Каноны

Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша»

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ангел вопия́ше Тебе́, Де́во Чи́стая: ра́дуйся! Мы же что Ти принесе́м, блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, я́ко яви́ла еси́ нам в сия́ после́дняя времена́ сокро́вище неоску́дное – чудотво́рную ико́ну Твою́ на освяще́ние и исцеле́ние душ и теле́с на́ших.
Ты бу́ди нам утвержде́ние и в беда́х ско́рое заступле́ние, Цари́це Небесе́ и земли́, на Тебе́ наде́емся, непреста́нно моля́ще Твою́ благосты́ню.
Бога́тство духо́вное неиждива́емое дарова́ла еси́ рабо́м Твои́м, Жизнь ро́ждшая, Пренепоро́чная Чи́стая Де́во, ико́ну Твою свяще́нную, ея́же прославле́ние све́тло пра́зднующе, ве́рнии, избавля́емся от вся́ких бед и ско́рбных обстоя́ний.
Свята́я Влады́чице, Пречи́стая Бога на́шего Ма́ти, всех Творца́ неизрече́нно ро́ждшая, моли́ всегда бла́гость Его страсте́й нас изба́вити и оставле́ние грехо́в нам дарова́ти.
Слава: Озари́, всепе́тая Де́во, чи́стшая све́тлостей со́лнечных, слепотству́ющий ум наш ра́зумом и́стиннаго Богове́дения, да не поги́бнем лю́те во гресе́х на́ших: по́мыслы благоче́стия сердца́ на́ша просвети́, да, спа́сшеся Тобо́ю, ра́достно возгласи́м: сла́ва си́ле, сла́ва и милосе́рдию Твоему́, Го́споди, Благоде́телю всеблаги́й.
И ныне: Мо́лим Тя, я́же пре́жде век избра́нная в Ма́терь Го́спода, исцели́ рассла́бленныя грехо́м ду́ши на́ша, оживи́ росо́ю покая́ния серде́чнаго и моли́твы сле́зной, укрепи́ в сердца́х рабо́в Твои́х ве́ру и́стинную и любо́вь нелицеме́рную, да сподо́бимся по́двигом до́брым подвиза́тися, ве́ру непоро́чну соблюсти́, житие́ ми́рно сконча́ти, хваля́ Го́спода: сла́ва долготерпе́нию Твоему́, Спа́се наш.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.
Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дицу, дарова́вшую пречи́стый о́браз Свой в по́мощь и Боже́ственное заступле́ние святе́й оби́тели сей от враг ви́димых и неви́димых.
Богонача́льным манове́нием свята́я ико́на Твоя, Влады́чице, от лет дре́вних храни́мая, ны́не, я́ко ча́ша, благода́ть Твою́ оби́льно излива́ющая, есть достоя́ние оби́тели Твоея́, те́мже благоче́стно прославля́юще Тя, Богоро́дице, досто́йно велича́ем.
Не оста́ви нас, Богоро́дице, нечи́стыми страстьми́ вла́ятися, не оста́ви в беззако́ниях на́ших поги́бнути, но моля́щихся Тебе житие́ свое́ испра́вити научи́ и Твое́ милосе́рдие воспе́ти досто́йно.
Челове́ков моли́твы и А́нгелов славосло́вие, Влады́чице, прие́млющи, и моего́ убо́гаго не отврати́ моле́ния, скорбь души́ моея́ утоля́ющи, па́че же терпе́ние в ско́рбех при́сно мне подаю́щи.
Слава: Влады́чице Пречи́стая, ели́ка про́сим днесь от Тебе́ прия́ти, сия́ от чудотво́рныя Твоея́ ико́ны нам пода́ждь, и немощно́е наше произволе́ние утверди́, и небе́сных благ жела́ние в сердца́ на́ша всели́.
И ныне: На́шему спасе́нию бу́ди, Богоро́дице, хода́таица и наста́вница, но и теле́сныя ну́жды и боле́зни на́ша исцели́; зане́ малове́рни и нетерпели́ви су́ще, по́мыслом уны́ния в беда́х наших вдае́мся и наипа́че терпе́ния дар у Бо́га проси́ти тре́буем.

Седален

Я́ко вои́стину Боже́ственное украше́ние Це́ркви и зало́г ми́лости Твоея́ к христоимени́тым лю́дем ико́на Твоя́, Богоро́дице Дево, показа́ся: всяк бо, с ве́рою к ней приходя́й, в неду́зех исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние, в беда́х вспоможе́ние от Тебе́ ско́ро прие́млет, всеми́лостива бо су́щи, ми́лости Твоея́ исто́чник в чудотво́рнем о́бразе Твое́м нам зде явля́еши, да сла́вим и́мя Твое́ преблагослове́нное во ве́ки.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.
И́же в беда́х су́щии челове́цы, ве́дите, я́ко близ вас избавле́ние ве́рное обрета́ется, а́ще то́кмо с ве́рою сие́ призыва́ти бу́дете, си́це глаго́люще: о, Влады́чице, помози́ и прости́ нас гре́шных, о нас милосе́рдовавши.
Ве́мы, Влады́чице, ве́мы, я́ко ве́ры испо́лненная моли́тва Тобо́ю не отщети́тся; но сицевы́я ве́ры ле́ности ра́ди на́шея не стяжа́хом, а́ще и стяжа́ти возжеле́хом. Те́мже и вопие́м: ве́руем, Пречи́стая, помози́ на́шему малове́рию.
Широ́кий пу́ть жития́ зле возлюби́хом, Богоро́дице, к поги́бели сы́ны своя́ влеку́щий и ве́ру их сокруша́ющий; но пред свято́ю Твое́ю ико́ною предстоя́ще, покая́ние о сем прино́сим и по́мощи Твоея́ смире́нно про́сим, во е́же на путь спасе́ния обрати́тися.
Е́же ко вре́менному житию́ потре́бное вма́ле поле́зно есть, но па́че сих о су́хости серде́ц на́ших воспла́чем, о бра́тие, и исцеле́ния страсте́й на́ших проси́ти потщи́мся, грехо́вное житие́ свое́ ока́явше и го́рних даро́в те́пле возжеле́вше.
Слава: Я́дом страсте́й извраще́на ми душа́, и но́зе мои́ по пути́ спасе́ния ходи́ти не возмо́гут, а́ще не Твоим, Пречи́стая, предста́тельством благода́тную обря́щу по́мощь, во е́же на путь пра́вый устреми́ти души́ моея́ ше́ствие.
И ныне: Це́рковь, в не́йже ико́на Твоя́ пребыва́ет, Богоро́дице, враче́бница неду́гов теле́сных и душе́вных явля́ется, ве́ры же учи́тельница и неве́рия я́вная обличи́тельница.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.
Люде́й мольбы́ и славосло́вия, пред чудотво́рным Твои́м о́бразом и на вся́ком ме́сте возноси́мыя, благоутро́бно, Влады́чице, приими́, и, у́зами Твоея́ любве́ ду́ши на́ша проро́чески связа́вши, сия́ в Небе́сное привлецы́ Ца́рство, и та́мо Твоему́ лицу́ поклони́тися сподо́би.
Благоче́стно отвсю́ду, о Богома́ти, к чудотво́рней ико́не Твоей притека́ющим и усе́рдно покланя́ющияся ми́лостей Твои́х и щедро́т не лиша́еши, от бед сия́ спаса́еши, от неду́г избавля́еши, ду́хи лука́выя от ни́х прогоня́еши, утеше́ние же и здра́вие всем подаю́щи, яко всеблага́я.
К Твоей, Де́во, прибега́ем бла́гости, и о́чи серде́ц на́ших к Тебе́, Чи́стая, возво́дим: не пре́зри воздыха́ний на́ших моли́твенных, но бу́ди нам покро́в и помо́щница в день су́дный.
Освяще́ние, здра́вие и спасе́ние душа́м и телесе́м на́шим, Ма́ти Бо́жия, от святы́я Твоея́ ико́ны подае́ши, е́йже благоче́стно покланя́емся и усты́ и се́рдцем благогове́йно сию́ целу́ем, Твоя́ чудеса́ и неисче́тную ми́лость к христиа́нскому ро́ду при́сно сла́вяще.
Слава: Изве́стная ве́рных еси́ помо́щница и вся́ких благ пода́тельница, Пречи́стая Де́во, ико́ною бо Твое́ю чудотво́рною неисче́тныя ми́лости прося́щим подае́ши и вся спаса́еши, и́же Тебе́ ве́рно вопию́т от души́: поми́луй и спаси́ нас, Влады́чице.
И ныне: Ма́ти Бо́жия всеблага́я, милосе́рдых щедро́т Твои́х не лиши́ нас, обнища́вших во гресе́х, и от че́люстей мы́сленнаго во́лка исхити́ ду́ши на́ша, да не поги́бнем до конца́, но прино́сим при́сно плоды́ покая́ния Бо́гу.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
О, пресла́вных чуде́с Твои́х, Влады́чице, и мно́гаго Твоего́ к челове́ком сострада́ния: еди́ным бо прикоснове́нием к ико́не Твоей немощны́я врачу́еши, и издале́че, в со́ниих и виде́ниих, к ней тре́бующих Твоего́ заступле́ния призыва́еши.
Вода́ освяще́нная и еле́й от лампа́ды ико́ны Твоея́ святы́я неду́ги неисце́льныя, Богоро́дице Де́во, врачу́ют и о́ныя с ве́рою прие́млющим во исцеле́ние и спасе́ние быва́ют; сего́ ра́ди Тя, Цели́тельницу, ублажа́ем, и чудеса́ Твоя́, от ико́ны Твоея́ явле́нная и присноявля́емая, сла́вим.
Расто́ргни плени́цы на́ших грехопаде́ний, изба́ви от ро́ва стра́стнаго жития́, и да́руй свобо́ду рабо́м Твои́м, Богоро́дице, да сконча́ем про́чее живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии, упова́юще насле́дити ве́чную сла́ву.
Зря́ще на Твою́, Богороди́тельнице, ико́ну, мо́лим Тя, яко Ма́терь Све́та незаходи́маго, отжени́ от нас мрак страсте́й Того́ све́тлостию, да, просве́щшеся, воспое́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Слава: Ты ти́хое обурева́емым, Богоро́дице, приста́нище, Ты ра́дость печа́лию погруже́нным, боля́щим Ты исцеле́ние и покро́в всем, к Тебе́ прибега́ющим, Влады́чице, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.
И ныне: Тя, Богоневе́сто Чи́стая, недосто́йнии раби́, сла́вим, лобыза́юще бре́нными устны́ о́браз Твой святы́й, и Тебе́ мо́лимся со слеза́ми: спаси́ нас от лю́тых грехопаде́ний, да изба́вимся от ве́чныя му́ки.

Кондак, глас 6

Бысть чре́во Твое́ свята́я Трапе́за, иму́щая Небе́снаго Хле́ба, Христа́ Бо́га на́шего, от Него́же всяк яды́й не умира́ет, я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Икос

Ка́ко отве́рзу бре́нная уста́ и воспою́ Небо одушевле́нное, Де́ву Мари́ю, от Нея́же нам возсия́ Со́лнце мы́сленное, Христо́с, просвеща́яй вся́каго челове́ка? Недоуме́ет бо ум мой, безгла́сием язы́к связу́ется. Но к чуде́с вино́вней Тоя́ ико́не зря́ще, а́нгельски воспое́м, глаго́люще: ра́дуйся, неистощи́мое сокро́вище благода́ти; ра́дуйся, чуде́с неизсле́димая пучи́но. Ра́дуйся, всем ве́рным Боже́ственное услажде́ние; ра́дуйся, скорбя́щим всера́достное весе́лие. Ра́дуйся, оби́димым ско́рое избавле́ние; ра́дуйся, в жите́йстем мо́ри спаси́тельное окормле́ние. Ра́дуйся, обурева́емым страстьми́ ти́хое приста́нище; ра́дуйся, ору́жие, во бра́ни мы́сленней проти́вныя поража́ющее. Ра́дуйся, мо́лние, попаля́ющая диа́вола; ра́дуйся, врачевство́, боле́зни вся́ исцеля́ющее. Ра́дуйся, ми́ро благово́нное всему́ миру́; ра́дуйся, горо́, вся осене́нная Божество́м. Ра́дуйся, Де́во, всех благи́х вино́вная ве́рным; ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.
Неисповеди́мое чуде́с мо́ре ве́мы Тя, Богоро́дице, па́че бо ума́ и сло́ва о́ными Ты просла́вилася еси́. Тем ны́не, я́ко Ма́терь Бо́жию, в пе́снех Тя сла́вим, раби́ Твои́, благода́рственно.
Живоно́сный исто́чниче, Богоро́дице Де́во, зно́ем страсте́й пали́мую мою́ ду́шу напои́ благода́тными струя́ми Сы́на Твоего́, и услади́ го́ресть се́рдца моего́ зре́нием свята́го о́браза Твоего́.
Непосты́дную предста́тельницу нам дарова́, ико́ну Ма́тери Своея́, и́же Ея́ зря́ще, весели́мся и уми́льно зове́м: помози́, Влады́чице, всем, и от всех злых спаси́, и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.
Тобо́ю вси спаса́емся и от нахожде́ний диа́вольских свобожда́емся. Тя Бог показа́ нам засту́пницу и Твою́ честну́ю ико́ну нам дарова́, Е́йже вопие́м: Влады́чице, помози́, и от всех злых челове́к спаси́, и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.
Слава: Не умолчи́м, Влады́чице, чудеса́ Твоя́, я́ко Свое́ю честно́ю ико́ною всех спаса́еши и стра́ждущих от бед избавля́еши, неду́жным цельбы́ подае́ши, и нас от всех злых спаси́ и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.
И ныне: Пе́ние от недосто́йных раб приими́, Ма́ти Христа́ Бо́га, и не отри́ни мене́ от Своего́ пречи́стаго лица́, но спаси́ от злых всех и Ца́рствию Небе́сному сподо́би.

Песнь 8

Ирмо́с: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.
Прииди́те, вси ве́рнии, воспое́м Пречи́стую Де́ву Мари́ю и честно́му Ея́ о́бразу поклони́мся, вопию́ще от се́рдца: ра́дуйся, Гаврии́лово благове́щение; ра́дуйся, Царя Христа́ восприи́мши и на руку́ Свое́ю держа́, я́ко со́лнце. Того́ моли́, Чи́стая, от злых спасти́ ду́шу мою́.
Боже́ственныя Твоея́ ико́ны свято́е явле́ние, я́ко со́лнце, возсия́ в сердца́х, луча́ всечестна́я просвеща́ет све́том Свои́м всех, вопию́щих Ей: ра́дуйся, блага́я на́ша предста́тельнице и ско́рая помо́щнице, славосло́вящих Тя, Пречи́стая, поми́луй нас.
Правове́рно чту́щи Тя, Цари́цу всех Бо́га, и Твое́й чу́дней ико́не святе́й лю́безно покланя́юся, вопию́щи: о, Бо́жия Ма́ти, спаси́ от клеветы́ злых челове́к и изба́ви мя, славосло́вящаго Тя, и поми́луй.
Боже́ственней Твое́й ико́не покланя́емся, Богоро́дице Де́во, прося́ще от Тебе́ вели́кия ми́лости, ю́же да́руй рабо́м Свои́м, еди́на Чи́стая, и от вся́кия зло́бы изба́ви, и славосло́вящих Тя, Пречи́стую, поми́луй.
Слава: Взира́ю на Боже́ственный о́браз Твой, и чту Влады́чню Бо́жию Ма́терь, и взира́ю на подо́бия пречи́стаго Ея́ лица́ зрак, покланя́юся и вопию́: Де́во Богоро́дице, чту́щих Тя, Многопе́тую, во ве́ки сохрани́.
И ныне: Приими́ песнь исхо́дную, Ма́ти Жива́го Бо́га, и спаси́ всех, ве́рно покланя́ющихся святе́й Твое́й и чудотво́рней ико́не и вопию́щих Тебе́, Богороди́тельнице: моли́ся, Пречи́стая, Сы́ну Своему́, поми́ловатися от всех злых.

Песнь 9

Ирмо́с: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.
Богоро́дице Пречи́стая, а́ще и многогре́шни суть лю́дие, в Твой святы́й храм притека́ющии, но я́коже Сын Твой спасе́ния ра́ди гре́шник от небе́с к нам прише́л есть, та́ко и Ты от небе́сных круго́в на моле́ния на́ша при́зри и проше́ний люде́й Твои́х не пре́зри, Всепе́тая.
Да утвержда́ется Правосла́вная ве́ра умноже́нием исцеле́ний от Твоея́ чудотво́рныя ико́ны, о Влады́чице, быва́емых, да прославля́ется в лю́дех Твое́ предста́тельство, па́че же над страстьми́ побе́дою увенча́й на́ша зде возноси́мыя Тебе́ моли́твы.
Твое́й чудотво́рней ико́не, Пречи́стая, покланя́яся и сию́ благогове́йно лобыза́я, о свои́х же грехопаде́ниих ужаса́яся, си́це реку́: а́ще подоба́ет мне их ра́ди ско́рби приима́ти, терпе́ния дар моли́твою Твое́ю мне низпосли́.
Оте́чество наше, Влады́чице, па́че всех стран земли́ чудотво́рными ико́нами Твои́ми просвети́ла еси́, я́же, а́ки зве́зды небе́сныя, нощь земна́го жития́ на́шего освеща́ют и по пути́ пра́вому ходи́ти нас науча́ют.
Слава: Мно́жеству люде́й, се́мо притека́ющему, мно́гая дарова́ния от чудотво́рныя ико́ны Бо́жия Ма́тере подаю́тся, от ни́хже лу́чшее есть, е́же в чу́вство покая́ния приити́ и на дея́ния блага́я устреми́тися. В сем у́бо по́мощь Твою́ яви́ мне, Пречи́стая.
И ныне: По́мощи Богоро́дицы Пречи́стыя, о бра́тие, мно́зи свиде́телие зде обрета́ются, на́шему же нераде́нию обличи́телие, те́мже чудотво́рней ико́не Влады́чицы предстоя́ще, к покая́нию те́плому устреми́м душ на́ших ше́ствие.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неупиваемая Чаша»

О, Премилосе́рдая Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ми́лостивно услы́ши нас: жен, дете́й, матере́й и тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мых, и того́ ра́ди от ма́тере своея́ — Це́ркви Христо́вой и спасе́ния отпа́дающих, бра́тьев и сесте́р и сро́дник на́ших исцели́. О, Ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́ся серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т нас в трезве́нии и целому́дрии. Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы матере́й, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих, жен, о муже́х свои́х рыда́ющих, чад, си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих. И да прии́дет сей вопль наш, моли́твами Твои́ми, ко Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помози́ пройти́ непреткнове́нно возду́шныя мыта́рства, моли́твами Твои́ми изба́ви нас ве́чнаго осужде́ния, да покро́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емые ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неупиваемая Чаша»

Цари́це на́ша Преблага́я, наде́ждо на́ша, Пресвята́я Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных Засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озло́бленных покро́ве. Зри́ше на́шу беду́, зри́ше на́шу скорбь: отвсю́ду искуше́ниями одержи́мы есмы́, а заступа́ющего несть. Ты у́бо Сама́ помози́ нам, я́ко не́мощны, окорми́, я́ко стра́нны, наста́ви нас, я́ко заблу́дших, уврачу́й и спаси́ нас, я́ко безнаде́жных. Не и́мамы ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех ско́рбных и обремене́нных. При́зри на нас, гре́шных и во озлобле́нии су́щих, покры́й нас Честны́м Твои́м Омофо́ром. Да изба́влени бу́дем от зол, обыше́дших нас, наипа́че же пия́нства. Да восхва́лим всегда́ Пресвято́е и́мя Твое́. Ами́нь.
Каноны пред иконами Пресвятой Богородицы