Псалтырь

Кафизма двенадцатая

Псалом 85

Моли́тва Дави́ду.
1 Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. 2 Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. 3 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воззову́ весь день. 4 Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. 5 Я́ко Ты, Го́споди, благ и кро́ток, и многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. 6 Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вонми́ гла́су моле́ния моего́. 7 В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. 8 Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. 9 Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, 10 я́ко ве́лий еси́ Ты, и творя́й чудеса́, Ты еси́ Бог еди́н. 11 Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пойду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. 12 Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: 13 я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. 14 Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. 15 И Ты, Го́споди Бо́же мой, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпели́вый, и многоми́лостивый и и́стинный, 16 при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́, и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. 17 Сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Псалом 86

1 Сыно́м Коре́овым, псало́м пе́сни.
2 Основа́ния eго́ на гора́х святы́х; лю́бит Госпо́дь врата́ Сио́ня па́че всех селе́ний Иа́ковлих. 3 Пресла́вная глаго́лашася о тебе́, гра́де Бо́жий. 4 Помяну́ Раа́в и Вавило́на ве́дущым мя, и се иноплеме́нницы, и Тир, и лю́дие Ефио́пстии, си́и бы́ша та́мо. 5 Ма́ти Сио́н рече́т: челове́к, и челове́к роди́ся в нем, и Той основа́ и́ Вы́шний. 6 Госпо́дь пове́сть в писа́нии люде́й, и князе́й сих бы́вших в нем. 7 Я́ко веселя́щихся всех жили́ще в тебе́.

Псалом 87

1 Песнь псалма́ сыно́м Коре́овым, в коне́ц, о маеле́фе е́же отвеща́ти, ра́зума Ема́ну Изра́ильтянину.
2 Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. 3 Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, 4 я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. 5 Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, 6 в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. 7 Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. 8 На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. 9 Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. 10 О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. 11 Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? 12 Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? 13 Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? 14 И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. 15 Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? 16 Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. 17 На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, 18 обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. 19 Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.
Слава:

Псалом 88

1 Ра́зума Ефа́ма Изра́ильтянина.
2 Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми. 3 Зане́ рекл еси́: в век ми́лость сози́ждется, на небесе́х угото́вится и́стина Твоя́. 4 Завеща́х заве́т избра́нным мои́м, кля́хся Дави́ду рабу́ Моему́: 5 до ве́ка угото́ваю се́мя твое́, и сози́жду в род и род престо́л твой. 6 Испове́дят небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину Твою́ в це́ркви святы́х. 7 Я́ко кто во о́блацех уравни́тся Го́сподеви? Уподо́бится Го́сподеви в сыне́х Бо́жиих? 8 Бог прославля́емь в сове́те святы́х, ве́лий и стра́шен есть над все́ми окре́стными Его́. 9 Го́споди Бо́же Сил, кто подо́бен Тебе́? Си́лен еси́, Го́споди, и и́стина Твоя́ о́крест Тебе́. 10 Ты влады́чествуеши держа́вою морско́ю: возмуще́ние же волн eго́ Ты укроча́еши. 11 Ты смири́л еси́ я́ко я́звена го́рдаго, мы́шцею си́лы Твоея́ расточи́л еси́ враги́ Твоя́. 12 Твоя́ суть небеса́, и Твоя́ есть земля́, вселе́нную и исполне́ние ея́ Ты основа́л еси́. 13 Се́вер и мо́ре Ты созда́л еси́, Фаво́р и Ермо́н о и́мени Твое́м возра́дуетася. 14 Твоя́ мы́шца с си́лою: да укрепи́тся рука́ Твоя́, и вознесе́тся десни́ца Твоя́. 15 Пра́вда и судьба́ угото́вание престо́ла Твоего́: ми́лость и и́стина предъи́дете пред лице́м Твои́м. 16 Блаже́ни лю́дие ве́дущии воскликнове́ние: Го́споди, во све́те лица́ Твоего́ по́йдут, 17 и о и́мени Твое́м возра́дуются весь день, и пра́вдою Твое́ю вознесу́тся. 18 Я́ко похвала́ си́лы их Ты еси́, и во благоволе́нии Твое́м вознесе́тся рог наш. 19 Я́ко Госпо́дне есть заступле́ние, и Свята́го Изра́илева Царя́ на́шего. 20 Тогда́ глаго́лал еси́ в виде́нии сыново́м Твои́м, и рекл еси́: положи́х по́мошь на си́льнаго, вознесо́х избра́ннаго от люде́й Мои́х, 21 обрето́х Дави́да раба́ Moeгó, еле́ем святы́м Мои́м пома́зах eго́.
22 И́бо рука́ Моя́ засту́пит eго́, и мы́шца Моя́ укрепи́т eго́, 23 ничто́же успе́ет враг на него́, и сын беззако́ния не приложи́т озло́бити eго́: 24 и ссеку́ от лица́ eго́ враги́ eго́, и ненави́дящыя eго́ побежду́. 25 И и́стина Моя́ и ми́лость Моя́ с ним, и о и́мени Мое́м вознесе́тся рог eго́, 26 и положу́ на мо́ри ру́ку eго́, и на река́х десни́цу eго́. 27 Той призове́т Мя: Оте́ц мой еси́ Ты, Бог мой и засту́пник спасе́ния моего́. 28 И Аз пе́рвенца положу́ eго́, высока́ па́че царе́й земны́х: 29 в век сохраню́ eму́ ми́лость Мою́, и заве́т Мой ве́рен eму́, 30 и положу́ в век ве́ка се́мя eго́, и престо́л eго́ я́ко дни́е не́ба. 31 А́ще оста́вят сы́нове eго́ зако́н Мой, и в судьба́х Мои́х не по́йдут, 32 а́ще оправда́ния Моя́ оскверня́т, и з́аповедей Мои́х не сохраня́т, 33 посещу́ жезло́м беззако́ния их, и ра́нами непра́вды их, 34 ми́лость же Мою́ не разорю́ от них, ни преврежду́ во и́стине Мое́й, 35 ниже́ оскверню́ заве́та Моего́, и исходя́щих от уст Мои́х не отве́ргуся. 36 Еди́ною кля́хся о святе́м Мое́м, а́ще Дави́ду солжу́? 37 Се́мя eго́ во век пребу́дет, и престо́л eго́, я́ко со́лнце предо́ Мно́ю, 38 и я́ко луна́ соверше́на в век, и Свиде́тель на небеси́ ве́рен. 39 Ты же отри́нул еси́ и уничижи́л, негодова́л еси́ пома́заннаго Твоего́, 40 разори́л еси́ заве́т раба́ Твоего́, оскверни́л еси́ на земли́ святы́ню eго́: 41 разори́л еси́ вся опло́ты eго́, положи́л еси́ тве́рдая eго́ страх. 42 Расхища́ху eго́ вси мимоходя́щии путе́м, бысть поноше́ние сосе́дом свои́м. 43 Возвы́сил еси́ десни́цу стужа́ющих eму́, возвесели́л еси́ вся враги́ eго́: 44 отврати́л еси́ по́мощь меча́ eго́, и не заступи́л еси́ eго́ во бра́ни. 45 Разори́л еси́ от очище́ния eго́, престо́л eго́ на зе́млю пове́ргл еси́, 46 ума́лил еси́ дни вре́мене eго́, облия́л еси́ eго́ студо́м. 47 Доко́ле, Го́споди, отвраща́ешися в коне́ц? Разжже́тся я́ко огнь гнев Твой? 48 Помяни́, кий мой соста́в, еда́ бо всу́е созда́л еси́ вся сы́ны челове́ческия? 49 Кто есть челове́к, и́же поживе́т и не у́зрит сме́рти, изба́вит ду́шу свою́ из руки́ а́довы? 50 Где суть ми́лости Твоя́ дре́вния, Го́споди, и́миже кля́лся еси́ Давиду́ во и́стине Твое́й? 51 Помяни́, Го́споди, поноше́ние раб Твои́х, е́же удержа́х в не́дре мое́м мно́гих язы́к, 52 и́мже поноси́ша врази́ Твои, Го́споди, и́мже поноси́ша измене́нию христа́ Твоего́. 53 Благослове́н Госпо́дь во век, бу́ди, бу́ди.
Слава:

Псалом 89

1 Моли́тва Моисе́а челове́ка Бо́жия.
2 Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. 3 Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. 4 Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. 5 Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. 6 Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. 7 Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. 8 Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. 9 Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, 10 ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. 11 Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? 12 Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. 13 Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. 14 Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, 15 во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. 16 И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. 17 И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Псалом 90

Хвала́ пе́сни Дави́довы, не надпи́сан у евре́й.
1 Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. 2 Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. 3 Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, 4 плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. 5 Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, 6 от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. 7 Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, 8 оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. 9 Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. 10 Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, 11 я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. 12 На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, 13 на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. 14 Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. 15 Воззове́т ко Мне, и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, 16 долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.
Слава:
По 12‑й кафисме, Трисвятое по Отче наш: Таже тропари, глас 7:
Блудни́цы сле́зы и Петро́вы прие́мый, Го́споди, / и мытаря́ оправда́вый из глубины́ воздохну́вша, / и мене́ во умиле́нии припа́дающа / уще́дри, Спа́се, и поми́луй мя.
Слава: Приими́ я́ко мытаря́, Го́споди, / я́ко блудни́цу очи́сти мя, Влады́ко, / я́ко ханане́ю поми́луй, / по вели́цей Твое́й ми́лости.
И ныне: Ма́ти све́та Благослове́нная Богоро́дице, / моли́ся Христу́ Бо́гу / совозсия́ти у́тро, и ве́лию ми́лость / душа́м на́шым.
Го́споди, поми́луй (40) и молитва:
Го́споди Бо́же мой, Еди́н благи́й и человеколюби́вый, Еди́н ми́лостивый и кро́ткий, Еди́н и́стинный и пра́ведный, Еди́н ще́дрый и ми́лостивый Бо́же наш: да прии́дет си́ла Твоя́ на мя, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́, и да укрепи́т мой храм Ева́нгелием Боже́ственнаго уче́ния Твоего́, Влады́ко и Человеколю́бче, любобла́же, любоблагоутро́бне, просвети́ моя́ утро́бы и вся у́ды Твое́ю во́лею. Очи́сти мя от вся́кия зло́бы и греха́: соблюди́ мя нескве́рна и непоро́чна от вся́каго наи́тия и де́йства диа́воля, и да́руй ми по Твое́й бла́гости, Твоя́ разуме́ти, Твоя́ му́дрствовати, и в Твои́х хоте́ниих жи́ти, Твоего́ стра́ха страши́тися, е́же твори́ти Тебе́ благоуго́дная до после́дняго моего́ издыха́ния, я́ко да по неисповеди́мой Твое́й ми́лости соблюде́ши мое́ те́ло и ду́шу, ум же и мы́сли, не искуше́н вся́кия сопротиволежа́щия се́ти храм. Го́споди мой, Го́споди, покры́й мя Твои́м благоутро́бием, и не оста́ви мя, гре́шнаго, и нечи́стаго, и недосто́йнаго раба́ Твоего́: я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди, и о Тебе́ пе́ние мое́ вы́ну, и Тебе́ сла́ву возсы́лаем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.