Каноны
Разные

Канон преподобному Паисию Великому об избавлении от мук умерших без покаяния

Память преподобному Паисию Великому совершается 2 июля по новому стилю. Канон взят из старинного канонника, на него ссылается как на поемый за избавление от муки без покаяния умерших в своей книге «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви» авторитетный знаток уставного богослужения епископ Афанасий Сахаров.

Тропа́рь, глас 2‑й

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь, преподо́бне, вся кра́сная, я́же в ми́ре, возненави́де, Христа́ еди́наго возлюби́л еси́, сего́ ра́ди в пусты́ню всели́ся, иде́же сподо́бися Боже́ственнаго посеще́ния, Его́же неудо́бь зре́ти и а́нгельскима очи́ма, паде́, поклони́ся. Вели́кий же Дарода́тель, я́ко Человеколю́бец рече́ к тебе́: не ужаса́йся, возлю́бленный Мой, дела́ твоя́ уго́дна Мне. Се даю́ тебе́ дар: о ко́ем-ли́бо гре́шнице помо́лишися, отпу́стятся ему́ греси́. Ты же в чистоте́ се́рдца твоего́ возгоре́ся, прие́м во́ду и прикосну́ся Неприкоснове́нному, умы́ но́зе Его́ и, во́ду пив, да́ром чуде́с обогати́ся, боля́щия исцеля́ти, бе́сы от челове́к отгоня́ти и гре́шники от му́ки моли́твою свое́ю избавля́ти. О преподо́бне о́тче Паи́сие, молю́ тя, да умо́лиши и о мне, я́коже тебе́ Бог обетова́, и́бо от сих гре́шник пе́рвый аз е́смь, да даст ми Госпо́дь вре́мя покая́ния и прости́т мое́ согреше́ние, я́ко Благи́й и Человеколю́бец, да со все́ми и аз воспою́ Ему́: аллилу́ия. (Два́жды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен. Вся па́че смы́сла, вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, чистото́ю запечатле́нна, и де́вством храни́ма, Ма́ти разуме́ся нело́жна, Бо́га ро́ждши и́стиннаго, Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, глас 6‑й

Пе́снь 1

Ирмо́с: Помо́щник и Покрови́тель бы́сть мне во спасе́ние, Сей ми е́сть Бог, и просла́влю Его́. Бог отца́ моего́ и вознесу́ Его́, сла́вно бо просла́вися.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
И́же вся умудря́ющему Бо́гу моли́ся, преподо́бне о ра́бе свое́м, да отве́рзет ми устне́ недосто́йнии, и двигнет ми язы́к недоуме́нный. Тесноту́ же и худогла́сие, о́тче, разве́рзи благода́тию, и́же в тебе́ Свята́го Ду́ха, к пе́нию чуде́с твои́х.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Начну́ у́бо достохва́льное и душеполе́зное житие́ твое́ от младе́нства. И́же дре́вле Еги́пет вели́каго во проро́цех произнесе́ Моисе́я, и́же к Бо́гу присвоением и вели́кими чудесы́ просла́вися. Та́ко и ны́не втори́цею просла́влен показа́ся Еги́пет, тебе́ ра́ди, о́тче Паи́сие, честны́м и́менем твои́м и мно́гими доброде́тельми обогати́ся, е́же дарова́ тебе́ Госпо́дь, Его́же моли́, да спасе́т душа́ на́ша.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
В Ца́рство Небе́сное вшед у́зким путе́м и приско́рбным по за́поведи Влады́ки своего́ Христа́, преподо́бне о́тче Паи́сие, широ́кий и простра́нный пу́ть возненави́дев, распространьшийся мрак ума́ моего́ отжени́, да возмогу́ ма́лое сие́ моле́ние принести́ в пречестну́ю па́мять твою́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен. Дух сокруше́н пода́ждь ми, Блага́я, смире́нно се́рдце, уму́ же чистоту́ и житию́ исправле́ние и прегреше́нием оставле́ние.
Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ своего́ (назови имя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (трижды с поклонами).
Или́ сия́ катава́сия: Изба́ви от бед рабы́ своя́, преподо́бне о́тче Паи́сие, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (трижды с поклонами).

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утверди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Ти подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Ка́меню ве́ры Петру́ апо́столу уподо́бился еси́, распя́тся ми́рови во всей жи́зни свое́й, преподо́бне Паи́сие, и но́зе свои́ невозвра́тно к небе́сному ше́ствию упра́вил еси́, и го́рняго Иерусали́ма дости́гл, со святы́ми предстоя́ Святе́й Тро́ице, моли́ о мне еди́наго Блага́го Человеколю́бца.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Благочести́ваго ко́рени пресве́тлая о́трасль, тебе́ избра́ Госпо́дь, а́нгел рече́ ма́тери твое́й, сей Бо́гу уго́ден. Ты же от младе́нства крест свой взем, невозвра́тным путе́м Тому́ после́дова, и возраста́ше ле́ты и ра́зумом ку́пно и благода́тию Бо́жиею. Моли́ да́ти ми отпуще́ние грехо́в.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
О, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, кто не удиви́тся Твоему́ человеколю́бию, егда́ прии́де жела́ние преподо́бному и́ноческое житие́ получи́ти к де́ланию за́поведий Твои́х, Твое́ю благода́тию я́ко а́гнец непоро́чен изведеся в пусты́ню, и дости́гл слове́сных ове́ц, и введе́ся к па́стырю блаже́нному Памве, и облече́ся во и́ноческий о́браз, в не́мже утверди́ и мене́ Го́споди, моли́твами преподо́бнаго Паи́сия, к де́ланию за́поведий Твои́х.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен. Лю́тых мя мук, и тмы кроме́шныя и гее́нны, Твои́ми моли́твами свободи́, Де́во, и́маши бо во́лю и си́лу, Го́спода ро́ждшая еди́наго Преблага́го.
Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ своего́ (назови имя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (трижды с поклонами).

Седа́лен, глас 2‑й

Ду́шу связа́в любо́вию Христо́вою, земна́я возненави́дев вся му́дре, водвори́лся еси́, о́тче преподо́бне, в пусты́нях и гора́х, разу́мнаго дре́ва вкуш сла́вне, а́нгельски просия́л еси́. Те́мже и мрак проше́д пло́ти своея́, тму отгна́л еси́ бесо́в Паи́сие, и́нокующым пе́рвый, моли́ Христа́ Бо́га, грехо́в оставле́ние пода́ти, чту́щым любо́вию святу́ю па́мять твою́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен. Ско́рый покро́в и по́мощь и ми́лость покажи́ на ра́бе Свое́м, Чи́стая, и во́лны укроти́ су́етных помышле́ний, и па́дшую ми ду́шу возста́ви, Богоро́дице, вем бо, вем я́ко мо́жеши, ели́ко хо́щеши.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Твой и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди!
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Законострадальческое житие́ от мя́гких ногте́й восприи́м богому́дре Паи́сие, да́же до конца́ пребы́л еси́, я́ко боже́ствен до́блественник вене́ц прия́л еси́ побе́ды от всех Ца́рствующаго, моли́твами свои́ми избавля́ти от му́ки гре́шники, от них же пе́рвый е́смь аз, не забу́ди мене́.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Иму́ще моли́твенника кре́пка блаже́нне Паи́сие, и о́бщника печа́льным, предста́теля и побо́рника и хода́тая благоче́стна, от вся́ких спаса́емся бед, напа́стей и обстоя́ний.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ве́лию суде́б бе́здну име́яй, Той тебе́ рече́: се, бо даю́ ти дар, да все е́же про́сиши от Отца́ Моего́ во и́мя Мое́, да́стся тебе́, о ко́ем ли́бо грешнике помо́лишися, оста́вятся греси́ того́: сего́ ра́ди припа́даю ти, о́тче Паи́сие, име́я бе́здну согреше́ний, да отпу́стит твои́ми моли́твами И́же тебе́ обетова́, я́ко Благ и Человеколю́бец.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен. Глаго́л провещай, егда́ пра́во и́мам суди́тися, Богороди́тельнице, к Своему́ Сы́ну, Пренепоро́чная, да обря́щу Тя тогда́ прибе́жище и заступле́ние держа́внейшее, и мук всех избавля́ющи.
Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ своего́ (назови и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с поклонами).

Пе́снь 5

Ирмо́с: Из но́щи утреннююща, Человеколю́бче, просвети́, молю́ся, и наста́ви мя на повеле́ния Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Посто́м удруча́я те́ло свое́ о́тче Паи́сие, иногда́ по причаще́нии Те́ла и Кро́ви Христо́вы, я́ко а́нгел се́дмьдесят дней без пи́щи теле́сныя пребыва́я, боже́ственную держа́ву неизрече́нную иму́щи, и возмо́гши в себе́ живо́тную содержа́ти си́лу благода́тию Твое́ю, па́че пи́щнаго укрепле́ния, сла́ва держа́ве Твое́й, Го́споди.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Я́ко Иоа́нн Крести́тель у́зким и приско́рбным путе́м ходи́ти произво́лил еси́. Но той на Иорда́не узре́в Зижди́теля своего́, устраши́ся и вопия́ше: не сме́ю приступи́ти се́но огню́. Ты же, о́тче Паи́сие, в пусты́ни иногда́ я́вльшагося Го́спода, не моги́й пречи́стаго лица́ Его́ зре́ти, пад тре́петом одержи́м. Он же ти рече́: не устраша́йся, сию́ пусты́ню наполню постниками тебе́. С ни́миже мо́лим, о́тче, не забу́ди нас, моли́твенник твои́х, поми́лованных бы́ти.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Аз бо в нача́ле моя́ пред Тобо́ю зрю согреше́ния, и о мои́х беззако́ниих молю́ Твое́ милосе́рдие, да простиши и покры́еши благоутро́бием Твои́м мно́жество грехо́в мои́х, и да́ждь ми про́чее жи́зни сея́ вре́мя безгре́шно проводи́ти. Да удо́бь на спасе́ния стезю́ поте́к, безпреткнове́нно к до́брому концу́ дости́гну Твое́ю по́мощию, кроме́ бо Твоея́ по́мощи и наставле́ния ничто́же бла́го соверши́ти, и ми́лость у Тебе́ получи́ти кто мо́жет.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен. Ра́бское приношу́ Ти моле́ние неразу́мный аз, и к Твоему́ прибега́ю благоутро́бному милосе́рдию, не отврати́ мене́, Чи́стая, посра́млена.
Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ своего́ (назови имя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего (покло́н.). Го́споди, поми́луй (трижды с поклонами).

Пе́снь 6

Ирмо́с: Возопи́х всем се́рдцем мои́м к ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, и возведе́ от тли живо́т мой.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Безду́шная тва́рь Иорда́н своего́ Творца́ устыде́ся, вопия́ше: не могу́ Безгре́шнаго омы́ти. Святы́й же ви́де Го́спода, прии́м во́ду, прикосну́ся Неприкоснове́нному, умы́ но́зе Его́. И пив во́ду, и прия́ дар цели́ти неду́ги и прогони́ти от челове́к бе́сы. Сего́ ра́ди и мы припа́даем ти, о́тче, моли́твами твои́ми поми́луй нас от вся́ких бесо́вских наважде́ний.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
По сло́ву Го́спода на́шего Иису́са Христа́, обрето́хом тя, о́тче Паи́сие, вели́кое прибе́жище, и засту́пника и те́пла моли́твенника о гресе́х на́ших. Я́ко же пе́рвее и́нока преста́вльшася, и христиа́нства отчуждившася и во глубину́ а́дову па́губным безверием низведе́ся, и егда́ ощутився притече́ к тебе́, да умо́лиши Всеми́лостиваго. Ще́дрый же Госпо́дь яви́ся тебе́ и глаго́ла: о, уго́дниче Мой, добро́ е́сть Мое́й любви́ подо́бяся, пече́шися о гре́шных, изволяяй му́ки прия́ти за их избавле́ние.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Принесе́ся моли́тва твоя́ и сле́зы к Бо́гу, я́ко благово́нный фимиа́м, и же́ртва непоро́чна и благоприя́тна, и мене́ не забу́ди хода́тайством твои́м ко Пресвяте́й Богоро́дице, сле́зы умиле́ния да́си ми, омы́й грехо́в мои́х бе́здну, изба́ви мя от сме́ртныя глубины́. И не наде́ющымся пода́ждь ве́лию ми́лость, и прости́ им согреше́ния.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Ве́сь недоуме́нием одержи́м е́смь, егда́ прииму́ во уме́ той час стра́шный испыта́ния Судии́ и Бо́га, и пла́чуся и се́тую и рыда́ю, помина́я бе́здну зол мои́х. Те́мже спаси́, Человеколю́бче, моли́твами Твоего́ уго́дника преподо́бнаго Паи́сия, и изба́ви мя му́ки, я́ко Благоутро́бен.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен. От се́рдца стена́ния приноша́ю Ти, Пренепоро́чная, Твое́ прося́ благопребы́тное заступле́ние. Поми́луй всестра́стную ми ду́шу, умилосе́рдися, Ма́ти многоми́лостиваго Бо́га, изба́вити мя Суда́ и езе́ра о́гненнаго.
Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ своего́ (назови и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с поклонами).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к, глас 2‑й.

Жите́йских молв оста́вль, безмо́лвное житие́ возлюби́л еси́, Крести́телю подо́бяся все́ми о́бразы, с ни́мже тя почита́ем, о́тче отце́в Паи́сие.

И́кос

Христо́в глас услы́шав, ше́ствовал еси́ во след Того́ за́поведий, наг жития́ быв, отве́рг попече́ния и вся стяжа́ния и име́ния, и бра́тий свои́х и любве́ ма́тере, богоно́сне Паи́сие, еди́н в пусты́нях Бо́гови бесе́дуя ра́зумом, дарова́ния прия́л еси́, е́же ми посли́ в пе́снех пою́щему, отце́в нача́льниче Паи́сие.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́да нам, но не преда́ждь нас до конца́, отце́в Бо́же.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Мно́гих грехо́в испо́лнен аз, и твоя́ моли́тва я́ко кади́ло благово́нно испра́вися о́тче. Бе́здну грехо́в мои́х потреби́, и буя́ющее мо́ре зла́го жития́ изсуши́, и напое́ние гне́вное отжени́, и целому́дренный ум моли́твами свои́ми утверди́, о́тче Паи́сие.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Наста́вника тя и моли́твенника те́пла иму́щи, и ско́раго помо́щника, я́ко сте́ну тве́рду и забра́ло недви́жимо и воево́ду кре́пка и непобеди́ма мо́лим тя, не забу́ди моли́твенник твои́х, избавля́я от ве́яния печа́ли и наве́т вра́жиих.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
О, чу́до ве́лие, во еди́н от дний седя́щу ти, о́тче Паи́сие, в пеще́ре, бы́сть ти глас глаго́ляй: мир тебе́, возлю́бленному Моему́ уго́днику, ты же возстав со стра́хом, и тре́петом одержи́мь, паде́ поклони́ся и рече́: се, раб Твой, Го́споди. Сего́ ра́ди мо́лим тя, моли́ Человеколю́бца, да спасе́т ду́ши на́ша.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Да́ждь ми Христе́ ра́зум и терпе́ние, е́же не осужда́ти согреша́ющих с киче́нием фарисе́йским, но я́ко мытаре́во покая́ние приими́, и я́ко блу́днаго сы́на, Бо́же, ве́чери Твое́й досто́йна мя яви́, моли́твами преподо́бнаго Паи́сия, и грехо́в проще́ние ми да́руй.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен.Возни́кни, о, стра́стная душе́, возстани окая́нная, бий из глубины́ в пе́рси, и испусти́ слез исто́чники, да тя поми́лует, окая́нную, милосе́рдая Ма́ти Христа́ Бо́га.
Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ своего́ (назови и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с поклонами).

Пе́снь 8

Ирмо́с: Его́же во́и Небе́снии сла́вят и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Благода́рно приноси́мое тебе́ пе́ние сие́ не пре́зри, о́тче Паи́сие, но па́че приими́ и ра́дости духо́вныя испо́лни, да без закосне́ния поклоню́ся твоему́ о́бразу, иде́же е́сть напи́сан, исцеле́ния всем подавающ.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Все преподо́бному житию́ поревнова́в богоуго́дных оте́ц, и́же от ве́ка пожи́вших, о́тче Паи́сие, во смире́нии и по́стничестве Христа́ ра́ди всю жи́знь свою́ му́ченически сконча́л еси́, и от бесо́в нападе́ния мно́го претерпе́л еси́, и сих победи́л. Сего́ ра́ди молю́ тя, о́тче, бу́йство, я́рость и небреже́ние моли́твами твои́ми отри́ни от мене́.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Влады́ко Христе́ Бо́же Всеще́дрый, и́миже ве́си судьба́ми да́ждь ми ненави́дети дея́ния лука́ваго, Ты бо еси́ Бог наш реки́й: проси́те и прии́мете. Да́ждь любо́вь от всея́ души́ моея́, моли́твами преподо́бнаго отца́ Паи́сия, твори́ти во́лю Твою́ спаси́тельную.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Молютися, на мне гре́шнем долготерпи́ Влады́ко, и не посецы́ мене́ я́ко непло́дное дре́во посече́нием сме́ртным во о́гнь отсыла́я, но плодоно́сна мя сотвори́ моли́твами преподо́бнаго умоле́н быва́я, вре́мя покая́ния ми да́ждь, я́ко Человеколю́бец.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен. Струи́ низпосли́ слез и стена́ния от души́, сотвори́ ми, Чи́стая, внегда́ припа́дати к Твоему́ покро́ву, я́ко да обря́щу разреше́ние грехо́в мои́х, Твое́ю моли́твою.
Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ своего́ (назови и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с поклонами).

Пе́снь 9

Ирмо́с: Прии́мшая ра́дость от А́нгела, и ро́ждшая Созда́теля Своего́, Де́во, спаси́ Тебе́ велича́ющия.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Ско́рый помо́щник был еси́ преподо́бне, еще́ в жи́зни сей, иногда́ у преподо́бнаго ста́рца ученику́ в преслуша́нии уме́ршу, и ведену во ад, он же припа́даше прося́, да умо́лиши Всеще́драго о учени́це его́, ты же я́ко ско́рый послу́шник и любви́ храни́тель, наде́жду возложи́ ко Всеще́дрому Бо́гу простре́ся на моли́тву, и Той многоми́лостив и во обетех нело́жный, во́лю к боя́щымся Его́ сотвори́, и моли́тву твою́ услы́ша, изведе́ ду́шу от а́да. Того́ ра́ди и аз недосто́йный, припа́дая молю́ тя, о́тче Паи́сие, моли́твами твои́ми изба́ви мя му́ки и огня́ негаси́маго.
Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.
Бы́вша мя бесо́м смех, челове́ком уничиже́ние, пра́ведным рыда́ние, А́нгелом плач, оскверне́ние возду́ху и земли́ и вода́м. Те́ло окаля́х и ум оскверни́х, па́че сло́ва дея́ньми. Аз враг Бо́гу бых. Увы́ мне, согреши́х, моли́твами преподо́бнаго Паи́сия прости́ мя.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Я́ко впады́й в разбо́йники и уя́звен, та́ко и аз впадо́х от мно́гих грехо́в и уя́звена ми е́сть душа́. К кому́ прибе́гну пови́нный аз? То́кмо к Тебе́, милосе́рдному душа́м Врачу́, приими́ моле́бника те́пла преподо́бнаго Паи́сия, и моли́твами его́ изле́й на мя вели́кую Твою́ ми́лость.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен. Прегреше́нии мои́ умно́жиша, проше́нию и суду́ досто́ин, Чи́стая, припа́дая зову́ Ти: пре́жде конца́ пода́ждь ми очище́ние и умиле́ние, и нра́вом исправле́ние.
Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ своего́ (назови и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Христа́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с поклонами).

Моли́тва:

Страсте́й победи́теля, душа́м помо́щника, о всех моле́бника, всем спасе́ния хода́тая и наста́вника, из глубины́ се́рдца воздыха́я, усе́рдно и пла́менно мо́лим тя, Паи́сие Преподо́бне! Внемли́ и помози́ нам, не отринь и не пре́зри нас, но а́бие услы́ши в смире́нии се́рдца притека́ющих к тебе́. Ты, преподо́бне, к спасе́нию бли́жних приле́жно стремился и мно́гих гре́шников к све́ту спасе́ния приве́л еси́. По́двиги чрезмерные успокоением считал по себе́, пречу́дне, и, любовью ко Го́споду всегда́ горя́, явле́ния Христа́ Спа́са сподо́бился еси́, и Ему́, за люде́й Уме́ршему, любо́вию подража́я, и об отре́кшихся от Христа́ моли́лся еси́. Услы́ши нас, Паи́сие прехва́льне, и́бо недосто́йны есмы́ моли́тися о дарова́нии нам вели́кой ми́лости Госпо́дней, поне́же гре́шны есмы́, и уста́ оскверне́нныя и се́рдца отягощенныя име́ем, и под бре́менем прегреше́ний стра́ждем, и не достига́ет моли́тва на́ша до Го́спода. Сего́ ра́ди помоли́ся за нас мольбо́ю твое́ю кре́пкою и богоприя́тною, святы́й Паи́сие, да изба́влены бу́дут скончавшиеся без покая́ния сро́дники, бли́жния и знаемыя на́ши от му́ки ве́чныя, и моли́тву твою́ во благоволе́нии прии́мет Спас наш и милосе́рдие Свое́ вме́сто до́брых дел их даст им, свободи́т их, ве́руем, от страда́ний и всели́т в селе́ниях пра́ведных, и нас в покая́нии сконча́тися удосто́ит, да просла́вим вку́пе Всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отпу́ст:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и преподо́бнаго отца́ на́шего Паи́сия Вели́каго, и всех ра́ди святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.
Го́споди, поми́луй (три́жды).