Каноны

Канон святому апостолу Иакову Зеведееву, брату апостола Иоанна Богослова

Минея, 30 Апреля, Канон

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца, спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Твое́ю мре́жею, я́ко лове́ц иску́сен, от прегреше́ний глубины́ возве́д, блаже́нне,/ ду́шу мою́ просвети́ светолу́чными сия́нии/ и похвали́ти твою́ досто́йно, о Богоявле́нне Иа́кове, па́мять, учениче́, сподо́би.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Преве́чный Отцу́, Собезнача́льный, пресоверше́нный же Бог,/ вопло́щен, яви́ся на земли́ я́ко Челове́к/ и соде́йственника благода́ти показа́, блаже́нне,/ и служи́теля тя прему́дра, си́лою Его́ укрепля́ема.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Разуме́ твоея́ души́ благоро́дие/ и тве́рдость учениче́, и непобори́му мысль, сла́вне,/ тя Прове́дец Бог Свои́м служи́телем лу́чша поста́ви,/ язы́ком возвеща́юща.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Сове́та Вели́каго, о́тче, А́нгел,/ от Де́вы Ма́тере я́влься ми́ру, плоть при́емь,/ я́ко доброде́тельми укра́шена ученика́ тя показу́ет и Богогла́сника, Иа́кове,/ словеса́ Его́ вети́йствующа.

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Свы́ше тя дыха́ние ну́ждное Уте́шителя разже́гше,/ му́дра Богогла́сника, вети́йствующа я́ве вели́чия показа́ вопло́щшагося Сло́ва,/ Его́же и самови́дец был еси́.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Тя, я́коже стрелу́ избра́нну, сло́вом изощре́нну, в сердца́ враго́в вонзи́,/ растерза́я ду́ши сопроти́вных, прему́дре,/ и пленя́я, таи́нниче, сих коры́сти, Иа́кове.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Нескве́рныя твоея́ души́ ти́хость Влады́це узре́ся,/ и пре́жде зва́ния, блаже́нне, достоприя́тен Ему́ яви́лся еси́, о Иа́кове,/ и смотре́ния Его́ учени́к был еси́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свяще́нным твои́м, му́дре, житие́м и светоно́сным,/ е́же к Бо́гу сро́дством, всеблаже́нне, украша́емь я́сно,/ и соо́бщник показа́лся еси́,/ измла́да бо яви́лся еси́ Сло́ва ссе́льник.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Дверь яви́ся мы́сленная Восто́ка свы́ше,/ су́щим на земли́ я́вльшагося, Де́во:/ Тобо́ю бо к нам Сло́во прии́де/ спасти́ всех от безслове́сия, Пречи́стая.

Седален, глас 2

Улови́в язы́ки апо́стол сла́вный/ и научи́в концы́ земны́я Тебе́ кла́нятися со Отце́м и Ду́хом, Христе́ Бо́же,/ того́ ра́ди утверди́ Це́рковь Твою́/ и ве́рным низпосли́ благослове́ние Твое́,/ Еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Прему́дрость и Сло́во в Твое́м чре́ве заче́нши неопа́льно, Ма́ти Бо́жия,/ ми́ру родила́ еси́ мир Содержа́щаго,/ и во объя́тиях понесла́ еси́ вся Нося́щаго,/ Пита́теля всех и Творца́ тва́ри./ Те́мже молю́ Тя, Всесвята́я Де́во, и ве́рно сла́влю Тя/ изба́вится ми от прегреше́ний, и в День Суда́,/ егда́ предста́ти и́мам пред лице́м Созда́теля моего́,/ Влады́чице Де́во Чи́стая, Твою́ по́мощь тогда́ пода́ждь ми:/ вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши, Всепе́тая.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра Отча́/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Пропове́дник Христо́в быв, Боже́ственный Иа́кове,/ ты, зван, у́бо ско́ро после́довал еси́,/ оте́ческую любо́вь презре́в и ве́чная измени́в теку́щими;/ тем неизрече́ннаго Небе́снаго насле́дия сподо́бился еси́, блаже́нне приснопа́мятне.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
О, те́плаго жела́ния твоего́ ко Влады́це Христу́!/ Ты бо Сего́ зело́ возжела́л еси́, сия́нием Того́ просве́щся,/ я́коже и вообрази́тися, и яви́тися всем свет вторы́й,/ пе́рваго заря́ми озари́вся и сла́вою,/ всече́стне блаже́нне Иа́кове.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Житие́ че́стно име́л еси́ и пречу́дно,/ жела́нием бо жела́ние неодержи́мо прие́мь,/ жела́нии Богонача́лия соверше́ннаго блаже́нства дости́гл еси́, Богови́дче,/ со Безпло́тными поя́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Всего́ себе́ манове́нию отда́в Влады́чню, учениче́ Богозра́чне,/ доброде́тельми взя́лся еси́ явле́нно к высоте́ и Боже́ственному вои́стинну кра́ю,/ и отту́ду целе́б ре́ки источа́еши па́мять твою́ ве́рно сла́вящим.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Ты ве́рных похвала́ еси́, Безневе́стная,/ Ты Предста́тельница, Ты и прибе́жище христиа́н,/ стена́ и приста́нище,/ к Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши от бед/ ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющия.

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Нов, я́коже Илия́, ре́вностию разжига́емь,/ непоко́ршияся пропове́данию твоему́ попали́ти восхоте́л еси́, сла́вне,/ но возбрани́ тебе́ Хоти́тель милосе́рдия, науча́я кро́тости благода́тней.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Вшед, доброде́телию коне́чною впери́м/ любве́ ра́ди лу́чших, престо́л Влады́ки возжела́л еси́, прему́дре,/ нача́льная держа́ти, не я́ко жела́я сла́вы су́етныя,/ но зре́ти посреди́ Его́же возжела́л еси́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Превзы́де уста́вы, Спа́се, Иа́ков челове́чества,/ во Твою́ бо си́лу, я́ко в ри́зу, обле́кся,/ исцеле́ния то́чит ре́ки и чуде́с и просвеща́ет ве́рою концы́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Све́тел тя о́блак Сло́ва, облиста́юща сла́вою обоже́на,/ на Фаво́рстей горе́ осени́, блаже́нне Иа́кове,/ и глас слы́шати Оте́ческий сподо́бился еси́,/ известву́яй Того́ Сыновство́.

Песнь 6

Ирмос: Бе́здна грехо́в и прегреше́ний бу́ря мя смуща́ет/ и во глуби́ну ну́жднаго ре́ет мя отча́яния,/ но Твою́ кре́пкую ру́ку мне простри́, я́ко Петро́ви,/ о Упра́вителю! и спаси́.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Струи́, я́ко от исто́чника, исцеле́ний непреста́нно излива́я/ и просвеще́ние уче́ния благоче́стно источа́я, му́дре,/ ду́ши, благоче́стно любо́вию, Иа́кове, приступа́ющая, просвеща́еши, преблаже́нне.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Сосу́д вместя́щ Влады́ка обре́т тя, преблаже́нне,/ Своего́ бога́тнаго и честна́го дая́ния,/ оби́лует дарова́нии, и́же па́че ума́ та́инств,/ служи́телю присносу́щныя жи́зни.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Умерщвле́ние нас ра́ди Влады́ка восхоте́ восприя́ти,/ ме́ртвых вину́ и́стиннаго воскресе́ния,/ я́ко му́дра таи́нника, блаже́нне, тя взят соде́тельника,/ в нощи́, в не́йже предая́шеся.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Бе́здну щедро́т ро́ждшая, Богоро́дице Де́во,/ от печа́льных жития́ ду́шу мою́ спаси́ и ра́дости духо́вныя две́ри ми отве́рзи,/ на Тя бо еди́ну наде́жду мою́ возложи́х.

Кондак, глас 2

Глас Боже́ственный слы́шав, призыва́ющ тя,/ любо́вь отца́ презре́л еси́/ и прите́кл еси́ ко Христу́, Иа́кове, с сро́дником твои́м, сла́вне,/ с ни́мже сподо́бился еси́ ви́дети/ Госпо́дне Боже́ственное преображе́ние.

Икос

Вку́пе сый с бра́том в се́лех Небе́сных,/ и́же свята́я ны́не ага́ряны попира́ющия, нога́ми скве́рными и нечи́стыми ходя́щия,/ Боже́ственными ва́шими моли́твами отжени́те,/ и мучи́телем умышле́ния отсе́кше,/ и и́же от них мно́жества ра́ди согреше́ний на́ших держи́мых,/ ны́не свобожде́ния сподо́бите:/ я́ко да во еди́но собра́вшеся, ви́дим Госпо́дне Боже́ственное преображе́ние.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Ча́шу испи́л еси́, я́коже обеща́лся Влады́це Христу́,/ креще́нием Сего́ ты крести́лся еси́, Богоблаже́нне./ Ему́же ны́не усе́рдно зове́ши, ра́дуяся:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Заре́ю осия́емь Боговиде́ния, яви́лся еси́, Иа́кове./ Сего́ ра́ди тя венце́м Ца́рствия Благода́тель Христо́с украша́ет, со А́нгелы пою́ща:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Се тебе́ испо́лни обеща́ния Великода́вец,/ к Нему́ возне́сся подо́бием страда́ний Его́,/ Ему́же предстоя́, ны́не зове́ши, ра́дуяся:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Дво́ицу у́бо естество́м, но не Лице́м, Ма́ти, пропове́дуем, из Тебе́ воплоще́ннаго./ Его́же пло́тию изобража́ем и покланя́емся зра́ка воображе́нию,/ Тебе́ ра́ди Бо́гу прими́ршиися, Чи́стая.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Авраа́мское предложе́ние ты, Богови́дче, стяжа́л еси́,/ призва́вшему тя Христу́ после́дуя,/ и пресве́тел служи́тель был еси́ Ему́,/ я́ко Соде́телю и Изба́вителю, поя́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Крепча́йше яви́ся гро́ма твое́ провозглаше́ние, зако́ннаго о́браза шуме́ние./ Христа́ бо возгреме́л еси́ вселе́нней всей,/ Бо́га, и Соде́теля, и Изба́вителя, поя́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Удиви́лся еси́, сла́вне, муче́ния све́тлостию/ и благоче́стия и́стинным просвеще́нием,/ я́ко князь апо́стол поста́влен был еси́ по всей земли́,/ Соде́телю и Изба́вителю поя́:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Вити́йстии язы́цы Тебе́ воспе́ти не мо́гут,/ о Богороди́тельнице, Мари́е Богоневе́сто!/ Бо́га бо родила́ еси́, су́щаго над все́ми, Отрокови́це Чи́стая,/ Соде́теля и Изба́вителя, Ему́же вопие́м:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски,/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Свя́то преше́д твое́ житие́, святы́х селе́ния дости́гл еси́,/ иде́же, ра́дуяся, зарю́ зри́ши трисия́нную;/ ея́же наслажда́яся, прему́дре,/ испо́лнены весе́лия певцы́ твоя́ и ра́дости, преблаже́нне, покажи́/ твои́ми моли́твами, о Иа́кове!
Припев: Святы́й апо́столе Иа́кове, моли́ Бо́га о на́с.
Ви́дети тя злоде́и и уби́йцы, я́коже твоего́ Влады́ки пре́жде, не терпя́ше:/ тех бо дея́ния укоря́я, твоего́ жития́ предложе́нием обличи́л еси́,/ убива́ют мече́м подража́теля Христу́, распя́тому пло́тию за челове́ки,/ о Богоглаго́ливе преблаже́нне!
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ору́жием Небе́сным томле́н быв, ра́нами И́род поги́бе,/ я́ко Твоя́, Сло́ве, служи́тели и ученики́, и́хже апо́столы наре́кл еси́,/ убива́ти не дово́лен бысть окая́нный./ Те́мже Тя, пра́ведному промышле́нию Благода́теля, уди́вльшеся, велича́ем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Яви́лася еси́, о Де́во, Ма́ти Бо́жия,/ па́че естества́ ро́ждши пло́тию Бо́га Сло́ва,/ Его́же Оте́ц отры́гну от се́рдца Своего́,/ пре́жде всех век, я́ко Благ,/ Его́же ны́не и теле́с превы́шша разумева́ем,/ а́ще и в те́ло облече́ся.

Светилен

Иа́кова воспое́м Зеведе́ова вси:/ со Христо́м бо взы́де на го́ру Фаво́рскую,/ и зри́тель бысть Боже́ственнаго преображе́ния,/ и, соше́д, пропове́даша в четвероконе́чную всю/ с Петро́м и Иоа́нном.
Апостолам