Каноны

Канон святому апостолу Титу, епископу Критскому

Минея, 25 Августа, Канон апостола

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и наполнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Вся́кими дарова́ньми обога́ти́вши тя благода́ть Ду́ха,/ пропове́дника боже́ственна апо́стола, в концы́ пропове́дающа, посла Сло́ва воплоще́ние,/ Ти́те пресла́вне.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Зарю́ Боже́ственныя благода́ти прие́мь,/ облиста́л еси́, я́ко со́лнце, прему́дре,/ су́щим во тьме душа́м, я́же просвети́л еси́,/ изыма́я неве́дения, пре́лести рабо́ты изба́вля́я, блаже́нне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Сый испо́лнен даро́в духо́вных,/ Па́вел прему́дрый на тя рукополо́жение возлага́ет/ и служи́теля, и боже́ственна ученика́, и ве́ры пропове́дника устроя́ет, Ти́те пречу́дне.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Изба́вля́я мирски́я концы́ пре́лести,/ возсия́ от Твоего́ чре́ва Госпо́дь, Богоневе́сто,/ Его́же моли́ всегда́ спасти́ ве́рою Тя, Де́во, чту́щия.

Песнь 3

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Не му́дростию объюро́ди той внима́ющия,/ но ра́зумом и́стины ослепле́ние, блаже́нне, душ отгна́л еси́,/ притека́ющих к тебе́.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Олядене́вшую безбо́жия те́рнием бразду, всенасле́дие язы́к,/ серпо́м Боже́ственным очи́стил еси́,/ ра́зума се́мена насе́яв.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Еди́но пропове́дал в Трех Ли́цах Божество́,/ отгна́л еси́ мглу многобо́жия, блаже́нне,/ к Боже́ственному ра́зуму приводя́ концы́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Святе́йшу А́нгелов и всея́ тва́ри вы́шшу,/ из Тебе́ пло́тию Роди́выйся Тя соде́ла,/ те́мже Тя, я́ко Влады́чицу всех, почита́ем.

Седален, глас 8

Я́коже звезда́ с со́лнцем, ходи́л еси́, пресла́вне Ти́те, с Па́влом,/ я́ве зе́млю просвети́сте и тьму разори́сте,/ в Кри́тстем же о́строве заше́д, блаже́нне, сме́ртию,/ всем незаходи́мы оста́вил еси́, я́ко зари́, Богому́дре, твоя́ боле́зни и словеса́,/ и́миже просве́щшеся, благоче́стно тя чтим и согла́сно вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творцу́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Препе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рное оби́телище и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от тех злоде́йства мя изба́вити/ и све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, Светоно́сная, Нетле́нная,/ отжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би/ и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ Сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
От сокро́вищ неистощи́мых поче́рп, всему́дре,/ жа́дныя ра́зумы бога́тства и́стиннаго насы́тил еси́/ и умерщвле́нная сердца́ оживи́л еси́,/ неразу́мия отгоня́я мглу, всесла́вне.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Па́влова тя мре́жа промышле́нием благода́ти уловля́ет, Ти́те,/ хотя́ща усе́рдно по́слежде твое́ю у́дицею сло́ва/ язы́ки премно́гия извлещи́ от ле́стныя глуби́ны ко благоче́стию.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Сла́вному, я́коже а́гня, Боже́ственному Па́влу после́дуя,/ тя́жкия от среды́ во́лки, Богогла́се, отгна́л еси́,/ и́дольския же хра́мы на зе́млю низве́ргл еси́/ и хра́мы Бо́гу земноро́дныя сотвори́л еси́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Свята́я Богоро́дица, сень нескве́рная, Све́та дверь,/ трапе́за и ру́чка всезлата́я, несеко́мая гора́ и присе́нная,/ я́ко вмести́вшая Соде́теля, ублажа́ется.

Песнь 5

Ирмос: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твое́й, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Смердя́щую уста́вил еси́ зло́бы я́зву язы́ком, блаже́нне, душ,/ сла́дкою со́лию Боже́ственных слове́с твои́х,/ я́коже врач изря́ден и я́ко благода́ти служи́тель.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Па́вла веле́нием повину́яся кро́тко,/ с ним поднебе́сную обхо́диши, прему́дре,/ сло́во ра́зума благовеству́я, богопропове́дниче всече́стне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Равноде́тельна, Еднопресто́льна Сло́ва Отцу́ науча́я,/ я́коже мудр, Богогла́се, повину́л еси́ суему́дрыя/ и́дольскую всю лесть отри́нути.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Чи́стую чи́стым почти́м умо́м, добро́ту Иа́ковлю,/ Боже́ственными дея́ньми удобря́еми, благоче́стно воспое́м,/ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего.

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Па́вел, ми́ра невече́рнее со́лнце,/ тя, я́коже зарю́, испуща́ет светолу́чну, блаже́нне,/ я́же во тьме неразу́мия седя́щая сердца́ просвеща́юща.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Вод живото́чных сый испо́лнен,/ струя́ми Боже́ственных уче́ний пото́ки, блаже́нне, неразу́мия потопля́еши,/ напоя́я язы́ков совокупле́ния.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Пою́т ро́ди родо́в Тя, Всепе́тая:/ препе́тое бо Сло́во Бо́жие родила́ еси́ па́че сло́ва,/ Его́же сла́вят и челове́честии и А́нгельстии чи́ни.

Кондак, глас 2

Па́влов яви́вся собесе́дник, апо́столе,/ с ним нам сло́во предвозвести́л еси́ Боже́ственныя благода́ти,/ тайноглаго́льниче Ти́те приснопа́мятне./ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ не преста́й моля́ся о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Еди́но Божество́ пе́ти, Еди́но Госпо́дство чти́ти Тит науча́я челове́ки,/ многобо́жнаго неи́стовства измени́ благоче́стно взыва́ющия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Умерщвле́нный душе́ю, безду́шную чту́щия вещь,/ умерщвле́ннаго нас ра́ди Животода́вца Бо́га позна́ша,/ тобо́ю наказу́емы, учениче́ и тайновеща́телю неизрече́нных.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Я́ко и́стины служи́тель, лжи отгони́тель яви́лся еси́/ и, я́ко Па́влов учени́к, гоне́ния и бе́ды претерпе́л еси́, с ним поя́, сла́вне:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Испещре́на доброде́тельми, Всецарю́ предста́ла еси́ одесну́ю,/ от Твои́х воплоще́на крове́й, Безневе́стная,/ приле́жно моля́щи изба́витися нам от вся́кия ну́жды.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Кропле́нием крове́й твои́х угасе́ огнь пре́лести чужди́й,/ неду́зи отгна́шася, де́мони исчезо́ша к Бо́гу мольбо́ю твое́ю, Ти́те апо́столе./ Тем тя, я́ко уго́дника боже́ственна Всецаря́ Христа́, восхваля́ем.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Весь Бо́гу освяще́н и Боже́ственными укра́шен, Ти́те, благода́тьми,/ сло́во спаси́тельное всем уясни́л еси́, безслове́сия, всему́дре, нас изба́вльшее,/ ве́рою и́стинною благословя́щих и превознося́щих Христа́ во ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Све́та чисте́йшее прия́телище быв,/ просвети́л еси́ подсо́лнечную Боже́ственными сия́ньми, Ти́те досточу́дне,/ и омрачи́л еси́ сопротивле́ния беззако́ннующих враг,/ Го́спода поя́ и превознося́ во вся ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Ору́жие, дре́вле обраща́емое, плещи́, Де́во, ны́не мне дае́т,/ я́ко Сло́во родила́ еси́, пло́тию обложе́но и во двою́ естеству́ разумева́емо,/ Его́же трепе́щут а́нгельстии чи́ни и славосло́вят земни́и во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние процвела́ еси́,/ тем Тя вси велича́ем.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Всю твою́ ко Изба́вителю нося́ и любо́вь и наде́жду,/ влече́т спу́тника Па́вел, с тобю свяще́нное Ева́нгелие язы́ком пропове́дуя, апо́столе./ Те́мже с ним тя почита́ем.
Припев: Святы́й апо́столе Ти́те, моли́ Бо́га о на́с.
Неду́ги отго́ниши ве́рных, де́моны прогоня́еши Боже́ственною благода́тию./ Крит, вели́кий град, первопресто́льника тя стяжа́ боже́ственна,/ свети́льника же и зарю́ небе́сную, Ти́те Богому́дре и достохва́льне.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Я́ко со́лнце, возсия́ нам па́мять твоя́,/ заря́ми духо́вными всесве́тло укра́шена, о́блаки душ отгоня́щи,/ ю́же ве́рою творя́щия ны сохраня́й, Ти́те всеблаже́нне и достохва́льне.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Плени́цы прегреше́ний мои́х, Чи́стая, разреши́ хода́тайством Твои́м, Всенепоро́чная,/ разори́ тьму ду́ши моея́, бу́рю страсте́й мои́х ути́ши,/ всу́е борю́щия мя сокруши́/ и спаси́ мя, Влады́чице Присноде́во.
Апостолам