Каноны

Канон святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, Чудотворцу

Минея, 9 Мая, Ин кано́н Никола́я

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.
Припев: Святи́телю, о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.
Просвети́ ду́шу и се́рдце, молю́ Ти ся, Светода́вче, тва́ри Соде́телю,/ дар пода́ждь ми воспева́нием пе́ти Твоего́ уго́дника пречестна́го,/ и́мже мир от ско́рби изба́ви.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Небе́сную ты обре́т прему́дрость,/ я́ко тала́нта вруче́ннаго, благоупотреби́л еси́:/ то́ю бо, разори́в противобо́жную лесть,/ умудри́л еси́ лю́ди Боже́ственным уче́нием.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Зачина́ется Преве́чный, и соверше́нный обновля́ется,/ из Отрокови́цы Де́тищ ражда́ется,/ Его́же пропове́дал еси́ во двою́ существу́,/ во еди́ной же Ипоста́си, Богоблаже́нне.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.
Припев: Святи́телю, о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.
Печа́льнии тя обрето́хом кре́пкое утеше́ние,/ помраче́нии – свет, и злых измене́ние и́же скорбьми́ одержи́мии,/ свяще́ннейший о́тче.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Святи́телю Нико́лае, Бо́жия уста́ быв,/ из уст во́лка неприя́зненна лю́ди изба́вил еси́, сла́вне,/ и приве́л еси́ Творцу́ дар, дая́й исцеле́ние всем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Еди́н роди́тися изво́ли пло́тию из Тебе́,/ вы́ше сло́ва сый Сло́во, Богома́ти Пречи́стая,/ избра́вый слугу́ Себе́ и учи́теля наро́дом иера́рха Никола́я.

Седален, глас 1

Пренесе́ние твои́х честны́х моще́й положе́ние нам бысть пра́зднества све́тла,/ святи́телю Госпо́день прехва́льный,/ е́же хва́лим благоче́стно, и ра́достно чту́ще тя све́та незаходи́маго Со́лнца,/ ве́рным добро́то, Нико́лае.

Песнь 4

Ирмос: Неизсле́дный Бо́жий сове́т,/ е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго,/ проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припев: Святи́телю, о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.
Нача́льна, Богогла́се, Све́та Бо́жия прича́стием вторы́й яви́лся еси́,/ сия́нием просвеща́ющ мра́чный,/ я́ко рачи́тель добродете́ли, преизя́щен сла́вою.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Изба́ви ста́до твое́ от грехо́вныя бу́ри, бед же и волн проти́вных,/ вводя́ ны при́сно к приста́нищем безво́лненным,/ спаси́тельными твои́ми моли́твами.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Естество́м несказа́нно Вы́шнего Све́та,/ милосе́рдием пребога́таго ро́ждшая неизрече́нно,/ обнища́вшия ны, Пречи́стая, Бо́жиими да́ры обогати́.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й;/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.
Припев: Святи́телю, о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.
Мно́гим чудотворе́нием кра́сне но́зе стяжа́в,/ всем блага́я благовести́л еси́,/ от вражды́ ве́тхия свобо́дны творя́ Боже́ственным уче́нием,/ спаси́ ны, священнонача́льниче.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Бо́га благоволе́нием на хребе́т морски́й всед/ и со благогове́йными му́жи мно́гу пучи́ну преше́д,/ ко гра́ду Ба́рску прише́л еси́, блаже́нне Нико́лае.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Щит ве́рным, Бо́жия Ма́ти Де́во, Тя вои́стинну сла́вим, а́нгельски зову́ще Ти:/ ра́дуйся, Благослове́нная и Благода́тная, слы́шание и глаго́лание стра́шно/ и ди́вно поко́ище Влады́це тва́ри вся́кия.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.
Припев: Святи́телю, о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.
Лю́ди Бо́жия ко спасе́нию устро́ивый во пло́ти Я́вльшагося мно́гия ра́ди бла́гости,/ пропове́дниче Нико́лае и язы́к учи́телю,/ спаси́ ны наставле́нием твои́м.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Име́вый путь мо́ре и стези́ во́ды,/ умоли́ у Го́спода, е́же нам мо́ре жите́йское преплы́ти без вре́да/ и стезе́ю вод сле́зных дости́гнути Ца́рствие Небе́сное.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Ты дверь Царя́ Небе́с и храм сла́вы Его́, Де́во Всепе́тая,/ отве́рзи нам две́ри милосе́рдия/ и введи́ ны моли́твами Твои́ми в жили́ща Небе́сныя сла́вы.

Кондак, глас 3

Взы́де, я́ко звезда́, от восто́ка до за́пада/ твоя́ мо́щи, святи́телю Нико́лае,/ мо́ре же освяти́ся ше́ствием твои́м,/ и град Ба́рский прие́млет тобо́ю благода́ть:/ нас бо де́ля яви́лся еси́ чудотво́рец изя́щный,/ преди́вный и ми́лостивый.

Икос

Воспои́м ны́не святи́теля пе́сньми, Ми́рским лю́дем па́стыря и учи́теля,/ да моли́твами его́ просвети́мся:/ сей бо яви́ся чист весь, нетле́нен ду́хом,/ Христу́ принося́ же́ртву непоро́чну, чи́сту, Бо́гу благоприя́тну,/ я́ко святи́тель, очище́н и душе́ю и те́лом./ Те́мже сый и́стинно Це́ркви предста́тель и побо́рник сея́/ и чудотво́рец изя́щен, преди́вен и ми́лостив.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии,/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Припев: Святи́телю, о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.
Веще́й су́етством всему́ уму́ челове́ческому обуя́вшу,/ я́ко со́лию, даждь цельбу́ сло́вом твои́м и пе́ти Го́сподеви научи́:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
О, пресла́вная твоя́ чудеса́, я́же сотвори́л еси!/ Неду́ги бо исцеля́еши и бед избавля́еши, всем вопи́ти повелева́я Го́сподеви:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: На́шему смире́нию Засту́пница и стена́, Богороди́тельнице Чи́стая, Ты еси́./ И́же раби́ Твои́ су́ще, всегда́ вопие́м Го́сподеви:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Припев: Святи́телю, о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.
Возра́сл еси́, я́ко цвет благоуха́нен, ми́рския земли́, сла́вне,/ всем принося́ благоуха́нныя вони́, целе́бныя да́ры хва́лящим тя и пою́щим:/ Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Иска́павый Бо́жия благода́ти сла́дость, я́ко гора́ ма́сличная еле́й,/ мо́ре име́л еси́ путь, безбе́дствен благода́тию Го́спода, Ему́же сла́дце зове́м:/ Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Лико́в преми́рных со удивле́нием ражда́еши и пребыва́еши при́сно Де́ва:/ Сло́во бо родила́ еси́, Челове́ка бы́вша непрело́жна Божество́м,/ Ему́же вси пое́м:/ Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, ду́хом просвеща́ем,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.
Припев: Святи́телю, о́тче Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с.
Па́мять твоя днесь прино́сит пра́зднество,/ апо́стольский лик и му́ченический собо́р ра́дуется и пра́веднии ду́си,/ ве́рнии же тя пе́сньми сла́вим, вопию́ще:/ от всех скорбе́й, святи́телю Христо́в, изба́ви ны.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Пресла́вная па́мять твоя́ нам возсия́,/ све́тло просвеща́ющи ве́рныя, святи́телю Христо́в Нико́лае му́дре./ Те́мже мо́лим тя: помяни́ всех нас/ и от проти́вныя напа́сти вся́кия моли́твами твои́ми изба́ви.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Умертви́ на́ша плотски́я стра́сти и по́хоти, Богороди́тельнице Чи́стая,/ уста́ви и страсте́й на́ших бу́рю, утоли́ волне́ние помысло́в,/ укрепи́, Благослове́нная Пречи́стая, сердца́ ве́рно чту́щих Тя, Засту́пницу.

Светилен

Вели́ка чудеса́ твоя́, пресвяты́й Нико́лае,/ я́ко яви́лся еси́ во сне богому́дрому Константи́ну/ и три во́ины спасл еси́, без вины́ на смерть осужде́нныя./ Та́ко и нас спаси́ от напра́сныя и ве́чныя сме́рти,/ пресвяты́й Нико́лае, святи́телю Госпо́день

На каждый день