Каноны

Канон святому апостолу Павлу

Минея, 29 Июня, Ин кано́н свята́го апо́стола Па́вла

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Посе́ченный несеко́маго пресече́/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль,/ пе́снь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Я́коже су́щая нарица́я не су́щая Христо́с Боже́ственным ра́зумом, Па́вле всеблаже́нне,/ Той из ма́терня чре́ва тя избра́/ понести́ пред язы́ки Боже́ственное Его́ И́мя, е́же па́че вся́каго и́мене:/ сла́вно бо просла́вися.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Бу́дущее возвеща́я тебе́ сия́ние благоче́стия, Па́вле,/ и ле́сти очище́ние,/ Христо́с я́влься на горе́ молниезра́чен,/ о́чи у́бо помрача́ет плотски́я, душе́вныя же вразумля́ет Тро́йческим ра́зумом:/ сла́вно бо просла́вися.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Обре́зание у́бо соверша́я осмодне́вное и ревни́тель оте́ческих, Па́вле, преда́ний,/ от се́мене евре́йска, коле́на Вениами́нова,/ по зако́ну же фарисе́й я́влься,/ вмени́л еси́ вся уме́ты и Христа́ приобре́л еси́:/ сла́вно бо просла́вися.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Чи́стая Ма́ти Бо́га Вседержи́теля, от ца́рскаго коле́на, Влады́чице, изра́стши/ и еди́на Бо́га, все́ми ца́рствующаго, ро́ждшая пло́тию па́че естества́,/ от бед мя спаси́, Сы́ну Твоему́ пою́ща:/ сла́вно бо просла́вися.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Ты ка́мень основа́ния ве́рным душа́м положи́лся еси́ многоце́нен,/ краеуго́лен Спа́са и Го́спода.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Па́вле всеблаже́нне,/ на основа́нии твое́м, моли́ся, доброде́телей всехва́льных назда́тися све́тлости.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Всегда́ ме́ртвость Иису́сову на твое́м те́ле соверше́нно, Па́вле, обнося́й,/ сподо́бился еси́ и́стинныя жи́зни.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Тя вси стяжа́хом прибе́жище и сте́ну на́шу, христиа́не,/ Тя славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Седален, глас 8

Ипакои: Ка́я темни́ца не име́ тебе́ ю́зника?/ Ка́я же Це́рковь не и́мать тя вити́ю?/ Дама́ск великому́дрствует о тебе́, Па́вле, ве́де бо тя запя́та све́том;/ Рим, твою́ кро́вь прие́мый, и той хва́лится,/ но и Тарс мно́жае ра́дуется и лю́бит, почита́я твои́ пелены́./ Пе́тре, ве́ры ка́меню, Па́вле, похвало́ вселе́нныя,/ от Ри́ма соше́дшеся, утверди́те нас.

Песнь 4

Ирмос: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди,/ и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их,/ и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́/ ве́рно пою́щим:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Все́де, я́коже лев, ярови́дно погубля́я Христо́ву Це́рковь, Савл иногда́,/ ят же быв Боже́ственным гла́сом А́гнца Бо́жия, Его́же гоня́ше,/ ста́до я́ко па́стырю вруча́ет.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Хотя́й просвети́ти вселе́нную омрача́ется,/ Ана́ния же к сему́ посла́ся, душе́вное же просвеще́ние дая́й и теле́сное/ от Боже́ственнаго явле́ния, сосу́д избра́н показа́в того́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Па́влом досто́йно Дама́ск напоя́ется:/ от сего́ бо, я́коже от рая́ иногда́,/ вод Боже́ственных сей произы́де вели́кий исто́чник/ и упои́ всю Богоразу́мием незави́стно зе́млю.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Низложи́ си́льныя со престо́л Госпо́дь, Де́ва и Ма́ти я́коже рече́,/ а́лчущия же Боже́ственных благ испо́лни, ве́рою зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Ты и́стинную избра́л еси́, Па́вле, похвалу́,/ Крест Царя́ Христа́ при́сно нося́,/ я́коже побе́ду, апо́столе.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Тебе́ е́же жи́ти, Христо́с, и е́же умре́ти, приобре́тение изря́дно:/ любо́вию бо сраспя́лся еси́ Распе́ншемуся нас ра́ди, Па́вле пресла́вне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ра́дуешися вои́стинну о Го́споде, Па́вле честны́й, изше́д из телесе́/ и отше́д ко Христу́, Жизнода́вцу Бо́гу.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Моли́ при́сно Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ Неискусобра́чная Мари́е Чи́стая,/ посла́ти нам, ве́рным, ми́лость.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мои́ а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Вся пренебре́г кра́сная ми́ра,/ уя́звлен Влады́чнею любо́вию и о́бщаго спасе́ния жела́нием,/ свиде́тельствовати тому́ изво́лив, о Па́вле блаже́нне,/ и ны́не о вселе́нней моли́ся.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Я́ко изря́дный Влады́це подо́бник/ и в Того́ оде́ян, Па́вле, вои́стинну всем был еси́ всяк,/ да вся приобря́щеши и спасе́ши лю́ди,/ и спасл еси́ я́ко вои́стинну, Христу́ улови́в концы́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Досто́йно тебе́ дарова́ Христо́с житие́, апо́столе Па́вле, на Небесе́х:/ пребыва́ющаго бо зде не возжела́л еси́ гра́да, блаже́нне,/ ве́рен служи́тель быв и строи́тель та́ин Его́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Призре́ на Тя Госпо́дь, мое́ обновля́я существо́, я́ко Си́лен,/ вели́чия сотво́рь, Богороди́тельнице, я́коже рекла́ еси́, Всенепоро́чная,/ и спа́се мя Тобо́ю из тли Бог мой, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 2

Тве́рдыя и Боговеща́нныя пропове́датели,/ верх апо́столов Твои́х, Го́споди,/ прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и поко́й:/ боле́зни бо о́нех и сме́рть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия,/ Еди́не, све́дый серде́чная.

Икос

Уясни́ мои́ язы́к, Спа́се мои́, разшири́в моя́ уста́/ и испо́лнив я, умили́ се́рдце мое́,/ да, я́же глаго́лю, после́дую и, я́же у́бо учу́, сотворю́ пе́рвее:/ всяк бо творя́ и уча́, рече́, сей вели́к е́сть./ А́ще бо глаго́лю, и не творю́, я́ко ме́дь звеня́щая вменю́ся;/ те́мже рещи́ ми подо́бная и твори́ти поле́зная да́руй,/ Еди́не, све́дый серде́чная.

Песнь 7

Ирмос: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пе́щь поста́ви на муче́ние богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Бы́сть, Христе́, печа́ть и вене́ц апо́столов Твои́х,/ и́же напосле́док зва́нный време́н, тща́нием же всех превозше́д,/ с ни́мже лю́дие церко́внии пою́т Тебе́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
А́ще и гони́в пе́рвее Це́рковь Твою́ Па́вел у́зник,/ но премину́ дре́внюю де́рзость Твое́ю ре́вностию последи́./ Собра́ бо, Христе́, язы́ки, зову́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Ты из Иерусали́ма пропове́дав всем Ева́нгелие,/ объя́т же о́крест всю зе́млю, Па́вле,/ да́же до коне́ц Иллири́ка, уча́, взыва́л еси́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Во у́жасе взят быв, тре́тие дости́гл еси́ Не́бо, пребога́те,/ и, услы́шав неизглаго́ланная словеса́, вопие́ши:/ сла́ва превы́шнему Отцу́ и Сы́ну,/ сия́ние же сопресто́льно испыта́ющаго я́ве Ду́ха Бо́жия глубины́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Я́коже на руно́ до́ждь, на Тя сни́де, Де́во, Христо́с Бог,/ и Плотоно́сец из Тебе́ про́йде, соединя́я пре́жде разстоя́щая,/ мир на земли́ и на Небеси́ да́руя:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Сраствори́ся любо́вию Твое́ю Па́вел, до́брым же измене́нием изступи́:/ не себе́ бо живя́ше сла́вный,/ имя́ше же, Ще́дре, живу́ща Тя в себе́ во вся ве́ки.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Ты обручи́л еси́, я́коже неве́сту, предста́вити Жениху́ Христу́ Це́рковь:/ невестово́ждь бо сея́ показа́лся еси́, Па́вле Богоно́се./ Те́мже тя сла́вит во вся ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Подвиза́лся еси́ до́брым по́двигом/ и, сконча́в тече́ние твое́ зако́нно, сокро́вище ве́ры соблю́л еси́./ Те́мже венце́в, Па́вле, сподо́бился еси́ пра́вды.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Госпо́день;/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная, Де́во,/ ра́дуйся, о́блаче, Со́лнца возсия́вшая пра́вды,/ Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Уста́вы прешла́ еси́ естества́,/ Соде́теля заче́нши и Го́спода,/ и две́рь спасе́ния ми́рови была́ еси́./ Тем Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Твои́м покланя́емся вери́гам, я́же за Христа́, я́ко злоде́й, носи́л еси́,/ я́звы же, Па́вле, облобыза́ем,/ я́же на сла́внем твое́м и победоно́снем но́сиши телеси́.
Припев: Святы́й апо́столе Пáвле, моли́ Бо́га о на́с.
Ны́не разреши́лся еси́, апо́столе, ко И́же тобо́ю непреста́нно Жела́емому,/ с Ни́мже я́ко служи́тель водворя́яся,/ непреста́нными мольба́ми твоя́ рабы́ к себе́ привлецы́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ны́не ника́коже в гада́ниих, ниже́ в зерца́ле Христо́с тебе́ зрим е́сть,/ лице́м же па́че зри́тся к лицу́,/ соверше́нне тебе́ ра́зум открыва́я Божества́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Ты, Пресвята́я Богома́ти, похвала́ Христо́вых апо́столов была́ еси́,/ му́чеников же сла́ва и проро́ков основа́ние./ Те́мже, ве́рнии, Тя вси достодо́лжно велича́ем.

Светилен

Апо́столов вси верх воспое́м, Петра́ и Па́вла Боже́ственныя,/ вселе́нныя свети́льники, пропове́дники ве́ры, богосло́вныя трубы́, уче́ний сказа́тели,/ церко́вныя столпы́ и разори́тели ле́сти.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Вели́ко и пресла́вно рождества́ Твоего́ та́инство, Богора́дованная Отрокови́це и Богома́ти Де́во,/ проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша, му́ченицы испове́даша,/ А́нгели же воспева́ют и челове́цы покланя́ются.
Апостолам