Каноны

Канон святому пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Канон святаго, глас 2.

Песнь 1.

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ / фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, / вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть: / препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Крести́телю и Предте́че Христо́в, / погружа́емый всегда́ сластьми́ теле́сными ум мой упра́ви / и во́лны страсте́й укроти́, / я́ко да в тишине́ Боже́ственней быв, песносло́влю тя.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Недоуме́нным просвети́вся просвеще́нием, / я́ко многосве́тлая звезда́, мы́сленному Восто́ку предте́кл еси́, / И́мже озари́тися се́рдцу моему́, Крести́телю, моли́, / омраче́нному все́ми бесо́вскими приложе́нии.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. В реце́ бе́здну иногда́, Всему́дре, погрузи́л еси́, / пото́п содева́ющую благода́тию всего́ преступле́ния. / Но молю́ся, пото́ки, блаже́нне, мои́х прегреше́ний изсуши́, / Боже́ственным хода́тайством твои́м.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Чи́стыя Де́вы, Бо́га воплоти́вшия, / сро́дник был еси́, блаже́нне Предте́че, / с Не́ю же тя чтим и мо́лим, / и́же в Боже́ственнем хра́ме твое́м ны́не живу́ще, / хра́мы и нас сотвори́ Ду́ха Свята́го.

Песнь 3.

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в, / разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, / возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: / несть свят, я́коже Бог наш, / и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Исцели́ стру́пы души́ моея́ / и ум мой, омраче́нный небреже́нием, / озари́ Боже́ственным твои́м хода́тайством, Госпо́день Предте́че, / и вся́каго изба́ви мя сопроти́внаго обстоя́ния, молю́ся.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Непло́дствие разреши́л еси́ ро́ждшия, / роди́вся Бо́жиим промышле́нием, прему́дре проро́че; / непло́дное у́бо се́рдце мое́ / плодоно́сно ны́не соде́лай, Госпо́день Предте́че, хода́тайством твои́м, / доброде́телей приноси́ти прозябе́ния.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Любо́вию твое́ю созида́ющаго Боже́ственный дом, / вы́шняго жития́ улучи́ти моли́, / и́же ве́рою храму твоему́ служа́щия, / хра́мы Ду́ха Боже́ственнаго сотвори́, / Крести́телю и Предте́че, хода́тайствы твои́ми.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Веселя́шеся Предте́ча, в ложесна́х носи́м ма́терних, / и покланя́шеся Го́споду, носи́му в ложесна́х Благода́тныя, / Его́же моли́ от вся́кия ско́рби изба́вити мя.
Го́споди, поми́луй, трижды.

Седален, глас 8.

Заха́риин глас све́тло разреши́ / Словесе́ глас ро́ждься, Предте́ча, / и зако́на непло́дие всем показа́, зовы́й: / пока́йтеся, су́щии на земли́, / се бо прии́де и яви́ся Иису́с, / вся хотя́ изба́вити от пе́рвыя кля́твы, просвеща́я Креще́нием. / Вои́стинну чу́до пресла́вно!
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Глас 4.
Я́коже со́лнце све́тло, из чре́ва Елисаве́ти возсия́ нам Заха́риин сын, / и о́тчее разреши́ безгла́сие́, / и всем лю́дем в дерзнове́нии мно́зе, испра́вите, – вопия́, – путь Госпо́день, / и́бо Той свободи́т и спасе́т к Нему́ притека́ющия. / Его́же пропове́дал еси́, Иоа́нне, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Богородичен:
Обнови́ла еси́, Чи́стая, Бо́же́ственным Рождество́м Твои́м / истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́ / и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния. / Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Песнь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни А́нгел, / но Сам, Го́споди, вопло́щся, / и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка. / Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Прекло́ншему небеса́ и челове́ком бесе́довавшу, / главу́ приклони́л еси́ десни́цею твое́ю, пребога́те; / е́юже мя соблюди́, / во смире́нии соблюда́я се́рдце мое́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Пусты́ня тебе́ граждани́на непрохо́дная имя́ше, блаже́нне Предте́че, / те́мже вопию́ ти: / пу́сту вся́каго Боже́ственнаго дея́ния бы́вшу, / ду́шу мою́ снабди́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Зако́н Боже́ственный управля́я, / беззако́нно закла́н был еси́. / Те́мже молю́ся тебе́: / беззако́ннующа мя всегда́ / и прельща́ема бесо́вскими прельще́ньми испра́ви.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Созда́в себе́ храм Влады́це Царю, / к Боже́ственным селе́нием ны́не преше́л еси́, Предте́че, / и́хже получи́ти моли́, тебе́ пресвяты́й дом Воздви́гшаго.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. При́зри на мя неду́гующаго, Всенепоро́чная, / и разреши́ стра́сти моя́ лю́тыя и неудобоисце́льныя, / я́ко да велича́ю Тя, / возвели́чившую все челове́чество.

Песнь 5.

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих, / спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой, / к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, / просвети́ мя сия́нием Твои́м, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
В тече́ниих Иорда́нских струю́ нетле́ния, / Предте́че, крести́в Христа́, моли́, / истека́ния страсте́й мои́х изсуши́ти, / и пото́ки сла́достныя насле́довати, / и пра́ведных кра́снаго ра́дования.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Уже́ рыда́ю, и содрага́юся стра́хом, / и недоуме́нием всегда́ содержи́мь есмь, / помышля́я моя́ соде́ланная / и бу́дущий суд ужа́сный, Благоутро́бне Го́споди, / пощади́ мя Твоего́ Крести́теля мольба́ми.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Законополага́яй лю́дем спасе́ние, / в раска́янии Предте́че, прегреше́ний бы́вшее, / посреде́ зако́на и благода́ти стал еси́. / Сего́ ра́ди мо́лим тя: / образми́ покая́ния нас просвети́.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Даждь ми вре́мя покая́ния, / уны́нно преше́дшее все ижди́вшему, Благоде́телю, / име́я на сие́ моля́щаго Тя, Сло́ве, / Иоа́нна вели́каго, Предте́чу и покая́ния всеми́рнаго пропове́дника.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Наве́ты и ловле́нии льсти́ваго умертви́хся, Влады́чице Всенепоро́чная, / оживи́ мя, я́же ро́ждшая Живо́т всех, Богоро́дице, ипоста́сный, / да Тя пою́ благоче́стно Всенепоро́чную.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, / неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: / от тли, Бо́же, мя возведи́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Глас Сло́ва пропове́давый, / всех гла́сы восприе́м, / проси́ грехо́в проще́ние дарова́ти / ве́рою пою́щим тя.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Сокруше́ние души́ моея́ исцели́, / и грехо́в бре́мя разреши́, / и па́че наде́жды спаси́ мя моли́твами твои́ми, / блаже́нне Предте́че.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Иису́са, Его́же руко́ю твое́ю крести́л еси́, Предте́че, моли́, / руки́ мя изба́вити греха́, / взима́юща к Нему́ ру́це при́сно, всесла́вне.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Дрема́нием ле́ностным одержи́мь есмь, / сон грехо́вный тяготи́т се́рдце мое́: / Твои́м, Пречи́стая, бде́нным хода́тайством, / воздви́гни и спаси́ мя.
Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак, глас 3.

Пре́жде непло́ды днесь Христо́ва Предте́чу ражда́ет, / и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества: / Его́же бо проро́цы пропове́даша, / на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в, / яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Икос:

Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу, / его́же свяще́ннику Елисаве́ть роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без се́мене: / Христо́с бо еди́н вмести́лище про́йде непроходи́мо без се́мене. / Иоа́нна непло́ды роди́, без му́жа же сего́ не роди́, / Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва роди́ Чи́стая. / Но Безсе́менному яви́ся от непло́дныя проро́к и пропове́дник, вку́пе и Предте́ча.

Песнь 7.

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля / высо́к пла́мень вознесло́ есть. / Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, / Сый благослове́н и препросла́влен.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Из ко́рене секи́рою твоего́ покая́ния / исто́рг я́звы стра́стнаго се́рдца моего́, / всади́, Предте́че, Боже́ственное безстра́стие / и страх чисте́йший Бо́жий, / вся́кия зло́бы отчужда́ющий мя.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Во струя́х Иорда́нских, я́ко крести́л еси́ / покрыва́ющаго вода́ми превы́спренняя Го́спода, / Того́ моли́ во́ду дарова́ти Боже́ственнаго умиле́ния / при́сно очи́ма мои́ма, сла́вный Предте́че.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. И́же ми́ру взе́млющаго грех, / А́гнца Бо́жия, Предте́че, пропове́дав, / Того́ моли́ от ко́злищ ча́сти яви́ти мя чу́жда, / и десны́м Его́ овца́м и мене́ сочета́ти, сла́вне.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Непло́дная утро́ба нося́ше Тя, Де́во, / во чре́ве носи́вшую Сло́во воплоще́нно, / Его́же Боже́ственными взыгра́нии вели́кий Предте́ча, / непло́дныя всесвяты́й плод, / позна́ ра́дуяся и поклони́ся.

Песнь 8.

Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, / Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, / ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Даждь десни́цу мне, на земли́ лежа́щему, Предте́че, / и́же десни́цу просте́р и омы́л еси́ вода́ми Нескве́рнаго: / и изба́ви мя скве́рны теле́сныя, / всего́ мя очища́я покая́нием, и спаси́ мя.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Иму́щи, душе́, вре́мя пока́ятися, / ле́ности тяжча́йший сон оттряси́ / и спе́шно побди́, вопию́щи Влады́це твоему́: / Милосе́рде, уще́дри мя, / Крести́теля Твоего́ мольба́ми.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Пото́цы страсте́й и во́ды зло́бы / до души́ моея́ внидо́ша, блаже́нне Предте́че, / потщи́ся ско́ро изъя́ти мя, / и́же ре́чными струя́ми измы́в / безстра́стия тиша́йшую пучи́ну.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Увы́ мне, мно́га зла сотво́ршему! / Увы́ мне, еди́ному прогне́вавшему Бо́га Преблага́го! / Крести́телю Христо́в, помози́ ми, / и пода́ждь прегреше́ний мои́х разреше́ние, / и долго́в мои́х отсече́ние твои́ми хода́тайствы.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Вы́шняго Бо́га пло́тию ро́ждшая, / от гно́я мя возста́ви страсте́й, оскорбля́ющих мя: / и лю́те всего́ обнища́вша, / Боже́ственными обогати́, Пречи́стая, доброде́тельми, / я́ко да воспою́ Тя спаса́емь.

Песнь 9.

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, / вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся, / омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная. / Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Ка́ла мя изба́ви грехо́внаго, Го́споди, / Безгре́шне Еди́не и Многоми́лостиве, / Крести́теля мольба́ми, / и́же Тебе́ пропове́давый всему́ ми́ру А́гнца Бо́жия, / взе́млющаго челове́ков грехи́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Я́ко ши́пок благово́нен, я́ко благоуха́нный кипари́с, / я́ко неувяда́емый крин, я́ко ми́ро че́стно / име́яй тя, Госпо́день Предте́че, / мои́х дел злосмра́дия избавля́юся моли́твами твои́ми, / притека́я к покро́ву твоему́.
Припев: Святы́й вели́кий Иоа́нне Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.
Непло́дствовати мя непло́дными де́лы, всеблаже́нне, сотвори́, / доброде́телей благопло́дие при́сно принося́ща, / ча́до мя Госпо́дне творя́, / и прича́стника Боже́ственному Ца́рствию, / и святы́х собо́ру купножи́теля.
Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Нам лю́бящим тя, любо́вию почита́ющим, / и в Боже́ственнем хра́ме твое́м лику́ющим, / даждь с небесе́ разреше́ние лю́тых, Предте́че Госпо́день, / и жития́ исправле́ние, и прегреше́ний избавле́ние.
И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Носи́му во утро́бе Богома́терни, вся нося́щему ма́нием, / поклони́лся еси́, проро́че: / с Не́юже моли́ смире́нней спасти́ся души́ мое́й, / во мно́гая впа́дающей по вся дни согреше́ния.

Светилен, глас 4:

Предте́чу Иоа́нна, и крести́теля Спа́сова, / во проро́цех проро́ка и пусты́ни воспита́ние, / Елисаве́тино рожде́ние восхва́лим вси.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Богородичен:
Сла́дость А́нгелов, скорбя́щих ра́дость, / христиа́н предста́тельница, Де́во Ма́ти Госпо́дня, / заступи́ нас, и изба́ви ве́чных мук.

Молитва:

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́ недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия беды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́; аз бо есмь верте́п злых дел, отню́дь не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю; пригвожде́н бо есть ум мой земны́м ве́щем, что сотворю́, не вем, и к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех, и́бо ты сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия. Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ от ны́не, в пе́рвыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чи́стоты учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя па́дшагося мно́гими грехи́, обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́, креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно. Очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, во Ца́рствие Небе́сное, ами́нь

На каждый день