл еси́, Иоа́нне всече́стне,/ и А́гнца пропове́дал еси́, мира грех человеколю́бием взе́млющаго.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свы́ше нас ны́не назира́я, бла́же́нне, твои́ми моли́твами сохрани́,/ Боже́ственному пропове́данию после́дующия твоему́, всебла́же́нне,/ и во уче́ниих пребыва́юще, Предте́че, Боже́ственных и спаси́тельных твои́х догма́тов.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Сла́вы О́тчия зачала́ еси́ несказа́нно Преве́чное Осия́ние/ и Сло́во Безнача́льное, в нача́ле су́щее разумева́емое,/ и ны́не из Тебе́ перворожде́нна, Всечи́стая, бы́вша неизме́нно тва́ри.

Песнь 9

Ирмос: Я́же пре́жде со́лнца свети́льника Бога возсия́вшаго,/ пло́тски к на́м прише́дшаго, из боку́ Де́ви́чу,/ неизрече́нно воплоти́вшая, Бла́гослове́нная Всечи́стая, Тя Богородице, велича́ем.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Из пустыни Предте́ча глас, Сло́во показу́ет пло́тски к на́м прише́дшее,/ и прису́щее прера́достно крести́ти гото́вится,/ ду́ши очища́ющее от греха́, ве́ры ра́ди.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Благода́ть же и зако́н хода́тая тя че́стна я́ве предлага́ют:/ о́в у́бо запеча́тствующаго, о́вая же начина́ющаго,/ всех проро́ков Сло́вом предпочте́ннаго,/ па́че ви́димых пожи́вша, всече́стне.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Безтеле́сным подо́бное житие́ показа́в, со А́нгельскими ли́ки весели́тся/ и, престо́лу предстоя́ Влады́чню ра́дуется,/ восхваля́ющим оставле́ние и спасение испроша́я.
Припев: Предте́че Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.
Богородичен: За бла́гоутро́бие всех Изба́витель Челове́к быва́ет/ и плотско́е рожде́ние прие́млет,/ человеколю́бно па́че челове́ков сы́й Человеколю́бец,/ из девственнаго ложесна́ Твоего́, Богороди́тельнице Всеблаже́нная.

Светилен

Стези предугото́вал еси́ чу́дно Го́сподеви:/ глас бо был еси́ Того́ прише́ствия, и пропове́дник и́стиннейший,/ проро́ков превы́шний, бла́же́нне Иоа́нне:/ ты Свет ви́дел еси́, я́ко неизглаго́ланное Его́ сконча́в смотре́ние.
Праздникам