Каноны

Канон Пресвятой Богородице перед иконой «Скоропослушница»

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Чуде́с Твои́х Боже́ственных мно́жество благохвали́ти предпринима́я,/ Тя молю́, Де́во, от се́рдца, Скоропослу́шнице,/ благода́ть пода́ждь ми.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Кто не изуми́тся Твоего́ о́браза чудесе́м, Де́во?/ От него́ бо служи́телю трапе́зы возгласи́ла еси́ три́жды,/ Скоропослу́шница наре́кшися.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ка́ко чудодея́ние Твое́ изрещи́ возмогу́, Отрокови́це?/ Ты бо пре́жде непоко́рнаго и́нока безо́чна соде́лала еси́/ и па́ки сего́ устро́ила еси́ ви́дяща.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ра́дуйся, свяще́нная оби́тель Дохиа́рская:/ ты бо и́маши всех Госпожу́ Предста́тельницу и покро́в,/ я́коже Сама́ Она́ я́сно возвести́.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Безча́дных благоча́дных Ты, Ма́рие, показа́ла еси́/ и непло́дных жен соде́лала еси́, Скоропослу́шнице, веселя́щихся о ча́дех./ Кто у́бо не изуми́тся, Де́во, вели́чию Твоему́?
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Булга́рия пропове́дует Твоего́ о́браза чудеса́, о Скоропослу́шнице,/ восто́к же и за́пад./ Исто́чник бо соде́лалася еси́,/ точа́щий благода́ти всем призыва́ющим и́мя Твое́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ра́ка боле́знь от руки́ исчеза́ет честны́я жены́, Де́во, посеще́нием Твои́м,/ те́мже стра́ждущая, от неду́га свободи́вшися,/ ра́дующися, пропове́да благода́рственная.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Чу́дно украси́ся ико́на Твоя́, Скоропослу́шнице,/ и па́че луче́й со́лнечных освеща́ет всех благода́тию Твое́ю, Пречи́стая./ Кто у́бо не восхва́лит Тя, на Небеси́ и на земли́ сла́вимую.

Седален, глас

Влады́чицу Тя ми́ра ве́мы, Мари́е Всепе́тая,/ я́ко родила́ еси́ нам всех Творца́, Спаси́теля ми́ра,/ И́же и просла́ви Тебе́, Пречи́стую Ма́терь Свою́,/ подая́ Тобо́ю благода́ть и ми́лость чту́щим Тя/ и моля́щимся Тебе́, Богоро́дице.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Влады́чицу Тя ми́ра ве́мы, Мари́е Всепе́тая,/ я́ко родила́ еси́ нам всех Творца́, Спаси́теля ми́ра,/ И́же и просла́ви Тебе́, Пречи́стую Ма́терь Свою́,/ подая́ Тобо́ю благода́ть и ми́лость чту́щим Тя/ и моля́щимся Тебе́, Богоро́дице.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Во всех конце́х чудотво́рный Твой о́браз просла́вися,/ и ны́не вси уста́ми Скоропослу́шницу произно́сят.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
И во сне, Всецари́це, и я́ве, Скоропослу́шнице, явля́яся,/ чудеса́ соверша́еши в ми́ре пресла́вная.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Кто Твое́, Де́во, и́мя в нужде́ вся́кой призыва́ше,/ и ско́ро того́ не услы́шала еси́, я́ко Скоропослу́шница су́щая?
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Блаже́нна еси́ Дохиа́рская оби́тель сла́вная,/ ико́ною бо обогати́лася еси́ Скоропослу́шницы всечестно́ю.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой ми́р пода́ждь нам, Человеколю́бче.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Ка́ко на Твой пречи́стый о́браз/ аз, недосто́йный, воззрю́, Скоропослу́шнице,/ нечи́стыми очесы́ мои́ми!
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Мо́ре и земля́, Всецари́це,/ Твоея́ ико́ны чудеса́ пропове́дуют:/ Твои́х бо благода́тей сия́ обоя́ наслади́шася.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Та́тя явля́еши, пе́нязи похи́тивша бли́жняго, Матероде́во,/ и возвраща́еши пра́ведно сия́ иму́щему.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Что воздади́м Тебе́, Всеблага́я, за благода́ть мно́гую,/ ю́же яви́ла еси́ нам,/ дарова́в ико́ну Твою́, бога́тство свяще́нное.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ исполни́ся/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Яко любвеоби́льная Ма́терь я́вльшися, призыва́ла еси́ о́трока к Себе́,/ до́ндеже изба́вила еси́ от руки́ разбо́йников, Матероде́во./ Но да обрете́м Тя и мы, Ма́терь любвеоби́льную!
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Не и́мамы раби́ Твои́ ино́го, ра́зве Тебе́, предста́тельства и покро́ва./ Те́мже, Чи́стая, от се́рдца вопие́м:/ вся́кия беды́ свободи́ ста́до Твое́/ и ве́рных, к Тебе́ прибега́ющих.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Я́коже спасла́ еси́ от морски́я бу́ри призва́вших Боже́ственное и́мя Твое́,/ та́ко и нас от чу́вственнаго круше́ния и мы́сленнаго, Де́во, спаси́/ и в ти́хия приста́нища спасе́ния упра́ви.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Мир Тя прибе́жище стяжа́ и спасе́ние;/ тем, Чи́стая, к честне́й Твое́й ико́не отвсю́ду притека́ют лю́дие,/ и вси ско́ро их слу́шающую обрета́ют Тя.

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Всеблага́я Скоропослу́шнице.

Икос

Иде́же осени́т благода́ть Твоя́, Влады́чице,/ та́мо неду́жнии здра́ви быва́ют, бе́дствующии во благополу́чие прихо́дят,/ и всяк скорбя́щий ра́дости исполня́ется./ Те́мже благода́тию Твое́ю осени́ и нас, сицева́я ра́достная Тебе́ глаго́лющих:/ ра́дуйся, Богоблагода́тная, Непристу́пнаго Божества́ селе́ние;/ ра́дуйся, свята́я трапе́зо, хле́бом жи́зни нас снабдева́ющая;/ ра́дуйся, ми́ро многоце́нное, облагоуха́ющее ве́рных;/ ра́дуйся, ма́слино, еле́ем милосе́рдия нас умаща́ющая;/ ра́дуйся, неистощи́мое сокро́вище даро́в;/ ра́дуйся, приснотеку́щий исто́чниче чуде́с;/ ра́дуйся, оби́димых заступле́ние;/ ра́дуйся, обурева́емых благоути́шное приста́нище;/ ра́дуйся, глухи́х слы́шание и све́те слепы́х;/ ра́дуйся, разсла́бленных укрепле́ние;/ ра́дуйся, свобожде́ние плене́нных;/ ра́дуйся, ми́ра всего́ упова́ние;/ ра́дуйся, Всеблага́я Скоропослу́шнице.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Слепы́м дарова́ла еси́ де́йствие очесе́м, Де́во, е́же ви́дети,/ но и на́ша зе́ницы души́ и телесе́ просвети́,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Глухи́м слы́шание дарова́ла еси́, Мари́е Скоропослу́шнице,/ но и нас всех отве́рзи ушеса́ души́ и телесе́,/ я́ко да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Я́коже дре́вле от пруго́в изба́вила еси́ прибе́гших к Тебе́, Пречи́стая,/ та́ко и нас от сих и вся́каго вре́да изба́ви,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Я́ко испра́вила еси́ пре́жде разсла́бленнаго,/ та́ко и нас, по обою́ разсла́бленных, те́плым Твои́м предста́тельством испра́ви,/ да пое́м при́сно вели́чия Твоя́.

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
От вся́ких боле́зней, Скоропослу́шнице, нас изба́ви,/ я́коже от сих мно́гих изба́вила еси́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Ико́на Твоя́, Де́во, показа́ся исто́чник чуде́с,/ от него́же жа́ждущии снабдева́ются изоби́льно.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Поги́бшаго Ты явля́еши, Госпоже́,/ и подае́ши ра́дость обре́тшим./ Коль мно́гая есть о́браза Твоего́ благода́ть!
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Повеле́нию Твоему́, Влады́чице, повиную́тся вся стихи́и,/ от ни́хже вре́да да избавля́еши Тя призыва́ющих.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Собери́теся усе́рдно в оби́тель Боже́ственную Арха́нгелов, боля́щии:/ Врач бо в ней пребыва́ет безме́здный.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Свяще́нная ико́на Твоя́ друга́я показа́ся Силоа́мская купе́ль, Де́во,/ очища́ющая и целя́щая боле́зни души́ и телесе́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Воспламеня́ет мя раче́ние зре́ти Твоего́ о́браза благода́тную ле́поту,/ и насыще́ния не и́мам велича́ти Тя!
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Да уви́жду Тя, Всеблага́я Скоропослу́шнице, во вре́мя сме́рти утеша́ющую мя/ и зра́ки де́монов отгоня́ющую!

Светилен

Зря́щии Тя ны́не на ико́не с Предве́чным Младе́нцем,/ про́сим Тебе́, Богоневе́сто:/ не лиши́ нас и в бу́дущем ве́це всеблаже́ннаго лицезре́ния Твоего́/ и воплоти́вшагося от Тебе́ Сы́на Бо́жия,/ да со благоугоди́вшими Ему́ И́мя Его́ и Твое́ велича́ем.
Каноны пред иконами Пресвятой Богородицы