Каноны

Канон на Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Минея, 24 Июня, Кано́н пе́рвый, творе́ние Иоа́нна мона́ха

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Я́ко у́тро благоле́пно, Со́лнца предтеки́й,/ непло́дныя прозябе́ние пропове́дает я́ве Де́вы Рождество́,/ всей ны́не вселе́нней сия́ет концо́м просвеще́ние благоче́стия и благода́ти.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Проро́к Вы́шняго и́стинно нарече́шися,/ предъи́деши бо пред лице́м Христа́, – вопие́т тебе́, сы́ну, Иоа́нне прехва́льне,/ Ду́хом Заха́рия Пресвяты́м носи́м, – путь угото́вати Зижди́телю.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Глаго́лы Гаврии́ла Заха́рия слы́шав, веща́ния Боже́ственнаго, яви́ся непокори́в,/ и молча́нием осужда́ется, реши́тся же внеза́пу от сего́:/ глас бо роди́ся Сло́ва, Иоа́нн Предте́ча.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Град Бо́жий, Всецаря́ Богоприя́тное селе́ние, сокро́вище честно́е,/ Богоро́дице Пренепоро́чная, сохрани́ достоя́ние Твое́,/ при́сно восхваля́ющее Тя и чту́щее ве́рою Рождество́ Твое́.

Песнь 3

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, о́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Влады́чне у́бо от Де́вы соверша́ется рожде́ние,/ но раба́ любе́зна от ста́рицы и непло́дныя ма́тере:/ в ле́поту предти́чет у́бо чу́до чудеси́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ста́рица и непло́ды Де́ву Ма́терь лобза́ет, позна́вши нело́жно Сея́ Рождество́,/ я́ко разреши́ся соу́з непло́дства Боже́ственным хоте́нием.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Неискусобра́чно Бо́га воплоще́нна ро́ждши,/ страсте́й прило́ги обурева́емаго мя утверди́:/ несть бо, Пречи́стая, ра́зве Тебе́ помо́щницы.

Седален, глас 8

Заха́риин глас све́тло разреши́ Словесе́ глас ро́ждься, Предте́ча,/ и зако́на непло́дие всем показа́, зовы́й:/ пока́йтеся, су́щии на земли́, се бо прии́де и яви́ся Иису́с,/ вся хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я Креще́нием./ Вои́стинну чу́до пресла́вно! Слава: Я́коже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ нам Заха́риин сын,/ и о́тчее разреши́ безгла́сие,/ и всем лю́дем в дерзнове́нии мно́зе, испра́вите, – вопия́, – путь Госпо́день,/ и́бо Той свободи́т и спасе́т к Нему́ притека́ющия./ Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Та́ин неизрече́нных предхо́дит та́инство/ новосече́нием законоположе́ния есте́ственнаго,/ боле́зни разреше́ние провозвеща́ющи, исправле́ние сея́, Христе́, и обоже́ние.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Иса́ия от Отца́ Сы́ну проро́чествова, воплоти́тися хотя́щему:/ А́нгела земноро́дна равноа́нгельна се Аз посыла́ю пред лице́м Твои́м, зову́ща:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Служи́ти, я́ко раб Влады́це, роди́хся:/ на се бо приидо́х, Сего́ возвести́ти прише́ствие,/ я́ко да Де́вы Рождество́ предуве́рит, пресла́вно непло́дствующая ста́рица прозя́бши.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Свята́я Богоро́дица, в Ню́же всели́тися благоизво́ли,/ я́ко во благово́нен дом, Сло́во О́тчее Пребоже́ственное,/ не растле́ся утро́бою, ни поболе́,/ и́бо роди́ Емману́ила, Бо́га и Челове́ка.

Песнь 5

Ирмос: Ны́не воста́ну, проро́чески рече́ Бог,/ ны́не просла́влюся, ны́не вознесу́ся,/ па́дшаго прие́м от Де́вы/ и к све́ту у́мному вознося́й Моего́ Божества́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Земля́ израсти́ всеи́стинна пропове́дника,/ гла́са, всем пропове́дающа язы́ком Ду́ха, Де́вы Сы́на,/ Пра́вду, с Небесе́ на нас прини́чущую ве́щию теле́сною.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Положи́ Госпо́дь всеи́стинна свети́льника тя Христо́ва, вся просвеща́ющаго,/ еди́ны одева́юща вражду́ющия Ему́, я́ко ри́зою, в студ,/ нело́жно Бо́жия Сло́ва Сы́на пропове́дающа.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Весели́тся вся тварь твои́м рождество́м, Боже́ственне:/ ты бо зе́млен А́нгел, Предте́че, и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,/ Небе́снаго Бо́га провозвеща́я нам воплоще́нна.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: От Тебе ражда́ется от Отца́ Сый,/ с Тобо́ю при́сно, Сло́во присносу́щное и неразде́льное, я́ко Сын Единоро́дный,/ и напосле́док от Де́вы То́йже от Свята́го воплоща́ется Ду́ха.

Песнь 6

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Бо́га Сло́ва позна́л еси́, я́ко проро́к, в ма́терней утро́бе,/ и, сея́ язы́ка употреби́в, богосло́виши в те́мне черто́зе,/ обожа́емь Све́том Непристу́пным.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Немо́лчно, я́ко глас вопию́щаго, Изба́вителя ми́ра, Крести́телю, моля́ не преста́й/ душе́вное разреши́ти непло́дие пою́щих твое́ рождество́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Непристу́пнаго Божества́ селе́ние, Чи́стая, Твоя́ утро́ба яви́ся, о Богоро́дице,/ на ню́же без боя́зни Небе́снии чи́нове взира́ти не мо́гут.

Кондак, глас 3

Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет,/ и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества:/ Его́же бо проро́цы пропове́даша,/ на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в,/ яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Икос

Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу,/ его́же свяще́ннику Елисаве́ть роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без cе́мене:/ Христо́с бо еди́н вмести́лище про́йде непроходи́мо без cе́мене./ Иоа́нна непло́ды роди́, без му́жа же сего́ не роди́,/ Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва роди́ Чи́стая./ Но Безсе́менному яви́ся от непло́дныя проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Песнь 7

Ирмос: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Бя́ше пе́рвее во мра́це вся́ко земноро́дных естество́, о Предте́че,/ но у́тро, вопия́, яви́лся еси́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Неду́говавшее исцели́ естество́ все, сла́вное от непло́дныя твое́ рождество́,/ научи́вшее, Предте́че, пе́ти:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Роди́лся еси́, Предте́че, от непло́дныя,/ прии́де бо всеи́стинно, зако́ну непло́дствующу, благода́ть, Христу́ пою́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Де́во Благослове́нная, моли́ о нас, моля́щих Тя,/ на Тя бо упова́ем вси и Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, не пре́зри рабо́в Твои́х.

Песнь 8

Ирмос: Изба́вителю всех Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Законополо́жник раб бя́ше Моисе́й, Иису́с же – Бог Заве́та Но́ваго,/ ны́не же обои́х Предте́ча пое́т, я́ко хода́тай:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
От пу́ста чре́ва го́рлица прии́де, я́ко богосажде́нная дубра́ва,/ ны́не принесе́ Це́ркви Предте́чу Христо́ва и воспева́ет:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Богоно́снии лю́дие, язы́к свят, го́рлице Христо́вей уподо́битеся/ и медото́чно воспо́йте, в целому́дрии живу́ще:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Троичен: Тричи́сленным све́том озаря́еми, Несозда́нное Еди́ное Божество́,/ немо́лчными усты́ правосла́вно вопию́ще, почти́м:/ вся дела́, благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственное та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Се глас Предте́чи непло́дным и пусты́м предста́ сердца́м вопию́щ:/ путъ Христо́в ны́не угото́вите, я́ко во сла́ве гряде́т,/ Ему́же повину́ющеся, велича́ем.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че и Крести́телю Госпо́день, моли́ Бо́га о на́с.
Я́коже дре́вле Ду́хом Пресвяты́м я́ве пропове́дал еси́/ Сы́на, Предте́че, А́гнца Бо́жия, ми́ра взе́млющаго грехи́,/ ста́ду твоему́ согреше́ний разреше́ние испроси́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную,/ правосла́вно пою́ще, ве́рнии, просла́вим,/ богоде́тельне нас озаря́ющую/ и светлостьми́ незаходи́маго све́та исполня́ющую ду́ши на́ша.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Все́ми влады́чествующая творе́нии, лю́дем Твои́м да́руй побе́ду одоле́ния,/ непокори́ваго подложи́ под но́зе во́инству:/ да Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Светилен

Предте́чево днесь радостотво́рное рожде́ние/ се́тование реши́т о́тча безгла́сия и ро́ждения непло́дство,/ возвеща́ет же настоя́щую ра́дость и весе́лие./ Те́мже и вся тварь све́тло то́е пра́зднует.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Проро́цы пропове́даша, апо́столи научи́ша/ и му́ченицы богому́дренно Твоего́ Сы́на, Богоро́дице, я́сно испове́даша, Бо́га всех, Пречи́стая./ С ни́ми же Тя велича́ем, Тобо́ю изба́вльшеся дре́вняго осужде́ния.
Праздникам