Каноны

Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Максимовской»

Песнь 1

Ирмос: Воскресе́ния день,/ просвети́мся, лю́дие,/ Па́сха, Госпо́дня Па́сха:/ от сме́рти бо к Жи́зни/ и от земли́ к Небеси́/ Христо́с Бог нас/ преведе́, побе́дную пою́щия.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Торжества́ день,/ просвети́мся, лю́дие!/ Цари́ца бо Небе́сная/ пресла́вно святи́телю Макси́му яви́ся./ Те́мже лику́ем вси в ра́дости,/ побе́дную пою́ще.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Очи́стим чу́вствия/ и у́зрим в непристу́пном све́те/ Ма́терь Све́та,/ ко святи́телю прише́дшую,/ и, ра́дующеся, Ей вопие́м:/ ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся,/ земля́ же да ра́дуется,/ да пра́зднует же град Влади́мир/ и вся Ру́сская страна́ да торжеству́ет,/ почита́ющи заступле́ние Богома́тере.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Да лику́ют согла́сно Не́бо и земля́/ в пра́здник Пречи́стыя Богома́тери,/ Та бо всем ве́рным освяще́ние подае́т./ Сию́ восхва́лим, душе́вно ра́дующеся.

Песнь 3

Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое,/ не от ка́мене непло́дна чудоде́емое,/ но нетле́ния исто́чник,/ из гро́ба одожди́вша Христа́,/ в Не́мже утвержда́емся.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Прииди́те, благода́ть вси почерпе́м,/ не от ка́мене непло́дна истека́ющую,/ но от Пречи́стыя Богома́тере,/ я́ко от неистощи́маго исто́чника,/ от него́же вси освяща́емся.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Прииди́те, песнь но́ву пое́м,/ торжество́ Богома́тери соверша́юще,/ со псалма́ми и пе́нием лику́юще/ и Де́ве Пречи́стей/ с любо́вию покланя́ющеся.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ны́не вси испо́лнившеся ра́дости,/ архиере́и же и свяще́нницы,/ мона́хи и мирсти́и./ Пра́зднуем све́тло явле́ние Богома́тери,/ и́мже утеша́емся.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тече́т благода́ть изоби́льная/ от Твоего́, Богоро́дице, о́браза,/ всем источа́ющи/ зол избавле́ние, и здра́вие, и ми́лость.

Седален, глас 6

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Влады́чице Преблагослове́нная,/ услы́ши нас, смире́нных,/ ве́рно Тебе́ покланя́ющихся/ и сла́вящих держа́ву Твою́, Всечи́стая:/ ины́я бо, кроме́ Тебе́, по́мощи не и́мамы./ Те́мже возопи́й пою́щим Тя:/ Аз семь с ва́ми,/ и никто́же возмо́жет на вы.

Песнь 4

Ирмос: На Боже́ственней стра́жи/ Богоглаго́ливый Авваку́м/ да ста́нет с на́ми и пока́жет/ светоно́сна А́нгела,/ я́сно глаго́люща:/ днесь спасе́ние ми́ру,/ я́ко воскре́се Христо́с,/ я́ко Всеси́лен.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
На Боже́ственней стра́жи,/ в моли́твеннем бде́нии ста́нем/ и, я́ко светоно́сную свещу́, Святу́ю Де́ву у́зрим,/ из Нея́же возсия́ Изба́витель и Госпо́дь,/ спаса́яй всех, я́ко Всеси́лен.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Богооте́ц у́бо Дави́д пред се́нным ковче́гом скака́ше, игра́я,/ лю́дие же Бо́жии святи́и,/ чудеса́ Богома́тере зря́ще,/ весели́мся Боже́ственне,/ и́бо ре́ки ми́лости источа́ет нам Влады́чица,/ я́ко Преблага́я.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Что́ Ти принесе́м, Богома́ти,/ я́ко град наш Влади́мир освяти́ла еси́/ Твои́м ди́вным явле́нием?/ Его́же ны́не воспомина́юще,/ благода́рно славосло́вим Тя.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Днесь ве́рным ра́дость ве́лия:/ излива́ет бо Пречи́стая ми́лости/ всем, с любо́вию притека́ющим к Ней./ Те́мже стеце́мся, бра́тие,/ и чуде́с Богома́тери наслади́мся.

Песнь 5

Ирмос: У́тренюем у́тренюю глубоку́,/ и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це,/ и Христа́ у́зрим,/ Пра́вды Со́лнце,/ всем жизнь возсия́юща.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
У́тренююще, воспева́ем Тя, Влады́чице,/ пе́сней похвалы́ плету́ще,/ по Твоему́ хода́тайству наде́ющеся/ Свет узре́ти невече́рний,/ присносия́ющий.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Безме́рное Твое́, Богома́ти, милосе́рдие/ ну́ждами жите́йскими содержи́мии зря́ще,/ ра́дуемся све́тло,/ ве́село вопию́ще:/ ра́дуйся, Ра́досте на́ша.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Присту́пим, свещено́снии,/ к Бо́жией Ма́тери днесь/ и спра́зднуем любопра́зднственными чи́нми/ явле́ние Ея́ пресла́вное.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Просвеща́ется Твои́ми светолу́чными луча́ми/ и лику́ет днесь в Твое́м пра́зднице,/ Богома́ти Всенепоро́чная,/ благочести́вых собра́ние.

Песнь 6

Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́/ и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя,/ содержа́щия свя́занныя, Христе́,/ и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на,/ воскре́сл еси́ от Гро́ба.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Сни́ди к нам Твои́м милосе́рдием, Пречи́стая,/ разреши́ ско́рби на́ша,/ виждь обстоя́ния, обдержа́щия нас,/ покро́й и заступи́ всех,/ Твоея́ по́мощи те́пле и́щущих.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Лику́юще в пе́снех Боже́ственных, ве́рнии,/ воскли́кнем Де́ве,/ пра́здник Ея́ соверша́юще,/ освеще́ния бо исто́чник излива́ет всем,/ с любо́вию к Ней притека́ющим.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Спа́се мой Преблаги́й/ и вся́ческих Тво́рче,/ Чи́стыя Богома́тере Богоприя́тными мольба́ми/ соблюди́ Твои́х певцо́в/ невреди́мыми от всех бед.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Тя пое́м, Богома́ти,/ и Тебе́ покланя́емся./ Не пре́зри моле́ния рабо́в Твои́х,/ заступи́ в беда́х на́ших,/ я́ко су́щи Ми́лостива.

Кондак, глас 6

При́зри на нас, Всепе́тая Богоро́дице,/ возсия́й просвеще́ние сердце́м помраче́нным/ и озари́ ста́до Твое́, Пречи́стая,/ ели́ка бо хо́щеши и мо́жеши,/ я́ко Ма́ти су́щи Зижди́теля,/ и возопи́м моля́щим Тя:/ Аз есмь с ва́ми,/ и никто́же возмо́жет на вы.

Икос

Земна́я на земли́ оста́вльше/ и мы́сли от страсте́й очи́стивше,/ прииди́те ны́не, ве́рнии,/ ди́вное явле́ние Богома́тери святи́телю Макси́му воспомяне́м:/ ка́ко омофо́р тому́ подаде́/ и пасти́ слове́сныя о́вцы во гра́де Влади́мире повеле́./ Впери́м зре́ние, вку́пе и чу́вства ко Пречи́стей Богома́тери/ и к Ней моли́тву усе́рдную вознесе́м:/ не оста́ви нас, ста́до Твое́, Влады́чице,/ уте́ши нас, я́ко Ма́ти,/ наста́ви нас, я́ко сыно́в,/ и возопи́й моля́щим Тя:/ Аз есмь с ва́ми,/ и никто́же возмо́жет на вы.

Песнь 7

Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый,/ быв Челове́к,/ стра́ждет, я́ко сме́ртен,/ и стра́стию сме́ртное/ в нетле́ния облачи́т благоле́пие,/ Еди́н благослове́н/ отце́в Бог и препросла́влен.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
О́троки от пе́щи Изба́вльшаго/ нетле́нно родила́ еси́, Пречи́стая,/ по рождестве́, я́ко и пре́жде рождества́, сохра́ньшаго Тя./ Его́же моля́щи не преста́й/ о любо́вию чту́щих Тя.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Вси ны́не, Богому́дрии, собери́теся,/ све́тлое пра́зднество соверша́юще,/ Влады́чицу ве́рно от души́ восхва́лим:/ ра́дуйся, Благослове́нная,/ Ма́ти Бо́жия Препросла́вленная.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Вои́стинну свяще́нное ны́не, Богома́ти, сие́ торжество́,/ его́же святи́тель Макси́м учреди́/ во свиде́тельство всем/ неусы́пнаго Твоего́ о ста́де Твое́м промышле́ния./ Те́мже Тя с любо́вию велича́ем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Вси ны́не со благогове́нием поклони́мся/ Пречи́стей Де́ве Богома́тери,/ моля́щеся со святи́телем Макси́мом/ и – ра́дуйся – Гаврии́лово/ принесе́м Благода́тней.

Песнь 8

Ирмос: Сей нарече́нный и Святы́й День –/ еди́н суббо́т царь и госпо́дь,/ пра́здников пра́здник/ и торжество́ есть торже́ств,/ в о́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Сей нарече́нный и святы́й день/ всех во гра́де Влади́мире и во о́бласти его́ су́щих созыва́ет на весе́лие./ Сни́демся у́бо в ра́дости/ и возопии́м Богоро́дице:/ ра́дуйся: Чи́стая, во вся ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Прииди́те, ве́рнии,/ испо́лнимся Боже́ственнаго благоуха́ния/ в пра́здник Бо́жия Ма́тери/ и Сию́ просла́вим,/ пою́ще во вся ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше,/ Еди́но в Трие́х Ли́цех Существо́,/ сохрани́ град сей и зе́млю на́шу/ от вся́кия ско́рби и беды́,/ мольба́ми Де́вы Богоро́дицы,/ святи́теля Макси́ма и всех святы́х Влади́мирских.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Возведи́ о́чи Твоя́, Чи́стая, и виждь:/ се бо прихо́дят к Тебе́/ от за́пада, и се́вера, и ю́га,/ и восто́ка ча́да Твоя́,/ Тя прославля́юще во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Свети́ся, свети́ся,/ Но́вый Иерусали́ме,/ сла́ва бо Госпо́дня/ на тебе́ возсия́,/ лику́й ны́не/ и весели́ся, Сио́не,/ Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице,/ о воста́нии Рождества́ Твоего́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
Свети́ся и ра́дуйся, сла́вный гра́де Влади́мире,/ и́бо Богома́терь тя гра́дом Свои́м наименова́ла,/ лику́йте ны́не и весели́теся, ве́рнии,/ красу́йся же, и вся Ру́сская земля́,/ заступле́нием Влады́чицы храни́мая.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.
О Боже́ственнаго, о любе́знаго,/ о сладча́йшаго Твоего́ гла́са,/ его́же святи́телю Макси́му изрекла́ еси́!/ При́сно у́бо, о Богома́ти,/ промышля́й о ста́де Твое́м,/ да, Тя Помо́щницу во всем иму́ще,/ ра́дуемся о Твое́м заступле́нии.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
О Ма́ти Бо́жия и Де́во!/ в моли́тву приво́дим Тебе́/ чудотво́рцев Влади́мирских,/ и́хже предста́тельством/ при́сно покрыва́й нас в житии́ сем,/ сподо́би же и нас невече́рняго дне/ во Ца́рствии Сы́на Твоего́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Согла́сно, Де́во, Тебе́ блажи́м, ве́рнии:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́га на́шего Пресла́вная,/ Присноблаже́нная и Пренепоро́чная,/ еди́на, честне́йшая Херуви́м/ и сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м.

Светилен

Сла́дость А́нгелов, святи́телей ра́дость,/ христиа́н всех Предста́тельнице,/ Де́во Ма́ти Госпо́дня,/ заступи́ нас и изба́ви от ве́чных мук.
Каноны пред иконами Пресвятой Богородицы